Żołnierze Armii Krajowej – absolwenci Głównej Szkoły Policji i Szkoły Oficerskiej Policji w Warszawie

Szkoła Oficerska Policji

Do 1926 r. w Polsce istniały:
  • Główna Szkoła Policji w Warszawie - szkoląca oficerów w turnusach 5 miesięcznych, od lipca 1927 r. mieściła się w Warszawie przy ul. Krochmalnej 56,
  • Szkoły Okręgowe przy komendach okręgowych - dla posterunkowych i przodowników
  • Szkoły Powiatowe - dla posterunkowych.
W 1926 r. zreformowano ten system poprzez stworzenie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej oraz utworzenie stałych szkół: Szkoły Oficerskiej w Warszawie i Szkół dla Szeregowych w Żyrardowie, Sosnowcu i Mostach Wielkich. Przeznaczeniem Szkoły Oficerskiej było kształcenie ogołnopolicyjne kandydatów na oficerów z korpusu szeregowych, jak również nowo mianowanych oficerów Policji Państwowej przyjetych do słuzby spoza korpusu policji; najczęściej byli to żołnierze – szkolenie trwało 9 miesięcy, a szkolenie było traktowane jako wyszkolenie ogólnozawodowe wyższego stopnia.
Ponadto organizowano różnego rodzaju kursy specjalistyczne, w tym również za granicą. Uzupełnieniem wykształcenia nabywanego w szkołach była edukacja wewnętrzna w jednostkach oraz lektury pism policyjnych (np. Na posterunku, Przegląd Policyjny, Gazeta Administracji i Policji Państwowej).


W poniższej tabeli podano w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 5 żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli absolwentami Głównej Szkoły Policji lub Szkoły Oficerskiej Policji w Warszawie.
Nazwisko i imię osoby jest linkiem do biogramu zamieszczonego w Internecie.

1 Cieplik Franciszek
2 Fajer Lucjan
3 Jacyna Czesław
4 Paleolog Stanisława
5 Rosiński Seweryn

Zdjęcia

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zostały znalezione i przekazane przez p. mł. insp. Grzegorza Winnickiego - bardzo dziękuję.

Policja
Zakończenie 12 kursu w Głównej Szkole Policyjnej w Warszawie Wśród kursantów widoczni m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych Karol Olpiński (2), komendant szkoły Jan Schuch (1), zastępca komendanta głównego Policji Państwowej Henryk Wardęski (3), podinspektor Władysław Sobolewski (stoi na lewo za H. Wardęskim). Data wydarzenia: 1925-07 Miejsce: Główna Szkoła Policyjna w Warszawie Sygnatura: 1-B-165
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/169133/2ecf5b071799e9ab38addd23e5db7381/

Policja
Rozpoczęcie kursów: normalnego 11 miesięcznego dla starszych przodowników i oficerskiego śledczego dla oficerów w Szkole dla Oficerów Policji Państwowej w Warszawie
Uczestnicy kursów w towarzystwie komendanta głównego Policji Państwowej Janusza Jagrym-Maleszewskiego (stoi w środku), nadinspektora policji Leona Naglera (stoi przy stole z lewej w garniturze) i podinspektora policji Józefa Szeryńskiego (stoi z lewej trzyma czapkę w prawej ręce). Data wydarzenia: 1931-12-14 Miejsce: Szkoła Oficerska Policji w Państwowej, Warszawa Sygnatura: 1-B-166-1
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/169152/dc2f215517b60b5b8190a1f99bc3d3c8/

Policja
Rozpoczęcie kursów: normalnego 11 miesięcznego dla starszych przodowników i oficerskiego śledczego dla oficerów w Szkole dla Oficerów Policji Państwowej w Warszawie
Komendant główny Policji Państwowej Janusza Jagrym-Maleszewski (1. z prawej) w towarzystwie wyższych oficerów policji zwiedza szkolną sypialnię.
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/169153/4ea5ef31fddf26c88b82bad569792314/

Policja
Zakończenie kursu dla policjantek w Warszawie
Uczestniczki kursu podczas słuchania przemówienia komendanta głównego Policji Państwowej gen. Józefa Kordiana-Zamorskiego. Data wydarzenia: 1939-01 Miejsce: Szkoła Oficerów Policji Państwowej w Warszawa Sygnatura: 1-B-173
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/169547/b38345bc8723e6778a702d6e820064eb/