Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy i absolwenci Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Wyższe Seminarium
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca
http://warszawa.fotopolska.eu/120430,foto.html

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie to uczelnia wyższa, w której przyszli księża (alumni), przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji warszawskiej.
W roku 1867 seminarium zostało przeniesione do pokarmelickiego klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu 52/54, gdzie z przerwami (lata 1988–2000) mieści się po dziś dzień.
W okresie wojny Rektorem Seminarium był ksiądz Roman Archutowski.
Lata okupacji niemieckiej zdziesiątkowały kadrę profesorską oraz spowodowały zmniejszenie liczby alumnów, ponieważ okupant zabronił przyjęć do seminarium. W 1943 roku władze seminaryjne zmuszone były zorganizować kurs konspiracyjny, a po Powstaniu Warszawskim seminarium w ogóle przerwało swoja działalność.
Wielką rolę w Powstaniu odegrali kapelani walczącego podziemia. 180 kapłanów diecezjalnych i zakonnych służyło pomocą duchową żołnierzom Armii Krajowej. Kapłani odprawiali msze święte, spowiadali, udzielali komunii świętej, udzielali ślubów. Wspólną modlitwą podtrzymywali powstańców na duchu, wreszcie odprawiali pogrzeby. 40 kapelanów zginęło w różnych okolicznościach.
Szczegóły historii SeminariumW poniższej tabeli podano w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 7 żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli studentami lub wykładowcami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Nazwisko i imię osoby jest linkiem do biogramu opracowanego we własnym zakresie lub zamieszczonego w Internecie.
Podano czy osoba była wykładowcą – W, czy absolwentem - A.

1 Karłowicz Wacław A
2 Kraszewski Zbigniew Józef A
3 Luft Stanisław W
4 Salamucha Jan A
5 Trószyński Zygmunt A
6 Twardowski Jan A
7 Wilkowski Stanisław A