Florian Nowak

 Florian Nowak

Florian przyszedł na świat w Łowczowie gm. Tuchów w rodzinie włościan Andrzeja i Marii Nowak jako siedemnaste z dzieci. Było to dnia 07.10.1917 r.

Okres przed II wojną światową

Dzieciństwo i młodość spędził w gospodarstwie rodzinnym pomagając jako młody chłopak ojcu w budowie mostów.
W okresie drugiej Rzeczypospolitej w latach dwudziestych ojciec Floriana pełnił również funkcję wójta Łowczowa. Wcześniej, bo w latach 1905 do 1907 włączył się w budowę nowej świątyni w Piotrkowicach. Na tym przykładzie ojca społecznika i fachowca, jak również dobrego gospodarza, wyrastał Florian. Kiedy ojczyzna ogłosiła powszechną mobilizację to jego ojciec już nie żył (zmarł w 1925 r.).
Florian jako najmłodszy staraniem matki Marii nie był powołany do służby, natomiast wszyscy jego starsi bracia zostali wcieleni do wojska polskiego, walcząc na różnych frontach.

Okres II wojny światowej

Po wkroczeniu Niemców na tereny Polski Florian był gotów włączyć się w obronę kraju. Pod namową siostrzeńca Mieczysława Gawrona, który był synem siostry Floriana Anny żonatej z Józefem Gawronem, w 1941 r. wstąpił w szeregi AK. Przyjął na siebie obowiązki konwojenta zdobywającego i dostarczającego żywność oraz inne artykuły dla I Batalionu 16 pp. AK „Barbara’’ dowodzonego przez kpt. „Leliwę’’ Eugeniusza Antoniego Borowskiego. Florian przyjął pseudonim „Noga’’.
Na terenach wiejskich Niemcy wprowadzili kontyngenty na zboże oraz żywiec wszelkiej maści, dlatego zdobywanie żywności było sprawą bardzo trudną. Florian musiał załatwiać kolczyki z numerami dla dorosłych zwierząt, aby zdobyć zdrowe sztuki dla Armii Krajowej, kolczykowano sztuki chore, niepełnowartościowe, często zabiedzone, fałszowano również koni, zaniżano w spisach powierzchnię zasiewów itp. Inną formą oporu było zdobywanie fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu czy o chorobach zakaźnych by uniknąć wywózki na roboty.
W 1943 roku Florian ożenił się ze Stefanią z domu Jakubowską,.

Okres po II wojnie światowej

Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w 1945 roku po urodzeniu syna Leszka wyjechali na ziemię odzyskane w okolicy Legnicy i Bolesławca. W sierpniu 1945 ogłoszono pierwszą amnestię dla członków AK jako wrogów ustroju PRL. Florian nie skorzystał z tej łaski, ale zgłosiło się 34 tysiące zmęczonych wojną ludzi. Po zaobserwowaniu trudności w zdobyciu pracy i warunków mieszkaniowych zdecydował się skorzystać z drugiej oferty o amnestii ogłoszonej w 22 lutego 1947 r. po sfałszowanych wyborach w styczniu.
Powyższa historia spowodowała nieustanne trudności dla członków rodziny Floriana w zdobywaniu wykształcenia jak również awansów w pracy i z tym wiążących się zarobków.
Florian na ziemiach zachodnich mieszkał z rodziną tj. żoną Stefanią i synem Leszkiem, urodziło się jeszcze troje dzieci: syn Mieczysław, który zmarł w wieku niemowlęcym oraz dwie córki Halina i Danuta. Zamieszkiwali w różnych miejscowościach, poczynając od Łękawicy Dolnej przez Bolesławiec, Florian prowadził tam firmę transportową, natomiast żona Stefania zajmowała się dziećmi i pracowała jako sprzedawczyni. W roku 1954 zdecydowali się wrócić do centralnej Polski i zamieszkali w Tarnowie, gdzie Florian kupił ziemię w Tarnowie-Klikowej. Tu wybudował dom jednorodzinny oraz zatrudnił się w pobliskich zakładach mięsnych, gdzie przepracował do emerytury. Cały czas nasłuchiwał informacji z radia Wolna Europa, tęskniąc za wolnym krajem.
Dnia 14 Sierpnia 1983 roku zmarł i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tarnowie-Klikowej.

Zdjęcia

Florian Nowak
Rodzice Floriana Nowaka

Florian Nowak
kpt. Eugeniusz Antoni Borowski ps. „Leliwa”

Florian Nowak
Florian Nowak z żoną Stefanią

 Florian Nowak
Zaświadczenie o ujawnieniu

 Florian Nowak
Płyta ngrobkowa z naklejoną tabliczką