Stanisław Płoski

Stanisław Płoski ps. „ Sławski”, „ Stanisławski”, podporucznik rezerwy piechoty WP, historyk ( ur. 4 I 1899 w Briańsku, zm. 7 III 1966 w Otwocku, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kw- C- 2 rząd 6, grób 15); s. Józefa i Wandy z d. Biegańskiej.

Okres przed II wojną światową

W 1920 ochotnik w wojnie polsko- bolszewickiej, służył w 7 Pułku Artylerii Ciężkiej. Od XI 1920 studiował na Wydziale Prawa, a od 1921 historię na Wydziale Filozoficznym UW. W 1922 podjął pracę w Wojskowym Instytucie Naukowo- Wydawniczym. Doktoryzował się z historii w 1932.

Okres II wojny światowej

W kampanii wrześniowej 1939 brał udział w obronie Warszawy ratując zbiory WBH. W konspiracji od jesieni 1939 w SZP- ZWZ- AK, początkowo pracował przy organizacji nasłuchu radiowego, a od kwietnia 1940 kierował WBH, które działało w strukturach BiP. Redaktor w: „ Żołnierz Polski w kampanii wrześniowej” dodatku „ Wiadomości Polskie”. Od 1941 w org. Polscy Socjaliści, od 1943 w RPPS. W 1944 członek PPS- Lewicy, współautor deklaracji ideowej Centralizacji Stronnictw Demokratycznych i Syndykalistycznych. W Powstaniu Warszawskim współpracował z „ Biuletynem Centralnego Komitetu Ludowego”, i „ Robotnikiem”. Po upadku Powstania w stalagu Lamsdorf 344 i oflagu II D Gross- Born, ggdzie wspólnie z A. Gieysztorem opracował broszurę „ Powstanie Warszawskie”.

Okres po II wojnie światowej

Powrócił do kraju w III 1945. Do 1948 dyrektor Instytutu Historii Najnowszej, członek GKBZN w Polsce. Od 1950 powrócił do pracy naukowej i w 1953 był najpierw z-ca później kierownikiem Zakładu Dokumentacji IH PAN. Od 1957 kierował Zakładem Historii Polski w II Wojnie Światowej. W 1954 – docent, w 1959- profesor nadzwyczajny. Od 1959 redaktor naczelny rocznika „ Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej. W latach 1945- 1948 w PPS. Od 1948 do 1951 członek PZPR. Od 1957 przewodniczył Głównej Komisji Rady Naczelnej ZBoWiD.

Odznaczenia i nagrody

  • Krzyż Walecznych
  • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie)

Czy wiesz, że ...