Michał Tokarzewski – Karaszewicz

Michał Tokarzewski – Karaszewicz

Michał Tokarzewski – Karaszewicz ps. „ Doktór”, „ Stolarski”, „ Torwid”, generał broni WP ( ur. 5 I 1893 we Lwowie, zm. 22 V 1964 w Casablance, pochowany na cmentarzu w Brompton. Jego prochy przewieziono w 1992 do Polski i złożono na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie); s. Bolesława i Heleny z d. Lerch de Lerchesfeld.

Okres przed II wojną światową

Członek Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Od 1914 służył w Legionach Polskich, po kryzysie przysięgowym z lipca 1917 działał w POW. Od listopada 1918 w WP, d-ca 5 Pułku Legionów. Następnie dowodził odsieczą Lwowa, a potem był d-cą brygady, d-cą piechoty dywizyjnej 1 DP Legionów, z-cą Inspektora i szefa Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych. W WP kolejno od 1924 : d-ca 19 DP w Wilnie, d-ca 25 DP w Kaliszu, d-ca Okręgu Korpusu III Grodno, d-ca Okręgu Korpusu VI Lwów, d-ca Okręgu Korpusu VIII Toruń.

Okres II wojny światowej

We wrześniu 1939 d-ca Grupy Operacyjnej w składzie Armii Pomorze. Brał udział w bitwie nad Bzurą, jako z-ca d-cy Grupy Armii Warszawa uczestniczył w obronie obleganej stolicy. Po otrzymaniu przesłanych drogą lotniczych gen. J. Rómmlowi pełnomocnictwach Naczelnego Wodza marsz. E. Śmigłego – Rydza, rozpoczął tworzenie tajnej organizacji wojskowej. Został d-cą Służby Zwycięstwu Polski. Już w listopadzie 1939 mianowany komendantem okupacji sowieckiej ZWZ. W marcu 1940 został aresztowany podczas próby przekraczania granicy sowiecko- niemieckiej. Opuścił więzienie dopiero po podpisaniu układu polsko- sowieckiego z lipca 1941 i został mianowany d-cą 6 DP Armii Polskiej na Wschodzie. Od 1943 z-ca d-cy Armii Polskiej na Wschodzie. Od 1944 w dyspozycji MON ds. specjalnych.

Okres po II wojnie światowej

Po wojnie do Polski nie powrócił. Pełnił szereg funkcji w rządzie polskim na uchodźctwie. Awansowany do stopnia gen. broni w 1964 r.

Odznaczenia i nagrody

  • Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
  • Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari
  • Krzyż Walecznych (pięciokrotnie)
  • Order Orła Białego
  • Krzyż Kawalerski Polonia Restituta
  • Krzyż Oficerski Polonia Restituta
  • Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
  • Krzyż Niepodległości z Mieczami

Czy wiesz, że ...