Tadeusz Daab

Tadeusz Daab

Tadeusz Daab, ps. "Lech", ur. 15 lutego 1915 roku w Warszawie, zm. 27 lutego 2015 roku w Warszawie 2015, syn Juliusza i Matyldy. Zmarł 1 grudnia 1976 roku. Pochowany na Cmentarzu parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Warszawa Włochy

Okres II wojny światowej

Podporucznik. W czasie Powstania był w oddziale IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - dowódca plutonu minerskiego. Ranny podczas w ataku na Dom Akademicki. Po klęsce Powstania przeszedł gehennę w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu przebywał w obozie przejściowym w Alveslohe około 30 km od Hamburga do chwili wyjazdu do Polski.

Okres po II wojnie światowej

Po wojnie pracował w Ministerstwie Komunikacji na ul. Chałubińskiego.

Wspomnienia

....... -" jeszcze w 1942 r. powstał w obwodzie pluton minerski,którego organizatorem i pierwszym dowódcą był kpt. Pankiewicz. Po objęciu przez Pankiewicza zgrupowania w 1 rejonie dowódcą plutonu minerskiego został dotychczasowy dowódca jednej z drużyn pchor., awansowany w 1944 r. do stopnia ppor.., Tadeusz Daab-"Lech", młodszy brat dowódcy batalionu "Odwet", Witolda Daaba. Podstawowym celem, do którego przygotowywał się systematycznie pluton, był jego przyszły udział w powstaniu. Część tych przygotowań stanowiły ćwiczenia praktyczne patroli minerskich w terenie z udziałem ładunków wybuchowych i zapalających, dokonywane na taborze kolejowym, m.in.w rejonie Dworca Zachodniego i Towarowego. Pluton spełniał w ten sposób niejako zadania oddziału dywersji kolejowej obwodu." (przypis 245: Relacja M.Pankiewicza, ankieta Komisji Historycznej ZBOWiD Ochota)(Józef K. Wroniszewski OCHOTA 1939-1945)
"Próbę, bezskuteczną, podjęła osłaniana przez granatowego policjanta sekcja minerska z dowódcą plutonu minerskiego ppor. Tadeuszem Daabem - "Lechem" na czele. Żołnierze poszli zdecydowanie do przodu, drogę do zasieków przebyli w kilkanaœcie sekund. Pokonanie jednak zasieków okazało się zbyt trudne. Na zasiekach powstańcy wpadli w zmasowany ogień doskonale przygotowanego do obrony nieprzyjaciela. .. sam ppor."Lech",ranny wyczołgał się z trudem spod ognia." (Józef K. Wroniszewski OCHOTA 1939-1945)

Zdjęcia i filmy


Pytania testowe