Jerzy Gołembiewski

Jerzy Gołembiewski

Jerzy Gołembiewski ps. "Stach", urodzony 16 listopada 1911 roku, zmarł 11 sierpnia 1944 roku. Podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego

Okres II wojny światowej

Podczas II wojny światowej wstąpił do konspiracji. Mianowany dowódcą II zgrupowania w 2 Rejonie IV Obwodu, "Grzymała" Warszawskiego Okręgu AK.

Okres Powstania Warszawskiego

Dowództwo Reduty Wawelskiej formowało się w toku wydarzeń i zdaje się, że w dużym stopniu było ono kolegialne. Poza ppor. Gołębiowskim (Stach) należeli doń por. Jerzy Modro (Rarańcza) i kpt. Władysław Sieroszewski (Sabała). Po wyjściu większości sił IV Obwodu z miasta, ppor. "Stach" był organizatorem obrony "Reduty Wawelskiej", która odpierała ataki niemieckie i oddziałów RONA od 1 do 10 sierpnia. W nocy z 10/11.08.1944 nakazał odwrót swojej grupy kanałami w kierunku Kolonii Staszica i Śródmieścia Południe. Grupa prowadzona przez „Stacha” zabłądziła w kanałach. Sam „Stach”, ranny przy próbie wyjścia, zginął w kanale.

Zdjęcia i filmy