Wiesław Cieśla

Cieśla

Porucznik harcmistrz Wiesław Cieśla ps. ”Wacek” urodził się 15 maja 1928 r. w Złoczowie w woj. tarnopolskim. Syn Leona, zawodowego wojskowego, legionisty i Eufemii z domu Kochmańskiej zmarł 27 czerwca 2015roku w Zielonej Górze. Od 1938 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego. Założyciel i Prezes Koła Terenowego Powstańców Warszawy.

Okres II wojny światowej

W roku 1932 wraz z całą rodziną przeniósł się ze Złoczowa do Warszawy, gdzie w połowie 1938 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do 42. drużyny im. Żwirki i Wigury. Po wybuchu wojny razem z rodzicami ewakuował się z bombardowanej Warszawy na wschód do rodzinnego Złoczowa, który niebawem zajęli Rosjanie. Zaczęły się wywózki w głąb Rosji. I znowu cała rodzina, zmuszona była uciekać. Wrócili do opuszczonego domu w Warszawie. Tutaj w małym pałacyku na alei Szucha Wiesław ukończył szkołę powszechną.
Zastęp harcerski, któremu przewodził rozpoczął pierwszą konspiracyjną działalność w okupowanej Warszawie w zakresie małego sabotażu. W połowie 1942r. został przekazany do Szarych Szeregów, pod komendę Stefana Mirowskiego ”Bolka”. Drużyna należała do hufca Mokotów Górny Warszawskiej Chorągwi noszącej pseudonim „Wisła” i walczyła w najmłodszej formacji Szarych Szeregów- w „Zawiszakach”. Na przełomie 1942/43r Wiesław ukończył kurs podoficerski AK w stopniu kaprala. We wrześniu 1944 roku, z rąk Naczelnika Szarych Szeregów ”Orszy”- otrzymał stopień podharcmistrza. Podczas powstania warszawskiego walczył na Mokotowie w oddziale wchodzącym w skład pułku „Baszta”. Po agonii Mokotowa kanałami przedostał się do Śródmieścia.
Po upadku powstania został wywieziony w głąb Niemiec do Frusack, gdzie pracował przy budowie nowej fabryki aż do zakończenia wojny. 10. maja 1945 roku wraz z kilkoma innymi Polakami wrócił do Polski do Warszawy.

Okres po II wojnie światowej

We wrześniu 1945 roku podjął Wiesław naukę w Liceum im. Rejtana w Warszawie, którą ukończył na przyspieszonym kursie w 1947 roku. Harcerstwo pozostało nadal dla dh. Cieśli najważniejszą przygodą. Reprezentował Warszawską Chorągiew na Zlocie 25-lecia Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej w Katowicach ,uczestniczył w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Putce k. Osowca na Mazowszu, gdzie wstąpił do kręgu hufca ”Wilki”.
19. września 1945 roku wraz z innymi szaro szeregowcami , na apel Komisji Likwidacyjnej AK, podejął decyzję o ujawnieniu się. W roku 1947 pożegnał się ze swoim kręgiem i otrzymał urlop instruktorski.
1. listopada 1947 roku rozpoczął pracę w Szprotawie i Bukowinie Bobrzańskiej na Ziemi Lubuskiej, jako nauczyciela wychowania fizycznego. Równocześnie podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Nowej Soli. We wrześniu 1948 roku Wiesław przeszedł do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie, gdzie uczył wychowania fizycznego. W roku 1957 został przeniesiony do pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze. Pełniąc funkcję wizytatora zajęć wychowania fizycznego i sportu na Ziemi Lubuskiej uczestniczył w wielu sportowych wydarzeniach, Igrzyskach Młodzieży, mistrzostwach Szkolnego Związku Sportowego, rozgrywkach międzyszkolnych i innych.
Po reaktywowaniu harcerstwa , w styczniu 1957 roku wrócił do działalności harcerskiej w Komendzie Chorągwi ZHP w Zielonej Górze. W połowie grudnia 1959 roku powierzono Mu obowiązki komendanta hufca ZHP w Zielonej Górze. Otrzymał stopień harcmistrza. Funkcję komendanta pełnił przez sześć lat do lutego 1965 roku, później przeszedł do pracy harcerskiej w Komendzie Chorągwi ZHP. W ostatnich latach kierował Chorągwianą Komisją Historyczną, był członkiem założycielem Instruktorskiego Kręgu Harcmistrzowskiego „Czerwona Szpilka”. Był żołnierzem Armii Krajowej, organizatorem i Prezesem Koła Terenowego Powstańców Warszawskich w Zielonej Górze.
27’ czerwca 2015r. odszedł na Wieczną Wartę. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze – kwatera nr 1, rząd 1, grób 16.

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi
 • Odznaka Grunwaldzka 1410-1945
 • Krzyż Partyzancki
 • Warszawski Krzyż Powstańczy
 • Medal za Warszawę 1939-1945
 • Krzyż Armii Krajowej
 • Medal Wolności i Zwycięstwa 1945
 • Medal III-lecia
 • Medal 40-lecia
 • Medal Edukacji Narodowej
 • Medal za Obronność Kraju
 • Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
 • Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami
 • Odznaczenie Zasłużony dla Warszawy
 • Odznaka 1000-lecia
 • Za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego
 • Odznaka Syna Pułku
 • Za Zasługi w Sporcie Szkolnym
 • Odznaka 1000 lecia Sportu Polskiego
 • Złota Odznaka AZS
 • Złota Odznaka LZS
 • Złota Odznaka PZKosz
 • Odznaka Szarych Szeregów
 • Zasłużony dla Szkolnictwa Lubuskiego
 • Odznaka Akcji „Burza”

Zdjęcia

Cieśla
Przy reducie Magnet w Warszawie- 1 sierpnia 1994
Cieśla
Dh hm Wiesław Cieśla w reprezentacji HKI "Czerwonej Szpilki” Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na XIX Złaz Seniorów w Krakowie - 20 sierpnia 2010;
Cieśla
Benefis Wiesława Cieśli w Dzień Myśli Braterskiej -22 luty 2011
Cieśla
Wieczór autorski Wiesława Cieśli - 26 września 2014
Cieśla
70-rocznica-powstania-warszawskiego- 1 sierpnia 2014 (fot. A.Radziukiewicz)
Cieśla
List gratulacyjny
Cieśla
Spotkanie z młodzieżą 2014

Piśmiennictwo

 1. Biogram1 Wiesława Cieśli
 2. Biogram 2 Wiesława Cieśli
 3. Pierwsza Zawiszacka, Zielona Góra 1989
 4. Harcerze spod znaku "Rodła", "Wici" Kartki z historii ZHP, Zielona Góra,1989,nr 1.
 5. Dziś, jutro pojutrze... instruktorskie wspominki, Zielona Góra, 2014

Autor biogramu: Marek Musielak