Kazimierz Złocki

Złocki
Grób Kazimierza Złockiego na cmentarzu w Białymstoku

Kazimierz Złocki (ur. 16 grudnia 1916 roku w Grodnie w rodzinie kultywującej tradycje muzyczne, zm. 13 lutego 1955), dyrygent, żołnierz Armii Krajowej.
W 1939 roku ukończył Wydział Dyrygentury Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Był uznany przez prof. Waleriana Bierdiajewa za najzdolniejszego studenta.

Okres wojny

Żołnierz września 1939 r. Podczas II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. W Puszczy Augustowskiej był zastępcą dowódcy Oddziału Dywersyjnego „Sokoła”. Brał czynny udział w akcji „Burza”. Używał pseudonimów „Radziwiłł”, „Muzykant”. Trzykrotnie ranny. Awansował do stopnia plutonowego.

Okres po wojnie

1 sierpnia 1944 r. podjął pracę w magistracie w Sejnach. 17 września zawarł związek małżeński z Janiną Józefą z Auronów, a dzień później na rozkaz przełożonych z Armii Krajowej złożył podanie do Milicji Obywatelskiej. Po trzech miesiącach został wyrzucony z komendy powiatowej, gdyż nie budził zaufania. Następnie już jako podporucznik WP, Złocki wszedł w rolę kapelmistrza orkiestry Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku i zaczął służbę w Rejonowej Komendzie Uzupełnień.
Tam udzielał pomocy w legalizacji członków AK Okręgu Białystok. Dzięki wystawianiu przepustek na przekroczenie granicy polsko – sowieckiej byłym członkom AK, uratował przed aresztowaniem 200 ludzi. Za tę działalność i ukrywanie dwóch członków AK został aresztowany w noc sylwestrową 1947 roku po przeprowadzoenj rewizji. Podczas rewizji znaleziono pistolet z czasów partyzanckich, wprawdzie bez amunicji, ale uwiarygodnił on donos zdrajcy.
Kazimierz Złocki wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie został skazany na łączną karę 6 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Wyrok prawomocny z dnia 28.05.1948 r., początek kary liczony od 02.01.1948 r. Został takżw zdegradowany do stopnia szeregowego.
Żona z córką wylądowały na strychu drewnianego domku przy ul. Starobojarskiej 1, w izbie służącej za kuchnię, sypialnię i salonik. Pani Janina oferowała przechodniom kupno zbytecznych mebli, pieniądze były niezbędne na utrzymanie dziecka i pomoc dla męża.
Kazimierz Złocki do 5 maja 1953 roku przebywał w więzieniach w Warszawie, Rawiczu i Strzelcach Opolskich.
Według relacji świadków Kazimierz Złocki m.in.: siedział w izolatce, otrzymywał inne kary i znosił szykany, zimą marzł, 15 stycznia 1953 r. został przewieziony do więzienia w Strzelcach Opolskich w "stanie krańcowego wykończenia".
Po powrocie z więzienia nie przyjął propozycji pracy w Warszawie. Pozostał w Białymstoku. Chciał – jako muzyk – nadrobić stracony czas. Stworzył orkiestrę dętą łącznościowców w Białymstoku, w Białostockiej Ekspozyturze Polskiego Radia był doradcą muzycznym. Jego marzeniem było stworzenie orkiestry symfonicznej. W latach 1954 - 1955 był pierwszym dyrektorem Orkiestry Symfonicznej w Białymstoku. Przesłuchiwał kandydatów, przepisywał nuty, starał się o dotacje z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwsze koncerty nowo utworzonego zespołu były Jego wielką radością. Zdążył napisać dwa utwory: Marsz uroczysty i walc Spacerkiem po plantach.
Pierwsza próba białostockiej orkiestry symfonicznej odbyła się 25 czerwca 1954 roku; pierwszy koncert miał miejsce 21 lipca na uroczystej sesji w 10 rocznicę Polski Ludowej; atrakcją stały się poranki symfoniczne; suita Kisserwetera, mazur i uwertura z opery "Halka"; występy razem ze znakomitymi artystami.
Na zapowiedzianym koncercie 13 lutego 1955 roku, pan Kazimierz miał m.in. zaprezentować swój walc "Spacerkiem po plantach". Oczekiwano ważnych gości z Warszawy. Nerwy, nerwy, nerwy. I grom: dyrygenta, dyrektora, kompozytora Kazimierza Złockiego powalił zawał po powrocie do domu z piątkowej próby generalnej. Zmarł nagle w wieku 38 lat w dniu oczekiwanego koncertu, w niedzielę 13 lutego 1955 roku, koncert nie odbył się.
Kazimierz Złocki został zrehabilitowany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie 17.09.1997 r. po 7 letnim postępowaniu wszczętym na wniosek córki.

Zdjęcia

Zdjęcia, poza ostatnim, zostały udostępnione przez córkę Kazimierza Złockiego.
Złocki

Złocki
Kazimierz Złocki z żoną Janiną - 1946 r.

Złocki
Kazimierz Złocki z żoną Janiną i siostrą żony Zofią - 1946 r.

Złocki
Kazimierz Złocki 1947 r.

Złocki
Kazimierz Złocki 1947 r.

Złocki
Białystok Rynek Kościuszki, 1947 r.
Kapelmistrz Złocki (w mundurze pierwszy z lewej) prowadzi orkiestrę Komendy Wojewódzkiej MO

Złocki
Plakat jednego z ostatnich koncertów

Złocki
Wiersz napisany przez najstarszego muzyka z orkiestry na wieść o śmierci Kazimierza Złockiego

Złocki
Podziękowanie za zbiórkę darów przeprowadzoną na terenie I LO w Białymstoku
http://www.muzeum-ak.pl/aktualnosci,rodacy-bohaterom,79.html

Źródła i szczegóły


Czy wiesz, że ...