Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy i absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej

 WAT
Bydynek główny WAT, rok 1961

Wojskowa Akademia Techniczna została powołana ustawą z dnia 22 marca 1951 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 1951 r.
Pierwszy rok studiów rozpoczęło 241 studentów w tym 43 żołnierzy, pozostali - 387 studentów drugiego i trzeciego roku, rekrutowało się głównie z kompanii akademickich Politechnik Gdańskiej i Warszawskiej.
Pierwszym komendantem Akademii był gen. bryg. inż. Florian Grabczyński.
Kadra naukowo-dydaktyczna, która rozpoczęła zajęcia w Akademii, pochodziła przede wszystkim z różnych uczelni cywilnych.

Tabliczka zbiorcza


W poniższej tabeli podano nazwiska 11 wykładowców i 1 absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej – wykaz będzie uzupełniany. Nazwiska te są linkami do biogramów wykładowców, które opracowano we własnym zakresie lub które są zamieszczone Internecie.

Lp Nazwisko i imię Rola
W-wykładowca
A-absolwent
1 Bernhardt Maciej W
2 Bobecki Zdzisław W
3 Ciszewski Bohdan W
4 Dyląg Zdzisław W
5 Grochowski Jerzy Wojciech W
6 Kiliński Antoni W
7 Modrzewski Jerzy A
8 Pachuta Stanisław W
9 Radwan Maciej W
10 Rybak Mieczysław W
11Trajdos-Wróbel Tadeusz W
12 Wapiński Janusz W