Tablice upamiętniające rozstrzelanie 12 mężczyzn w Aninie

Kajki
Miejsce rozstrzelania 12 mężczyzn w Aninie, w pobliżu Niemodlińskiej 51
Dojście przy murze z cegły - szczególnie trudne w dni deszczowe i w zimie, można ześlizgnąć się do kanałku.
http://www.ciekawywawer.pl/listing/miejsce-rozstrzelania-12-mezczyzn-w-aninie/

Na pamiątkowej tablicy znajduje się napis:
TADEUSZ SZULCZEWSKI LAT 15
TADEUSZ GÓRSKI 18
RAJMUND GÓRSKI 58
ZDZISŁAW TRUCHLEWSKI 18
JÓZEF RYBIŃSKI 18
STACH TOMERSKI 19
KAZIMIERZ KRYFKO 19
EDWARD STĘPIEŃ 20
TADEUSZ MAJEROWSKI 20
JERZY GRZYBALSKI 22
JÓZEF SOSZYŃSKI 23
ZYGMUNT WIELECHOWSKI 38
LESZEK KOPALIŃSKI 19
HELENA KOPALIŃSKA 42
ROZSTRZELANI PRZEZ KATÓW HITLEROWSKICH W DNIU 29.IV.1942 R. W ANINIE.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.
Uwaga: Dwa ostatnie nazwiska nie dotyczą rozstrzelanych.
Miejsce pamięci obecnie to ogrodzony krzyż i płyta pamiątkowa w kolorze czarnym z nazwiskami zamordowanych. Miejsce to znajduje się tuż obok płynącego Kanału Wawerskiego, niedaleko ulicy Niemodlińskiej. Pierwotnie znajdowała się tutaj biała płyta, która została podmieniona w latach siedemdziesiątych w związku z przyjętymi zobowiązaniami, że należy pisać o zbrodniach hitlerowskich a nie zbrodniach niemieckich. Na ogrodzeniu pomnika znajduje symbol Polski Walczącej.
Ogrodzenie wykonał Jerzy Kajetan Szulczewski, brat Tadeusza Szulczewskiego, najmłodszego z zamordowanych. Niedaleko tego miejsca (przy Kajki 39) znajduje się tablica pamiątkowa Tchorka również upamiętniająca to wydarzenie.

English versionExecution of 12 Men in Anin


On 26 February 1942, a two-storey house at VIII Poprzeczna Street in Anin near Warsaw was stormed by officers of the German Kriminalpolizei. Nineteen year old Leszek Kopaliński opened fire at the policemen and was shot during a shooting that ensued. His mother, Helena Kopalińska, 42 years old was also shot dead. She was the sister of General Mieczysław Boruta-Spiechowicz. 

Two Kripo officers (a Pole and a German) also died in the shooting and three more were wounded. None of the major underground organisations acknowledged their involvement in the incident.

Ludwig Fischer, the governor of the Warsaw District, ordered 100 hostages to be executed by a firing squad which he publicly announced on 4 March 1942.  Earlier, on 2 March or during the night of 2/3 March 1942, 100 Pawiak inmates had been secretly executed.

On 29 April 1942, 12 inmates from the jail at Daniłowiczowska Street in Warsaw were brought and executed by a firing squad.


Wydarzenia poprzedzające rozstrzelanie

26 lutego 1942 do dwupiętrowego domu przy ul. VIII Poprzecznej w podwarszawskim Aninie wtargnęli funkcjonariusze niemieckiej policji kryminalnej (Kripo). 19-letni Leszek Kopaliński otworzył ogień do policjantów i w trakcie strzelaniny, która się wówczas wywiązała, został zabity na miejscu. Zastrzelona została również jego matka, 42-letnia Helena Kopalińska (siostra generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza).
W strzelaninie zginęło także dwóch funkcjonariuszy Kripo (Polak i Niemiec), a kolejnych trzech zostało rannych. Żadna z liczących się organizacji konspiracyjnych nie potwierdziła swego udziału w tym wydarzeniu. Niemniej gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer zarządził rozstrzelanie 100 zakładników, o czym powiadomił obwieszczeniem z 4 marca 1942 roku.
Inna wersja wydarzeń mówi o tym, że na ulicy VIII Poprzecznej odbywało się szkolenie polskiej podchorążówki i wtedy przybyli Niemcy. Część uciekała do lasu, część  została aresztowana. Pojmani zostali rozstrzelani ginąc jako żołnierze w miejscu gdzie składali przysięgę.

Rozstrzelanie w Aninie

Jako epilog wydarzeń z 26 lutego 1942 roku w dniu 29 kwietnia 1942 roku rozstrzelano 12 więźniów przywiezionych z aresztu przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Więźniów aresztowano wcześniej w Aninie i Warszawie. Po rozstrzelaniu Niemcy pozostawili ciała na miejscu. Część rozstrzelanych pochowana jest na Cmentarzu Ofiar Wojny przy ulicy Kościuszkowców w dzielnicy Wawer:
  • Zdzisław Truchlewski lat 18 rozstrzelany 29 kwietnia 1942 w Aninie, w grupie 12 żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów
  • Tadeusz Szulczewski lat 15 rozstrzelany 29 kwietnia 1942 w Aninie, w grupie 12 żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów
  • Tadeusz Majerowski lat 20 rozstrzelany 29 kwietnia 1942 w Aninie, w grupie 12 żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów
Informacja o pochowanych na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej w Aninie
Wcześniej w odwecie 2 marca lub nocą 2/3 marca 1942 potajemnie potajemnie rozstrzelano 100 zakładników z Pawiaka.:

Zdjęcia

Kajki
Usytuowanie miejsca pamięci

Kajki
Miejsce rozstrzelania 12 mężczyzn w Aninie
Fot. Kazimierz Czgowiec

Kajki
Miejsce rozstrzelania 12 mężczyzn w Aninie,
zdjęcie pochodzi z książki Henryka Wierzchowskiego Anin - Wawer wydanej w 1971r.

Kajki
Tablica pamiątkowa umieszczona naprzeciw adresu Kajki 39.
Napis umieszczony na tablicy brzmi: Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Tu w kwietniu 1942 roku hitlerowcy rozstrzelali 12 więźniów z Pawiaka.
W rzeczywistości w lesie położonym naprzeciw skrzyżowania ulic VIII Poprzecznej i Królewskiej (obecnie ul. Michała Kajki)  29 kwietnia 1942 roku Niemcy rozstrzelali 12 więźniów przywiezionych z aresztu przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie (a nie jak głosi napis na tablicy więźniów Pawiaka).
http://www.ciekawywawer.pl/listing/tablica-pamiatkowa-tchorka-przy-kajki-39/


Pytania testowe


Opracowanie streszczenia opisu, tłumaczenie na język angielski, nagranie w językach polskim i angielskim oraz obróbka nagrań i testowanie oprogramowania dofinansowano ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach zadania publicznego „Opracowanie i udostępnianie informacji multimedialnych dotyczących życiorysów żołnierzy AK i wydarzeń dotyczących Armii Krajowej z tabliczek z kodami QR”.

•  Czy wiesz, że ...