Kazimierz Cich

16_pułk_piechoty

Kazimierz Cich (ur. 28.02.1920, zm. 31.10. 2006), ps. „Barski”, żołnierz AK, uczestnik Akcji „Burza”

Okres przed II wojną światową

Kazimierz Cich, syn Michała i Marii z d. Budzik, urodził się 28 lutego1920 r. w Rychwałdzie. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. Po wypadku, którego doświadczył jego ojciec przy ścince drzewa, w wieku 14 lat przejął obowiązki utrzymania pięcioosobowej rodziny. Warunki materialne nie pozwoliły mu na kontynuowanie nauki w szkole.
W 1938 r. wstąpił do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej przy kościele w Pleśnej, co umożliwiło mu dostęp do biblioteki ks. Józefa Słowika. Wiosną 1939 r. zapisał się na kurs wieczorowy, dokształcający w zakresie 7 klas szkoły powszechnej w Pleśnej i po jego ukończeniu otrzymał świadectwo ukończenia szkoły powszechnej.

Okres II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej zastał go w Rychwałdzie. Już w październiku 1939 r. był konspiracji - wstąpił do Tajnej Organizacji Narodowej, później zwaną Narodową Organizacją Wojskową, gdzie został zaprzysiężony. Przyjął pseudonim konspiracyjny „Barski”.
W listopadzie 1939 r. zorganizował pięcioosobową komórkę konspiracyjną, zadaniem której było zbieranie broni i amunicji pozostawionej po kampanii wrześniowej. Wraz ze swoją grupą z NOW został przydzielony do placówki „Teofila” w Tuchowie, której dowódcą był Józef Siwak ps. „Waligóra”, mieszkający w Buchcicach. Jego grupa rozrosła się do pełnych dwóch drużyn i w ramach procesu scalania weszła w skład AK. Nad jedną z nich w 1944 r. Kazimierz Cich objął dowództwo.
Na terenie gminy Pleśna działała placówka AK „Prakseda”, w której pełnił funkcję łącznika, doręczając prasę i pocztę akowską pomiędzy placówkami: Tuchów - Pleśna - Tarnów – Wojnicz oraz mieszkancom gminy. Przewoził też broń, granaty, butelki zapalające, środki opatrunkowe i żywność.
Przez jego dom w ciągu całego okresu okupacji przeszło wielu ludzi. W marcu 1944, po zamordowaniu przez Niemców J. Siwaka - dowódcy placówki „Teofila”, siedzibę dowództwa placówki przeniesiono do domu rodzinnego Kazimierza Cicha w Rychwałdzie. Tam też przeniósł się dowódca por. J. Rogoziński ps. „Sław” wraz z patrolem dywersyjnym, w sile ok. 10 ludzi. Rodzina Kazimierza Cicha często sama głodując, dzieliła się pożywieniem z żołnierzami.
Kiedy wiosną 1944 r. władze okupacyjne nałożyły kontrybucję za złe wywiązywanie się rolników wsi Rychwałd z kontyngentów, na wniosek sołtysa (żołnierza AK) K. Cich zorganizował akcję odbicia zebranej kontrybucji, a następnie przekazał ją na cele konspiracji.
2 sierpnia 1944 r. razem z 10 w pełni uzbrojonymi ochotnikami zameldował się w Podlesiu Machowskim, miejscu koncentracji 1. Batalionu AK „Barbara”, do uczestnictwa w Akcji „Burza”. Brał udział w akcji na transport niemiecki, na szosie pod Borkami koło Pilzna.
W czasie przemarszu batalionu z Ratówek na Suchą Górę, z powodu złego stanu zdrowia został zwolniony z oddziału i otrzymał przydział do pracy konspiracyjnej w miejscu zamieszkania, utrzymując dalej łączność z batalionem.
Pomimo nasycenia wojskami niemieckimi przed styczniową ofensywą wojsk radzieckich 1945 r. codziennie przesyłał meldunki do dowódcy obwodu, który w tym czasie miał miejsce postoju w Rychwałdzie. Przeprowadzał żołnierzy AK przechodzących przez ten teren i kolportował prasę konspiracyjną. W grudniu 1944 r. przewiózł pełny wóz chleba, który sobie znanym sposobem zorganizował sołtys, dla jeńców niemieckiego obozu pracy w Lichwinie.

Okres po II wojnie światowej

Po zakończeniu wojny pozostał wrażliwy na sprawy ludzkie i społeczne. Od 1948 r. przez okrągłe ćwierćwiecze był sołtysem wsi Rychwałd.
W maju 1949 r. został aresztowany i oskarżony przez UB o działalność w AK. Po blisko miesiącu, z braku dowodów został zwolniony.
Od 1950 r. był pracownikiem GS Pleśna na stanowisku referenta skupu owoców i warzyw przez 8 lat. Od 1951 r. prowadził z żoną Julią własne gospodarstwo rolne, dorywczo pracował przy wyrębie lasu jako drwal. W 1960 r. przeszedł do pracy w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie, gdzie był zatrudniony jako woźny i tam pracował aż do emerytury.
Zawsze pasjonowała go działalność społeczna. Po wojnie był prezesem koła ZMW RP „Wici” w Rychwałdzie. Organizował życie gospodarcze wsi w związku Samopomoc Chłopska, a od 1957 r. w Kółku Rolniczym. W latach 70-tych wstąpił do ZSL koła w Rychwałdzie, gdzie najpierw pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa.
Był inicjatorem i wykonawcą leśnych mogił, krzyży oraz tablic upamiętniających miejsca pochówku, śmierci i walk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego na terenie gminy Pleśna.
Przez ostatnie dwie kadencje przed zniesieniem powiatu do 1974 r. z ramienia ZSL był członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowie.
Kazimierz Cich zmarł w wieku 86 lat, 31 października 2006 r. w szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie , pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Pleśnej.

Odznaczenia i nagrody

Za zasługi dla ojczyzny otrzymał wiele odznaczeń. Do najważniejszych należą:
  • Brązowy Krzyż Zasługi (02.07. 1979 )
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (17.02. 1982 )
  • Krzyż Partyzancki (06.10. 1982)
  • Krzyż Armii Krajowej (04 .04.1995 )
  • Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (12.02. 1995)
  • Odznaka Honorowa Za Zasługi dla ŚZŻAK (16.12. 1997)
  • Odznaka Za Zasługi dla województwa tarnowskiego (15.05.1989)
  • Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (28.10.1974)

Zdjęcia

16_pułk_piechoty
Kazimierz Cich „Barski” (z lewej) i Eugeniusz Borowski „Leliwa”