Pułkownik Czesław Cywiński

Cywinski
Czesław Justyn Cywiński (ur. 10 marca 1926 w Wilnie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – kombatant, żołnierz AK, podpułkownik WP (pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika), inżynier, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, współinicjator wielu akcji upamiętniających działalność AK w całym kraju.

Przed wojną uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

Okres prze wojną


Okres po wojniea


Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (postanowieniem z 16 kwietnia 2010 marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki prezydenta RP - na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2006)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004)
 • Krzyż Walecznych
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1972)
 • Krzyż Partyzancki (1994)
 • Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2006)
 • Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” (2011, pośmiertnie – odznakę odebrała córka Anna Cywińska-Kowalewska 6 maja 2011).
 • Złota odznaka honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
 • Nagroda Pierwszego Stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia w projektowaniu (czterokrotnie)

Rodzina


Zdjecia, filmy i nagrania

Cywinski
https://wiadomosci.wp.pl/marcinkiewicz-w-muzeum-powstania-warszawskiego-6038707709064321g/7
Od lewej: Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, pełniący funkcję prezydenta Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz i Prezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Ścibor-Rylski – Muzeum Powstania Warszawskiego 2006 rok


Wywiad Wiesława Molaka z Czesławem Cywińskim
Polskie Radio Sygnały dnia


Opowieści Czesława Cywińskiego
Polskie Radio Radia Wolmości


Czesław Cywiński o książce Stanisława Likiernika
"Diabelne szczęście czy palec Boży"
Polskie Radio Radia Wolności

Film: Nie zmarnowałem czasu


Film z pogrzebu


Piśmiennictwo

 1. https://wiadomosci.wp.pl/marcinkiewicz-w-muzeum-powstania-warszawskiego-6038707709064321g/7
 2. http://www.akgrot.wieliczka.eu/index.php?id=164
 3. https://www.tvp.info/1710352/ostatnia-droga-czeslawa-cywinskiego
 4. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/smolensk-96-wspomnien-czeslaw-cywinski/n289bq1
 5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Cywi%C5%84ski