Stefan Zalewski

Stefan Zalewski

Stefan Zalewski (ur. 18.08.1922 r. w Warszawie, zm. 18.10.2003 r.), ps. „Maciek II”, st. szeregowy;

Członek „Strzelca”, a następnie drużyn Obrony Narodowej. Został powołany do woj-ska w sierpniu 1939 r., brał udział w kompanii wrześniowej początkowo w Płocku, potem w obronie Warszawy na Pradze, został ranny.

W 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej i został przydzielony do Zgrupowania płk. „Władysława” (punkt kontaktowy przy ul. Orlej) i tam pełnił służbę łącznika.

W czasie Powstania był łącznikiem na Żoliborzu; około 5 sierpnia przedostał się na Stare Miasto i na ul. Długiej wykonywał prace pomocnicze. 15 sierpnia został skiero-wany do obrony reduty Ratusz i przydzielony do 2 kompanii batalionu „Łukasiński”.

Ewakuowany kanałami do Śródmieścia, brał udział w obronie stanowiska przy ul. Brackiej 18/20.

Po kapitulacji opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną.


•  Batalion Armii Krajowej "Łukasiński"

Kliknąć dla wyświetlenia mapy
Trasa na urządzeniu mobilnym pokazuje drogę od aktualnego położenia do następnego punktu na trasie zwiedzania - grób Tadeusz Majcherczyk