Irena Tomalak

Irena Tomalak

Irena Tomalak z d. Kowalska, I voto Jędrychowska, pseudonim Soldau, Słowik, Maria, Maria Niedźwiecka (ur. 26 października 1895 w Warszawie, zm. 25 grudnia 1971 w Warszawie) − oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i powojennego podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny w okresie stalinowskim; ostatni stopień wojskowy: major (awans w 1944), poetka.

Okres przedwojenny

W 1913 zdała w Krakowie maturę i studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagielońskim. Od 1914 należała do Związku Strzeleckiego, była żołnierzem Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W 1918 powróciła do Warszawy, przyjęto ją do Ochotniczej Legii Kobiet w ramach której walczyła w obronie Lwowa oraz otrzymała pierwszy stopień oficerski – ppor. W 1921 przeszła doszkolenie w Podchorążówce Rezerwy Piechoty w Warszawie, w 1922 zweryfikowano jej stopień wojskowy, słuchacz oficerskiego kursu łączności w Centralnej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu, działała w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (OPWK). Następnie w Referacie Przysposobienia Rezerw Kobiecych Wydziału Przysposobienia Rezerw w Oddziale III Sztabu Generalnego WP (do 1924).

Okres wojny

Kpt. do wybuchu II wojny, od 15 października 1939 w Służbie Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 była pierwszą kurierką (gen. Michała Tokarzewskiego) która dotarła do Bazy Łączności Sztabu Naczelnego Wodza w Budapeszcie, w 1940 pełniła funkcję szefowej służby kurierskiej Sztabu Głównego SZP, potem Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). W pierwszym okresie okupacji w ich domu w Warszawie na Woli przy ul. Działdowskiej 6, mieszkał Leopold Okulicki, ostatni komendant AK. W latach 1943-1944 w Komendzie Głównej Armii Krajowej (z-ca kierowniczki Oddziału Łączności Konspiracyjnej), od 1944 czł. organizacji NIE/Niepodległość. W Powstaniu Warszawskim walczyła w baonie „Kiliński”. Po Powstaniu wyszła z Warszawy wraz z ludnością cywilną. Podobne wysokie funkcje jak przed powstaniem pełniła w KG AK z siedzibą w Częstochowie, następnie w Delegaturze Sił Zbrojnych, posługująca się nazwiskiem „Maria Niedźwiecka”, obsługiwała kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego przed dokonanym przez NKWD aresztowaniem i tzw. procesem Szesnastu przed sądem w Moskwie w czerwcu 1945.

Odznaczona m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych: w 1943 i w 1944 r.

Okres powojenny

Aresztowana w trakcie trzeciego nielegalnego wyjazdu za granicę w charakterze emisariusza (kurierki II Zarządu Głównego WiN) do polskich władz z konspiracyjną pocztą 21 lub 30 kwietnia 1946 przy przekraczaniu granicy czechosłowackiej. W śledztwie była przetrzymywana w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Koszykowej 6 i przesłuchiwana w procesach dwóch komendantów WiN - w Warszawie w tzw. procesie płk. Jana Rzepeckiego (proces od 4 stycznia 1947) i w tzw. procesie krakowskim płk. Franciszka Niepokólczyckiego (proces od 11 sierpnia 1947). Otrzymała 15-letni wyrok Rejonowego Sądu Wojskowego w Warszawie, który odsiadywała w zakładach karnych: w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, Fordonie, Inowrocławiu (sierpień 1952 - marzec 1955) i ponownie w Fordonie; zwolniona 7 maja 1956.

Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie Irenę Tomalak Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Postanowieniem nr 273/2010 z dnia 14 września 2010.

Wiersze

Do czasu zwolnienia z więzienia Irena Tomalak tworzyła poezje wydane po latach:
  • Tomalak Irena: Wiersze więzienne, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Środowisko Fordowianek Warszawa 1992, 179 s.
  • Tomalak Irena: Drugi brzeg: wiersze wojenne i więzienne, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej Toruń 1994, 210 s.
Wybrane wiersze

Łączniczka 2

Zdjęcia

Irena Tomalak

Irena Tomalak

Irena Tomalak z mężem Wacławem (ur. 8 września 1893 w Ostrzeszowie, zm. 29 czerwca 1968 w Warszawie) - łącznościowcem, oficerem niemieckim, powstańcem wielkopolskim, oficerem WP, żołnierzem dywizji gen, Stanisława Maczka oraz dziećmi: Witoldem Józefem (1927-1990) - w Powstaniu Warszawskim walczył w Batalionie "Parasol" oraz Anną Krystyną Reszuto (ur. w 1930) - Zastępca Kanclerza Orderu Krzyża Nieodległości, pełni funkcje w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Irena Tomalak

Irena Tomalak zeznaje w trakcie procesu krakowskiego płk. Franciszka Niepokólczyckiego (proces od 11 sierpnia 1947).•  Batalion Armii Krajowej "Kiliński"

Kliknąć dla wyświetlenia mapy
Trasa na urządzeniu mobilnym pokazuje drogę od aktualnego położenia do następnego punktu na trasie zwiedzania - grób ksiądz Jan Salamucha