Batalion "Nałęcz"

Nałęcz
English version

Battalion “Nałęcz”


This unit was formed on 1 August 1944, first as a company and then a battalion. Its core were several Security Corps officers and cadets commanded by Lieutenant Stefan Kaniewski codename “Nałęcz”.

The unit spontaneously joined in the fighting for the market hall on Żelazna Brama Square. Since many volunteers reported to the battalion, the second company was formed on August 10 and 11, thus transforming the unit into a battalion with around 200 soldiers. On 18 August, the P-20 Company was incorporated into the battalion.

The battalion took part in capturing the German military police station called Nordwache in a building on the corner of Żelazna and Chłodna Streets. Sent from the City Centre to Wola, it withdrew to the Old Town on 6 August, where it was assigned to defend the Jabłonowski Palace and the Kanoniczki Monastery on Theatre Square, and then the telephone exchange building on the junction of Przejazd and Tłomackie Streets. While defending this area, 49 of its soldiers were killed and more than 100 wounded.

It was also involved in capturing the Radziwiłł Palace. On 1 September, soldiers of the battalion were evacuated to the City Centre. The 1st Company was incorporated into the “Zaremba-Piorun” Battalion in the City Centre North while the 2nd Company and the remnants of the P-20 Company were incorporated into the “Sokół” Battalion in the City Centre South.

A total of 378 soldiers fought in the battalion throughout the Rising, of whom 127 were killed in action.

Historia batalionu

Oddział (kompania a następnie batalion) powstał 1 sierpnia 1944 na bazie kilkunastoosobowej grupy oficerów i podchorażych Korpusu Bezpieczeństwa (ze struktur Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”), dowodzonych przez por. Stefana Kaniewskiego „Nałęcz”. Oddział samorzutnie włączył się do walk o halę targową na placu Żelaznej Bramy.

3 sierpnia oddział liczył 40 żołnierzy uzbrojonych w lekki karabin maszynowy, 3 pistolety maszynowe, kilka karabinów i pistoletów oraz granaty.

10 i 11 sierpnia wskutek dużego napływu ochotników utworzono dwie kompanie przekształcając oddział w batalion liczący ok. 200 żołnierzy.

18 sierpnia do batalionu włączono kompanię P-20.

Struktura batalionu i kadra dowódcza

Struktura batalionu i kadra dowódcza w połowie sierpnia
  • dowódca - por./kpt. Stefan Kaniewski "Nałęcz" (ranny 23 sierpnia);
  • zastępca - por./kpt. Stanisław Kiersznowski "Pobóg" (ranny 23 września)
  • 1 kompania - dowódca por./kpt. Stanisław Kiersznowski "Pobóg";
  • 2 kompania - dowódca por./kpt/ Adolf Hoffman "Holski";
  • kompania P-20 - dowódca por./kpt. Tadeusz Łukaszewicz "Edward" (poległ 12 września) - włączona 18 sierpnia. Po kpt. Edwardzie dowodził nią ktp. Tadeusz Garliński „Tadeusz” „Spitfire”.

Walki batalionu w Powstaniu Warszawskim

1 sierpnia oddział samorzutnie włączył się do walk o halę targową na placu Żelaznej Bramy.

3 sierpnia brał udział w zdobyciu posterunku żandarmerii niemieckiej Nordwache znajdującym się w kamienicy na rogu ul. Żelaznej i Chłodnej.

Skierowany ze Śródmieścia w rejon Woli wycofał się 6 sierpnia na Stare Miasto.
Na Starym Mieście 6 sierpnia powierzono mu obronę Pałacu Jabłonowskich oraz klasztoru Kanoniczek na placu Teatralnym.

Od 10 do 11 sierpnia po ciężkich bojach, oddział znalazł się w odwodzie Grupy AK "Północ".

12 sierpnia batalion ponownie został skierowany na linię broniąc gmachu centrali telefonów u zbiegu ulic Przejazd i Tłomackie. W czasie walk w obronie tego rejonu batalion stracił 49 zabitych i ponad 100 rannych.

20 sierpnia batalion został ponownie wycofany do odwodu.

21 sierpnia batalion ponownie został skierowany do walk, m.in. uczestniczył w zdobyciu Pałacu Radziwiłłów, który ostatecznie utracono 24 sierpnia.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września, żołnierze batalionu zostali ewakuowani do Śródmieścia. 1 kompania batalionu została włączona w skład Batalionu "Zaremba-Piorun" w Śródmieściu Północnym, zaś 2 kompania z resztkami kompanii P-20, została włączona do Batalionu "Sokół" w Podobwodzie Śródmieście Południowe.

Łącznie w powstaniu w szeregach batalionu wzięło udział 378 żołnierzy, z czego w trakcie walk poległo 127.

Zdjęcia

Bełt
Kwatera w której są pochowani żołnierze batalionu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - A20•  Czy wiesz, że ...