Adam Borys

Borys

Adam Borys „Dyrektor”, „Pal”, „Pług”, nazwisko konspiracyjne Adam Gałecki, kpt. rez. art. (ur. 10 XII 1909 w Niechanowie pow. Gniezno, zm. 27 VIII 1986 pochowany na cmentarzu w Witkowie, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach jest upamiętniony mogiłą symboliczną, A- 24- 11- 21); s. Walentego i Heleny z d. Bartz.

Okres przed 2 wojną światową

Ukończył Wydział Rolniczo-Leśny na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie należał do Korporacji Chrobria. Studiował także w Stanach Zjednoczonych. W 1939 w Ośrodku Zapasowym Art. Lekkiej, d-ca 7, 55 baterii Pułku Artylerii Lekkiej.

Okres 2 wojny światowej i konspiracji

W Kampanii Wrześniowej 1939 uczestniczył jako oficer rezerwy artylerii Wojska Polskiego. Internowany na Węgrzech, zbiegł i przedostał się do Francji. Brał udział w kampanii francuskiej 1940 w 3 Pułku Artylerii Lekkiej 3 DP.

W Wielkiej Brytanii w składzie 1 Brygady Spadochronowej, przeszkolony do dywersji. Jako cichociemny w nocy z 1/2 X 1942 przerzucony do Polski. Otrzymał przydział do Kedywu jako zastępca dowódcy Oddziału Dyspozycyjnego "Motor 30". Od VI 1943 zorganizował i dowodził kompanią „Agat”- „Pegaz”, przekształconą następnie w Batalion „Parasol”, przeznaczony min. do organizowania zamachów na oficerów SS i Gestapo. Przygotowywał zamach na „ kata Warszawy” Franza Kutscherę.

W Powstaniu dowodził Batalionem „Parasol”, 8 VIII w czasie walk na Woli został ciężko ranny i wyłączony z walki.

Po upadku Powstania przebywał w Oflagu Zeithain.

Okres po 2 wojnie światowej

W Polsce był represjonowany w okresie stalinowskim, rehabilitowany w 1956. Już w 1946 zainicjował zbieranie wspomnień i relacji b. żołnierzy „ Parasola”, patronował tej akcji po 1956. Od 1946 do 1968 zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w przemyśle przetwórczym żywności. W 1973 otrzymał stopień docenta w Instytucie Przemysłu Mięsnego.

Odznaczenia

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

•  Batalion Armii Krajowej "Parasol"

Kliknąć dla wyświetlenia mapy
Trasa na urządzeniu mobilnym pokazuje drogę od aktualnego położenia do miejsca pamięci - ...............

Zezwolenie na umieszczenie tabliczki

•  Czy wiesz, że ...