Drukowanie tabliczek uniwersalnych

Dotychczas tabliczki uniwersalne były:
  1. Automatycznie generowane na dużych arkuszach - na jednym arkuszu mogło się zmieścić do 240 tabliczek.
  2. Drukowane na PCV.
  3. Wycinane laserem.
  4. Dystrybuowane:
    • Rozsyłane pocztą razem z Biuletynem Informacyjnym w jednym egzemplarzu,
    • Przekazywane do Okręgów ŚZŻAK w ustalonej liczbie egzemplarzy.
Po ich wysłaniu czy rozdaniu otrzywaliśmy często prośby o przysłanie kolejnych egzemplarzy. "Ręczne" ich przygotowanie jest dość pracochłonne. Poza tym dla obniżenia kosztów konieczne jest drukowanie na raz co najmniej kikudziesięciu tabliczek, co powoduje zwłokę w przesłaniu tabliczek. I w końcu przesłanie pocztą wymaga poniesienia dodatkowych opłat.

Prośby o przesłanie tabliczek otrzymujemy też ze szkół do których nie jest wysyłany Biuletyn.

Stąd też podjęliśmy się opracowania oprogramowania za pomocą którego można automatycznie wygenerować treść tabliczki i wydrukować ją na zwykłym papierze, papierze samoprzylepnym czy folii. Rekomenduje się drukowanie tabliczek na zwykłym papierze i ofoliowanie oraz przyklejanie taśmą samoprzylepną lub klejem.

Warunkiem wydrukowania tabliczki jest zarejestrowanie miejsca jej umieszczenia w bazie danych. Można to wcześniej sprawdzić w wykazie dostępnym po zaznaczeniu pola "Pokaż wszystkie tabliczki" na stronie http://armiakrajowa.org.pl/historia/zestawienie/

Jeśli miejsce umieszczenia nie jest jeszcze zarejestrowane należy zgłosić je na adres: r.buchalczyk@fundacja-ppp.pl podając analogiczne informacje jakie występują w w/w zestawieniu.

W następnej kolejności należy podać numer tabliczki wyświetlany w w/w zestawieniu. Zostanie po tym wygenerowany plik w formacie PDF zawierający obraz tabliczki, który należy wydrukować.

Kod QR zamieszczony na tabliczkach uniwersalnych udostępnia tą samą stronę, ale umożliwia identyfikację miejsca w którym jest zamieszczona tabliczka. Miejsca te są ponumerowane, a nadane numery są wyświetlane poniżej kodu i są podane w w/w zestawieniu.

Tabliczka B6