Wykaz tabliczek informacyjnych o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach

Kotwica

Niniejsza strona umożliwia zapoznanie się z przygotowywanymi opisami, które są lub będą dostępne za pomocą darmowych programów skanujących zainstalowanych na telefonach komórkowych, smartfonach lub tabletach z tabliczek z kodem QR, informującymi o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach.
Wyróżnia sie trzy rodzaje tabliczek:

English version

List of information plaques about operations of the Home Army and about its soldiers


This website contains descriptions, which are, or soon will be, accessible from plaques with QR codes, informing about the operations of the Home Army and about its soldiers. These plaques will be placed at Home Army Places of Remembrance, such as monuments, commemorative plaques, roadside crosses, chapels or mounds related to the operations of the Home Army and on the tombstones of Home Army soldiers. Each description can be accessed from:
 1. a mobile phone, by choosing one of two variants:
  • clicking a QR code, selected from a list of plaques below (each code activates a link to a specific sub-site);
  • by taking a picture of a QR code using a scanning program – this is how it will be done at a monument or grave.
 2. a computer – by clicking a QR code selected from the list of plaques below.

Aby odczytać kod QR wystarczy smartfon z dowolnym systemem operacyjnym, np. Android, Windows Phone, iPhone lub innym, który umożliwia zainstalowanie czytnika kodów.
Aby go wgrać na smartfona należy odwiedzić sklep odpowiedni dla danego systemu operacyjnego (Google Play, Windows Market Place lub App Store), w wyszukiwarce wpisać „QR scanner”, a następnie pobrać właściwą aplikację. Korzystanie z kodów QR oraz aplikacji jest darmowe! Kiedy już wyposażymy nasz smartfon w czytnik kodów QR, należy uruchomić aplikację i skierować obiektyw na kod.
Skanując kod należy trzymać swojego smartfona nieruchomo, tak aby obraz był jak najbardziej wyraźny; kod QR musi być uchwycony na ekranie w całości. Po rozszyfrowaniu kodu na ekranie smartfona pojawi się informacja z jego zawartością. W szczególności może zawierać ona adres strony internetowej.

Dla ułatwienia zwiedzania opracowano mapy z lokalizacją miejsc pamięci i grobów, z wykorzystaniem serwisu internetowego Google Maps. Poniższa mapa pokazuje lokalizację miejsc pamięci i grobów zołnierzy AK w Warszawie dla których są opracowane opisy.

W oparciu o opracowane mapy zaprojektowano dwa rodzaje tras zwiedzania:
 1. Uwzględniając przestrzenne rozłożenie miejsc pamięci na mapach 1 oraz 3 - 6 przyjęto podczas zwiedzania poruszanie się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po obejściu wszystkich miejsc wracamy do punktu początkowego. Zwiedzanie miejsc pamięci zaczynamy od wskazanego miejsca.
 2. Uwzględniając sekwencyjne rozłożenie miejsc pamięci na mapie 2 na razie przyjęto kierunek zwiedzania w dół mapy. Po obejściu wszystkich miejsc trafiamy do punktu końcowego.
Oba rodzaje tras tworzą kolejne, blisko położone miejsca pamięci. W każdym miejscu pamięci możemy wygenerować trasę do kolejnego miejca zwiedzania i być wpomaganym w jej przebyciu poprzez nawigację.

Dzięki opracowanym mapom tabliczki informacyjne z QR kodem nie są już konieczne dla wszystkich miejsc pamięci. Do każdego miejsca pamięci umieszczonego na mapie możemy trafić po wyznaczonej trasie i odczytać przygotowany opis klikając odpowiedni fragment wyświetlanego ekranu. Tym niemniej tabliczki informacyjne eksponują zarówno miejsca pamięci, jak i groby żołnierzy Armii Krajowej. Bez tych tabliczek nie ma bezpośrednich informacji o przygotowanych opisach. Stąd tabliczki informacyjne będą sukcesywnie zamieszczane po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Autorzy publikowanych informacji dołożyli wszelkich starań, aby przygotować je jak najlepiej. Publikowane informacje były starannie sprawdzane i recenzowane. Ze względu na obszerność publikowanych informacji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej nie może jednak gwarantować, że są one kompletne, bezbłędne i aktualne. Stąd prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczacych opublikowanych informacji, w tym propozycji uzupełnień, na adres: tabliczki@armiakrajowa.org.pl. Autorzy starali się też podawać wszystkie wykorzystywane źródła. W przypadku jakiegokolwiek pominięcia prosimy o kontakt w celu niezwłocznego uzupełnienia.

Przewiduje się sukcesywne uzupełnianie i poprawianie opracowanych opisów, w tym z wykorzystaniem nadsyłanych uwag i dodatkowych informacji oraz opracowywanie opisow dla kolejnych miejsc pamięci.


MAPY Z LOKALIZACJĄ MIEJSC PAMIĘCI I GROBÓW ŻOŁNIERZY AK

1. Mapa z miejscami pamięci IV Obwodu Ochota AK

Poniższa mapa pokazuje lokalizację wszystkich opisanych 9 miejsc pamięci z możliwością wywołania opracowanego opisu - wszystkie tabliczki są wywieszone.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca. Może być ono początkowym punktem zwiedzania na opracowanej trasie.

Wybierz miejsce pamięci AK:

2. Mapa z miejscami pamięci batalionu AK "Łukasiński"

Poniższa mapa pokazuje lokalizację wszystkich opisanych 6 miejsc pamięci z możliwością wywołania opracowanego opisu - tabliczki nie są jeszcze wywieszone.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca. Może być ono początkowym punktem zwiedzania na opracowanej trasie.

Wybierz miejsce pamięci AK:

3. Mapa z grobami żołnierzy batalionu AK "Łukasiński" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Dla zwiększenia użyteczności nawigacji zaplanowano wygenerowanie na mapach uliczek pomiędzy kwaterami – w tym momencie na mapie Google Maps dla Cmentarza Wojskowego na Powązkach jest jedynie tylko kilka głównych uliczek. Dodatkowe uliczki miały być wygenerowane za pomocą kreatora map Map Maker. Ale z powodu serwisowania nie był on dostępny od 27 maja do połowy sierpnia 2015 r. Zaplanowane uliczki są sukcesywnie generowane.
Po wygenerowaniu uliczek zostaną udostępnione trasy zwiedzania oraz staną się użyteczne trasy dotarcia do grobów dowódców i kwater oddziałów.


Poniższa mapa pokazuje lokalizację wszystkich opisanych 13 grobów z możliwością wywołania opracowanego opisu - tabliczki nie są jeszcze wywieszone.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca. Może być ono początkowym punktem zwiedzania na opracowanej trasie.

Wybierz żołnierza AK:

4. Mapa z wybranymi grobami żołnierzy AK na Cmentarzu Stare Powązki

Poniższa mapa pokazuje lokalizację wszystkich opisanych 6 grobów z możliwością wywołania opracowanego opisu - tabliczki nie są jeszcze wywieszone.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca.

Wybierz żołnierza AK:

5. Mapa z wybranymi miejscami pamięci, nie ujętymi na Mapie 1 i Mapie 2 - w realizacji

Poniższa mapa pokazuje lokalizację 4 miejsc pamięci spośród 5 opisanych, z możliwością wywołania opracowanego opisu - 1 tabliczka jest wywieszona.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca.

Wybierz miejsce pamięci AK:

6. Mapa z wybranymi grobami żołnierzy AK poza cmentarzami na Powązkach w Warszawie - w realizacji

Poniższa mapa pokazuje lokalizację 6 grobów spośród 8 opisanych, z możliwością wywołania opracowanego opisu - 6 tabliczek jest wywieszonych.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca.

Wybierz żołnierza AK:

7. Mapa z kwaterami oddziałów Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - w realizacji

Dla zwiększenia użyteczności nawigacji zaplanowano wygenerowanie na mapach uliczek pomiędzy kwaterami wojennymi – w tym momencie na mapie Google Maps dla Cmentarza Wojskowego na Powązkach jest jedynie tylko kilka głównych uliczek. Dodatkowe uliczki miały być wygenerowane za pomocą kreatora map Map Maker. Ale z powodu serwisowania nie był dostępny od 27 maja do połowy sierpnia 2015 r. Zaplanowane uliczki są w trakcie generowania.
Po wygenerowaniu uliczek zostaną udostępnione trasy zwiedzania oraz staną się użyteczne trasy dotarcia do grobów dowódców i kwater oddziałów.


Poniższa mapa pokazuje lokalizację kwater w których pochowani są żołnierze oddziałów Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranej kwatery.

Wybierz miejsce:

8. Mapa z grobami dowódców oddziałów z Powstania Warszawskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - w realizacji

Dla zwiększenia użyteczności nawigacji zaplanowano wygenerowanie na mapach uliczek pomiędzy kwaterami wojennymi – w tym momencie na mapie Google Maps dla Cmentarza Wojskowego na Powązkach jest jedynie tylko kilka głównych uliczek. Dodatkowe uliczki miały być wygenerowane za pomocą kreatora map Map Maker. Ale z powodu serwisowania nie jest on dostępny od 27 maja do połowy sierpnia 2015 r. Zaplanowane uliczki są w trakcie generowania.
Po wygenerowaniu uliczek zostaną udostępnione trasy zwiedzania oraz staną się użyteczne trasy dotarcia do grobów dowódców i kwater oddziałów.


Poniższa mapa pokazuje lokalizację grobów w których pochowani są dowódcy oddziałow Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim.

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego grobu.

Wybierz miejsce:

9. Mapa z Miejscami Pamięci w w "Patriotycznej grze komunikacyjnej"

Poniższa mapa pokazuje lokalizację 25 Miejsc Pamięci AK

Poniżej generowana mapa pokazuje na urządzeniu mobilnym drogę od aktualnego położenia do wybranego miejsca.

Wybierz Miejsce Pamięci AK:


WYKAZ OPRACOWANYCH OPISÓW DLA TABLICZEK INFORMACYJNYCH

Zestawienie początkowo jest uporządkowane rosnąco według numerów tabliczek. Kliknięcie w nagłówek wybranej kolumny powoduje posortowanie wierszy ze względu na jej zawartość, powtórne kliknięcie zmienia kolejność sortowania. Powrót do początkowej postaci, tzn. posortowania według numerów tabliczek uzyskuje się przez kliknięcie w nagłówek kolumny "Numer tabliczki".

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie obejmuje dane z kolumn:

 • Kogo/czego dotyczy opis
 • Struktura organizacyjna
 • Miejsce umieszczenia tabliczki
   Aby wyświetlić tylko informacje o interesujących tabliczkach należy wpisać tekst będący postawą wyszukiwania w wyświetlanym poniżej okienku - zestawienie zaktualizuje się automatycznie. Dla uzyskania początkowej postaci zestawienia należy skasować wpisany tekst.

   Nr tabliczki Kogo/czego dotyczy opis Struktura organizacyjna Miejsce umieszczenia tabliczki Kategoria Dodatkowa forma opisu Data umieszczenia tabliczki Autor informacji Kod QR Odczyt z telefonu Odczyt z komputera Odczyt razem
   1 Budynek PAST-y Wejście do budynku PAST-y Angielski   sluchawki 17.04.2015 Bieniaszewski Antoni Link 0 0 0
   2 Pilecki Witold Batalion AK "Chrobry II" Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   3 Krzyżanowski Aleksander Okręg Wileński AK Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   4 Szendzielarz Zygmunt 5 Wileńska Brygada AK Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   5 Ciepliński Łukasz Zrzeszenie Wolność i Niepodległość Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   6 Kasznica Stanisław Narodowe Siły Zbrojne Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   7 Leliwa-Roycewicz Henryk Batalion AK "Kiliński" Korytarz w budynku PAST-y Obraz 20.04.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   8 Antonin
   IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   ul. Barska 4
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   9 Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego IV Obwód Ochota AK Warszawa ul. Filtrowa 68 Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   10 Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego IV Obwód Ochota AK Warszawa ul. Spiska 14 Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   11 Dom Akademicki IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   Plac Narutowicza
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   12 Instytut Radowy IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   ul. Wawelska 15
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   13 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie IV Obwód Ochota AK Warszawa Plac Narutowicza Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 17.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   14 Mauzoleum Żołnierzy AK IV Obwód Ochota AK Pęcice
   powiat pruszkowski, gmina Michałowice
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 2.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   15 Reduta Kaliska IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   Skwer "Reduta Kaliska"
   u zbiegu ul. Grójeckiej i Kaliskiej
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   16 Reduta Wawelska IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   ul. Wawelska 60
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   17 Zieleniak IV Obwód Ochota AK Warszawa Ochota
   róg Grójeckiej i Opaczewskiej
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   18 Daab Witold Karol IV Obwód Ochota AK Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
   w Warszawie przy Młynarskiej
   Nagrobek 5.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   19 Perlikowski Wiesław IV Obwód Ochota AK Warszawa ul. Nowogrodzka 6a
   Cmentarz Bródnowski
   w Warszawie
   Tablica pamiątkowa
   Nagrobek
   Angielski   sluchawki 23.06.2015 - cmentarz Gutkowski Witold Link 0 0 0
   20 Salamucha Jan - ksiądz
   IV Obwód Ochota AK Mogiła zbiorowa księży emerytów
   Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   107-5/6-23/30
   Nagrobek 16.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   21 Sokołowski Mieczysław Kazimierz IV Obwód Ochota AK Kamień pamiątkowy przy cmentarzu Wilanowskim
   w Warszawie
   Cmentarz Wilanowski
   w Warszawie
   Tablica pamiątkowa
   30 sierpnia 2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   22 Górecka-Baranowska Janina Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   243-5-15
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   23 Prusak Marian - ksiądz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz
   Lisewo Kościelne
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   24 Tomczak Eugeniusz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   88-4-3
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   25 Winkler Kazimierz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   170-2-1
   Nagrobek piosenki   film   Cieciura Marek Link 0 0 0
   26 Zieliński Witold Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   II-6-30
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   27 Reduta Bank Polski Batalion AK "Łukasiński" Warszawa Śródmieście
   ul. Bielańska 10
   Tablica pamiątkowa sluchawki 31.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   28 Danysz-Utrata Janina Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A27-3-26
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   29 Walki na Ryglu Batalion AK "Łukasiński" Warszawa ul. Bielańska 3 Tablica pamiątkowa
   sluchawki
   31.07.2015 Trela Tadeusz Link 0 0 0
   30 Majcherczyk Tadeusz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B8-6-30
   Nagrobek film 22.07.2015 Trela Tadeusz
   Cieciura Marek
   Link 0 0 0
   31 Męclewski Edmund Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A3Tuje-1-30
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   32 Ostkiewicz-Rudnicki Olgierd
   Batalion AK "Łukasiński"
   Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B8-1-37
   Nagrobek 22.07.2015 Trela Tadeusz Link 0 0 0
   33 Piotrowska Henryka
   Batalion AK "Łukasiński"
   Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   34 Barykada Żyrardów Batalion AK "Łukasiński" Warszawa Śródmieście
   ul. Daniłowiczowska 11
   Tablica pamiątkowa sluchawki 31.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   35 Świątkowski Tadeusz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A25-15-20
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   36 Kościól św. Antoniego Batalion AK "Łukasiński" Warszawa ul. Senatorska 31 Nagrobek sluchawki 31.07.2015 Trela Tadeusz Link 0 0 0
   37 Wagiński Włodzimierz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   14-1-12
   Nagrobek piosenki 12.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   38 Tomicka-Wilkoszewska Alicja Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A8-7-13
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   39 Kościół św. Jacka Warszawa Śródmieście
   ul. Freta 10
   Batalion AK "Łukasiński" Tablica pamiątkowa sluchawki 15.08.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   40 Wóycicki Władysław Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   K-10-25
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   41 Zalewski Stefan
   Batalion AK "Łukasiński"
   Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A12-1-7/8
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   42 Kościół Nawiedzenia NMP Batalion AK "Łukasiński" Warszawa Nowe Miasto
   ul. Przyrynek 2
   Nagrobek sluchawki 15.08.2015 Trela Tadeusz Link 0 0 0
   43 Ziółkowski Benedykt Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A23-9-14
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   44 Ziółkowski Ryszard Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A23-9-14
   Nagrobek   Trela Tadeusz Link 0 0 0
   45 Żebracki Władysław - ksiądz Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz w Bażanówce
   województwo podkarpackie,
   powiat sanocki, gmina Zarszyn
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   46 Buchalczyk Karolina VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK Cmentarz Doły w Łodzi Nagrobek piosenki 7.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   47 Buchalczyk Zenobiusz VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK Cmentarz Doły w Łodzi Nagrobek piosenki 7.06.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   48 Gądzio Stefan Okręg Radomsko-Kielecki AK ZSP nr 2
   im.gen.S.Roweckiego w Jędrzejowie
   Tablica pamiątkowa 9.06.2015 Kurek Piotr Link 0 0 0
   49 Markuszewski Janusz Batalion AK "Antoni" Cmentarz w Magdalence Nagrobek 30.05.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   50 Podlewski Władysław Batalion AK "Golski" Cmentarz w Magdalence Nagrobek 30.05.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   51 Tomalak Irena Batalion AK "Kiliński" Cmentarz Powązkowski w Warszawie
   230-4-4/9
   Warszawa ul. Działdowska 6,
   budynek Domu Kultury
   Nagrobek   Michalczonek Maciej Link 0 0 0
   52 Rostworowski Tomasz - ksiądz Batalion AK "Gustaw" Cmentarz Doły w Łodzi Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   53 Kędzierski Jerzy Batalion AK "Łukasiński" ? Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   54 Billewicz Gustaw Batalion AK "Chrobry I" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B8-6-39
   Nagrobek 22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   55 Danysz Jerzy Batalion AK "Łukasiński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A27-3-26
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   56 Batalion AK "Bełt” Grupa AK "Śródmieście Południe" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   D2
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   57 Batalion AK "Chwacki" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   C22
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   58 Batalion AK "Czata 49" Zgrupowanie AK "Radosław" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   59 Batalion AK "Golski" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu
   Angielski   sluchawki   piosenki
   22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   60 Batalion AK "Gozdawa" Zgrupowanie AK “Kuba” – “Sosna” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B8
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   61 Batalion AK "Gustaw" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Kwatera na cmentarzu
   Angielski   sluchawki
   22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   62 Batalion AK "Harnaś" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Grupa AK "Śródmieście Północ" Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   63 Batalion AK "Kiliński" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Grupa AK "Śródmieście Północ" Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   64 Batalion AK "Miotła" Zgrupowanie AK "Radosław" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   65 Batalion harcerski AK "Parasol" Zgrupowanie AK "Radosław" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 22.07.2015 Cieciura Marek >Link 0 0 0
   66 Batalion AK "Pięść" Zgrupowanie AK "Radosław" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   67 Batalion harcerski AK "Wigry" Zgrupowanie AK "Róg" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A20
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   68 Batalion harcerski "Zośka" Zgrupowanie AK "Radosław" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A20
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki   film 22.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   69 Batalion AK "Łukaiński" Zgrupowanie AK “Kuba” – “Sosna” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B6
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   70 Harcerska Bateria Plot AK "Zbik" Zgrupowanie AK "Gurt" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   D2
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 22.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   71 Korpus Bezpieczeństwa Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B28
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   72 Batalion "Nałęcz" Zgrupowanie AK "Kuba" – "Sosna" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   ?
   Kwatera na cmentarzu
   Angielski   sluchawki
   27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   73 Batalion "Sokół" Grupa AK Śródmieście Południe Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A28
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   74 Oddział "Osa"-"Kosa" Komenda Główna AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   75 Pułk AK "Baszta" Grupa SK Mokotów Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A28
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   76 Pułk AK "Jeleń" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   77 Zgrupowanie "Chrobry II" Grupa AK "Śródmieście Północ" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 30.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   78 Zgrupowanie AK "Garłuch" VIII Obwod AK Okęcie Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B28
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   79 Zgrupowanie AK "Kryska" Grupa AK "Śródmieście Południe" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   D2
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   80 Zgrupowanie AK "Krybar" Grupa AK "Powiśle" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B24
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   81 Zgrupowanie AK "Gurt" Grupa AK "Śródmieście Północ" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   D2
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   82 Zgrupowanie AK "Kuba-Sosna" pododcinek "Gozdawa" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   ???
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   83 Zgrupowanie AK "Leśnik" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   D2
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   84 Zgrupowanie AK "Obroża" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 30.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   85 Zgrupowanie AK "Róg" Grupa AK "Północ" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B18
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   86 Zgrupowanie AK "Żywiciel" II Obwód Warszawskiego Okręgu AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A28
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   87 Pomnik "Gloria Victis" Narodowe Miejsce Pamięci Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A26
   Pomnik na cmentarzu Angielski   sluchawki   Cieciura Marek Link 0 0 0
   88 Pomnik grobowiec dowódców AK Narodowe Miejsce Pamięci Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   A26
   Pomnik na cmentarzu Angielski   sluchawki   piosenki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   89 Kwatera na Łączce Narodowe Miejsce Pamięci Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   90 Batalion AK "Chrobry I" Zgrupowanie AK "Kuba” – “Sosna" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
   B26
   Kwatera na cmentarzu Angielski   sluchawki   Cieciura Marek Link 0 0 0
   91 Andrzejewski Jan Kajus Brygada AK „Broda” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   92 Babiarz Stanisław Pułk AK "Garłuch" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   93 Błaszczak Stanisław Zgrupowanie AK "Róg" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek piosenki 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   94 Borys Adam Batalion AK "Parasol" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   95 Brejnak Zygmunt Batalion AK "Chrobry II" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   96 Giżyński Lucjan Batalion AK "Gozdawa" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   97 Krawczyk Marian Batalion AK "Harnaś" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   98 Łętowski Stanisław Podobwód AK Śródmieście- Południe Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek piosenki   Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   99 Mazurkiewicz Franciszek Batalion AK "Miotła" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   100 Mazurkiewicz Jan Zgrupowanie AK „Radosław” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   101 Netzer Zygmunt Zgrupowanie AK „Kryska” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   102 Niedzielski Mieczysław Zgrupowanie AK „Żywiciel” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 27.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   103 Rokicki Józef V Obwód AK Mokotów Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   104 Runge Tadeusz Batalion AK "Czata 49" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   105 Rzeszotarski Adam Zgrupowanie AK „Zmija” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   106 Strzałkowski Jerzy Batalion AK "Jezyki" Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   107 Szawdyn Juliusz Zgrupowanie AK “Konrad” Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek   Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   108 Szczurek-Cergowski Jan I Obwód AK Śródmieście- Południe Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   109 Tarnowski Jan 2 Rejon AK III Obwodu Wola Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 30.07.2015 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   110 Steczkowski Stanisław Rejon AK Śródmieście Północno-Zachodnie Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   111 Siedziba Gestapo
   (podczas II Wojny Światowej)
   Aleja Szucha 25 w Warszawie Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 11.11.2015 MEN, Cieciura Marek Link 0 0 0
   112 Dziubałtowski Seweryn Budynek z Aulą Krzyształową SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie
   Cmentarz w Smardzewicach
   Tablica pamiątkowa
   Nagrobek
   6.11.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   113 Janaszek Wacław Piotr Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.12.2015 Cieciura Marek, Janaszek-Seydlitz Maciej Link 0 0 0
   114 Mikucki Antoni Stołpecko-Nalibockie Zgrupowanie AK
   Grupa Kampinos AK
   Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze
   przy ulicy Wrocławskiej
   kwatera 138, rząd 3, grób 2
   Nagrobek 11.11.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   115 Rowiński Jerzy
   Badowski Zbigniew
   IV Rejon Obwodu I WSOP
   3 Batalion Pancerny AK „Golski”
   105 Kresowy Szpital Wojskowyw Żarach Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   116 Radomska Maria Joanna Zgrupowania Jodła „IBIS” AK Budynek z Aulą Krzyształową SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie
   Cmentarz Powązkowski
   Tablica pamiątkowa
   Nagrobek
   6.11.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   117 Porębski Florian Obwód Błonie AK „Bekas”, „Bażant” Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze
   przy ulicy Wrocławskiej
   kwatera 7, rząd 2, grób 33
   Nagrobek 11.11.2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   118 Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   119 Żołnierze Armii Krajowej
   i członkowie ruchu oporu
   umieszczeni w Złotym Kręgu "Gloria Optimis"
   Monument na terenie
   Akademii Wychowania Fizycznego
   Józefa Piłsudskiego w Warszawie
   przy ul. ul. Marymonckiej 34
   Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   120 Walki o Uniwersytet Warszawski Przy bramie głównej do Uniwersytetu Warszawskiego
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
   Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   121 Szpital Ujazdowski Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Pl. Hallera 1
   Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 2 marca 2016
   18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   122 Bieniek Andrzej Komenda Główna AK Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   123 Rapacki Marian Stare Powązki
   Zbiorowa mogiła przedstawicieli spółdzielczości spożywców
   Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   124 Műller Aleksander IV Obwód Ochota AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach Nagrobek 2.02.2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   125 Żołnierze AK -
   wykładowcy, absolwenci i studenci
   Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie
   Siedziba Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   126 Żołnierze AK -
   wykładowcy i absolwenci Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie
   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   127 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
   Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   128 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Politechniki Warszawskiej
   Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   129 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego
   Uniwersytet Warszawski Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   130 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Szkoły Głównej Handlowej
   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   131 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   132 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   133 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Akademii Stomatologicznej
   Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   134 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wolnej Wszechnicy Polskiej
   Banacha 2 Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   135 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wyższej Szkoły Dziennikarskiej
   Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   136 Żołnierze AK –
   wykładowcy, absolwenci i studenci Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie
   Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   137 Żołnierze AK –
   absolwenci, studenci i pracownicy Centralnej Szkoły Pożarniczej
   Szkoła Główna Służby Pożarniczej Tablica pamiątkowa 13 maja 2016 Siekierska Agata Link 0 0 0
   138 Żołnierze AK –
   wykładowcy, absolwenci i studenci Uniwersytetu Ziem Zachodnich
   Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   139 Żołnierze AK –
   absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda
   Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Tablica pamiątkowa 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   140 Żołnierze AK –
   wykładowcy, absolwenci i studenci Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego
   Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   141 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
   Budynek Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Pl. Hallera 1 w: Sali Senackiej (nr 102), Sali Tradycji (nr 119) oraz Auli Wykładowej (nr 21).
   Zespół tablic pamiątkowych Szpitala Ujazdowskiego na skwerze Leona Strehla.
   Tablica pamiątkowa 2 marca 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   142 Żołnierze AK –
   absolwentki Warszawskiej Szkoły Pilęgniarstwa
   Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   143 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej
   Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ul, Koszykowa 79 Warszawa Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   144 Żołnierze AK –
   absolwenci Centrum Wyszkolenia Piechoty
   Akademia Obrony Narodowej Rembertów Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   145 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Szkoły Podchorąźych Piechoty
   Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej Ostrów Mazowiecka Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   146 Policjanci – żołnierze AK Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
   Biuro Historii i Tradycji Policji
   Tablica z kodami QR   Cieciura Marek Link 0 0 0
   147 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela
   Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela
   Warszawa Krakowskie Przedmieście 52/54
   Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   148 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
   Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   149 Borkiewicz Adam Józef Członek Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   150 Gorazdowski Jan Nepomucen Szef Biura Personalnego Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   151 Horak Alojzy Dowódca Okręgu Warszawskiego AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   152 Kirchmayer Jerzy Marian Szef Sztabu Okręgu Warszawa Województwo AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   153 Kossakowski Tadeusz Dowódca Zakładów Produkcji Uzbrojenia AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   154 Nowak Florian I Batalion 16 pp AK Cmentarz parafialny w Tarnowie-Klikowej Nagrobek 20.12.2015   Nowak Leszek Link 0 0 0
   155 Sieroszewski Władysław Józef Szef Służby Sprawiedliwości Komendy Głównej AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek   Grabowska Halina Link 0 0 0
   156 Godlewski Antoni Batalion AK „Sokół” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek   Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   157 Lamers Jan Oficer Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   158 Okulicki Leopold Ostatni dowódca AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   159 Płoski Stanisław Szef Wojskowego Biura Historycznego Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   160 Strehl Leon Szef sanitarny Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   161 Szypowski Jan Szef uzbrojenia Komendy Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   162 Tatar Stanisław gen. bryg., autor Planu Burza Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek   Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   163 Tokarzewski-Karaszewicz Michał gen. broni, organizator SZP, komendant ZWZ Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   164 Wittek Maria Komendant Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Głównej AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   165 Daab Tadeusz IV Obwód Ochota AK Cmentarz w Pyrach w Warszawie Nagrobek   Grabowska Halina Link 0 0 0
   166 Gołembiewski Jerzy IV Obwód Ochota AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek Grabowska Halina Link 0 0 0
   167 Modro Jerzy IV Obwód Ochota AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Grabowska Halina Link 0 0 0
   168 Dunin-Karwicki Wacław Batalion AK „Parasol” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   169 Pietraszewicz Bronisław Oddział AK „Pegaz” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   170 Zaorski Andrzej Zgrupowanie AK „Krybar” Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   171 Zaorski Jan Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Bakcyl" Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza
   Tablica pamiątkowa
   18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   172 Berger Ludwik Pułk AK „Baszta” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   173 Baczyński Krzysztof Kamil Batalion AK „Parasol” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek   Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   174 Bytnar Jan Batalion AK „Zośka” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   175 Dawidowski Maciej Aleksy Batalion AK „Zośka” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   176 Cieplak Władysław Miłosław Batalion AK „Zośka” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   177 Chruściel Antoni Dowódca Warszawskiego Korpusu AK Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Pruchnik Tymoteusz Link 0 0 0
   178 Cieśla Wiesław Pułk AK "Baszta" Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze
   przy ulicy Wrocławskiej
   Nagrobek   Musielak Marek Link 0 0 0
   179 Gajcy Tadeusz Stefan Grupa szturmowo-wypadowa por. Jerzego Bondorowskiego Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   180 Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej Batalion AK "Golski" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   181 Szpital Dzieciątka Jezus Szpital Dzieciątka Jezus
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Tabliczka zbiorcza 18 kwietnia 2016
   20 kwietnia 2016
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   182 Lewandowski Zbigniew Dowództwo Okręgu Warszawskiego AK Tablica pamiątkowa w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Tablica pamiątkowa 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   183 Szydelski Zbigniew 228 pluton II Obwód Okręg Warszawski AK "Żywiciel" Tablica pamiątkowa w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   184 Wilniewczyc Piotr Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   185 Maroszek Józef Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   186 Zawadzki Tadeusz dowódca Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
   Politechnika Warszawska
   Tablica zbiorcza 11 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   187 Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Tablica pamiątkowa przy ul. Rakowieckiej 26/30 Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   188 Próby zdobycia budynków Akademii Nauk Politycznych i gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   189 Sieroszewski Władysław Józef IV Obwód Ochota AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek   Grabowska Halina Link 0 0 0
   190 Kossobudzka - Donath Halina IV Obwód Ochota AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek   Grabowska Halina Link 0 0 0
   191 Biernacki Mirosław IV Obwód Ochota AK Cmentarz Powązkowski w Warszawie Nagrobek   Grabowska Halina Link 0 0 0
   192 Romocki Andrzej Batalion AK „Zośka” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   193 Stroiński Leon Zdzisław Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   194 Szczepański Józef Andrzej Batalion AK „Parasol” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie Nagrobek 4.06.2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   195 Dobaczewski Lucjan IV Obwód Ochota AK Cmentarz Czerniakowski
   ul. Powsińska 44/46 w Warszawie.
   Nagrobek   8 lutego 2016 Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   196 Złocki Kazimierz Oddział Dywersyjny AK „Sokoła” Cmentarz w Białymstoku Nagrobek 25 kwietnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   197 Żołnierze AK –
   wykładowcy i absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej
   Wojskowa Akademia Techniczna Tablica pamiątkowa   Cieciura Marek Link 0 0 0
   198 Żołnierze AK –
   pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
   Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Tabliczka zbiorcza 6 kwietnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   199 Szebesta Adam Edward Okręg Kraków Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Cmentarz Katalicki w Katowicach przy ul. Sienkiewicza Nagrobek   Cieciura Marek Link 0 0 0
   200 Żołnierze AK –
   wychowankowie i instruktorzy Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie
   4 kompania „Zygmunta” (ppor. Zygmunta Sapuły), V Zgrupowania „Siekiera” (por. Romana Rożałowskiego) Armii Krajowej Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
   Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa
   Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 1 czerwca 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   201 Historia AK: Opracowania i portale, pomoce i sprawdziany dydaktyczne, komunikacja Tabliczki zbiorcze dedykowane i zbiorcze uniwersalne   Cieciura Marek Link 0 0 0
   202 Walki w rejonie fabryki Kamlera i Polskiego Monopolu Tytoniowego Batalion AK "Miotła" Kompleks biurowy przy ul. Dzielna 60 Tablica pamiątkowa na budynku Dzielna 60
   Tabliczka z kodami QR w budynku przy ul. Pawia 55
   Angielski   sluchawki 21 maja 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   203 Działania Informacji Marynarki Wojennej Budynek w Gdyni przy ul. Prusa 9-11 Tablica pamiątkowa na ulicy poniżej budynku
   Tabliczka z kodami QR na stanicy harcerskiej przy ul. Prusa 9-11
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   204 Zgrupowanie AK „Chrobry II” Warszawa ul. Chmielna 132/134 róg Miedzianej Głaz z tablicą Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Utracka Katarzyna
   Uzupełnienia: Cieciura Marek i Janaszek-Seydlitz Maciej
   Link 0 0 0
   205 Walki na Towarowej Warszawa na rogu Towarowej i Srebrnej Głaz z tablicą Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Utracka Katarzyna Link 0 0 0
   206 Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski Cmentarz ewangelicko-augsburski Warszawa ul. Młynarska 54/58 Tablica pamiątkowa na murze cmentarza Angielski   sluchawki Brodacki Rafał
   Uzupełnienia: Cieciura Marek
   Link 0 0 0
   207 Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” podczas II wojny światowej Teren zajezdni tramwajowej przy ul. Młynarskiej 2
   Przystanki tramwajowe i autobusowe
   Tablice pamiątkowe
   Tabliczki z kodem QR
   Cieciura Marek Link 0 0 0
   208 Zdobycie Gęsiówki Batalion AK "Zośka" Warszawa ul. Anielewicza 34 Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 12 sierpnia 2016 Wójciuk Michał Link 0 0 0
   209 Strażacki Ruch Oporu „Skała” Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tabliczka z kodem QR 16 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   210 Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych podczas okupacji Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tabliczka z kodem QR Angielski   sluchawki 16 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0
   211 Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 Budynek Archiwum Głównego Akt Dawnych Warszawa ul. Długa 7 Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 14 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0
   212 Batalion szturmowy AK "Odwet II" Warszawa ul. Wawelska 28 Głaz z tablicą Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Możdżonek Kazimierz Link 0 0 0
   213 Policjanci w Kontrwywiadzie AK Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
   Biuro Historii i Tradycji Policji
   Tabliczka z kodem QR Cieciura Marek Link 0 0 0
   214 Państwowy Korpus Bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
   Biuro Historii i Tradycji Policji
   Tabliczka z kodem QR Cieciura Marek Link 0 0 0
   215 III Obwód Wola AK Warszawa ul. Wolska przy Młynarskiej Pomnik z tablicą pamiątkową Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Utracka Katarzyna Link 0 0 0
   216 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK Skwer Wołyński
   przy alei Armii Krajowej w Warszawie,
   obok tunelu ulicy Gdańskiej
   Pomnik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK Angielski   sluchawki 7 lipca 2016 Lewak Anna, Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   217 Kiwerski Jan Wojciech 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK Skwer Wołyński
   przy alei Armii Krajowej w Warszawie,
   obok tunelu ulicy Gdańskiej
   Tablica pamiątkowa   7 lipca 2016 Lewak Anna, Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   218 Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej „Nordwache” Batalion AK "Chrobry I" ul. Żelazna 75A, róg ul. Chłodnej w Warszawie Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Brodacki Rafał Link 0 0 0
   219 Filmowcy Armii Krajowej Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 Obelisk Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Wójciuk Michał Link 0 0 0
   220 Upamiętnienie żołnierzy AK Obwód AK „Żywiciel” Skrzyżowanie ul. Grotowskiej z Westerplatte Pomnik Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   221 Upamiętnienie żołnierzy AK poległych w Kampinosie I Rejon VII Obwodu „Obroża” AK Kwatera Armii Krajowej na cmentarzu w Tarchominie Pomnik Angielski   sluchawki 8 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   222 Upamiętnienie poległych żołnierzy AK Grupa "Kampinos” AK ul. Michaliny Pomnik Angielski   sluchawki 22 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   223 Upamiętnienie poległych żołnierzy AK Grupa Artyleryjska AK "Granat" Skwer Grupy Artyleryjskiej AK "Granat" Obelisk Angielski   sluchawki 25 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   224 Upamiętnienie żołnierzy AK VI Obwód Praski Armii Krajowej ul. Skaryszewska 12, kościół p.w. św. Wincentego Pallottiego Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 28 lipca 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   225 Zdobycie Centrali Telefonicznej „Mała Pasta” Obwoód 6-XXVI Rejonu V, pluton 1664, zgrupowanie 1662 AK ul. Brzeska 24 Obelisk Angielski   sluchawki 8 września 2016  Cieciura Marek Link 0 0 0
   226 Obrona Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej Pluton Dywersji Bojowej AK „Dęby” Zbieg ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy Pomnik Angielski   sluchawki 6 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   227 Obrona "Reduty Bródnowskiej" Zgrupowania 632. i 641. Obwodu Praga AK ul. Piotra Wysockiego róg Bartniczej Pomnik Angielski   sluchawki 3 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   228 Szpital Armii Krajowej Placówka „Kordian” VI Rejonu Armii Krajowej ul. Bohaterów Warszawy 31 i ul. Cierlicka róg ul. Kościuszki Obelisk Angielski   sluchawki 2 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   229 Pierwszy bój Batalionu „Karpaty” Batalion „Karpaty” pułku „Baszta” Armii Krajowej ul. Puławska 266, przed głównym wejściem na teren Torów Wyścigów Konnych Obelisk Angielski   sluchawki 12 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   230 Upamiętnienie żołnierzy AK Oddział Bojowy „Skryty” Komendy Dywersji Okręgu Warszawa Armii Krajowej Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy Obelisk Angielski   sluchawki 6 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   231 Upamiętnienie żołnierzy AK Kompania „Dęby” AK Dziedziniec kościoła parafialnego przy ul. Borkowska 1, dojazd od ul. Gościniec (Stara Miłosna) Obelisk Angielski   sluchawki 30 lipca 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   232 Przebijanie się oddziałów Armii Krajowej w dniach 15-21 sierpnia 1944 r. IV Obwód "Ochota" AK Plac przy bramie Cmentarza Wilanowskiego przy ul. Wiertniczej Obelisk Angielski   sluchawki 30 sierpnia 2015 Cieciura Marek Link 0 0 0
   233 Upamiętnienie żołnierzy AK Baza Lotnicza AK „Łużyce” Róg ul. 17 Stycznia i ul. Żwirki i Wigury Pomnik-kapliczka Angielski   sluchawki 19 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   234 Upamiętnienie żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański w Warszawie ul. Mickiewicza róg gen. Zajączka Obelisk Angielski   sluchawki 30 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   235 Upamiętnienie żołnierzy kompanii AK por. "Gryfa" ul. Kajakowa 10, na terenie Gimnazjum nr 91 Głaz pamiątkowy Angielski   sluchawki 28 sierpnia 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   236 Upamiętnienie żołnierzy zgrupowania AK "Leśnik" ul. Książęca 21 Tablica pamiątkowa Angielski   sluchawki 27 września 2016 Cieciura Marek Link 0 0 0
   237 Szkoła Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej ul. Białobrzeska 44 Tablica pamiątkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   238 Upamiętnienie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Kaliskiego 49 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   239 Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych U zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych i Pirenejskiej - Bemowo Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   240 Upamiętnienie „Małych Powstańców” ul. Erazma z Zakroczymia 15 - przy Szkole Podstawowej nr 344 Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   241 Upamiętnienie udanej akcji oddziału Armii Krajowej „Osjan” skwer przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Sokratesa - Bielany Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   242 Upamiętnienie walki plut. pchor. Jerzego Strzelczyka ps. „Spad”, dowódcy plutonu w pułku AK „Baszta” ul. Podczaszyńskiego 5 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   243 Upamiętnienie obrony Reduta „Alkazar” ul. Odyńca 55 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   244 Upamiętnienie walk żołnierzy pułku AK "Baszta" Woronicza 8 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   245 Upamiętnienie walk żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy baonu "Oaza" ul. Powsińska - fort Czerniakowski Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   246 Upamiętnienie ofiar komunistycznego reżimu - skazanych przez Wojskowy Sad Rejonowy w Warszawie ul. Koszykowa 82 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   247 Upamiętnienie przepraw przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc walczącym Powstańcom ul. Kapelanów Armii Krajowej 2 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   248 Upamiętnienie gen. Emila Fieldorfa U zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. gen. Fieldorfa Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   249 Upamiętnienie bohaterskiej śmierci w nurtach Wisły uczestników zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę Most Śląsko-Dąbrowski Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   250 Upamiętnienie żołnierzy plutonu 1681 organizacji „Orlęta” Białostocka 9 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   251 Upamiętnienie płk. Antoniego Żurowskiego Skwer imienia płk. Antoniego Żurowskiego, usytuowany pomiędzy ul. 11-ego Listopada, Inżynierską i Ratuszową Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   252 Upamiętnienie 10 powieszonych w dniu 16.10.1942 r. za Akcję Armii Krajowej "Wieniec I" U zbiegu ulic Cyrulików i al. gen. A. Chruściela Tablica pamiątkowa/td> Cieciura Marek Link 0 0 0
   253 Upamiętnienie ofiar obozu NKWD w Rembertowie ul. Marsa róg Płatnerskiej Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   254 Upamiętnienie zdobycia i walk w obronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowyc ul. Sanguszki 1 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   255 Upamiętnienie ewakuacji kanałami ze Starego Miasta pl. Krasińskich 1 Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   256 Upamiętnienie Cichociemnych ul. Matejki - przed gmachem Sejmu Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   257 Upamiętnienie zamachu na Kutscherę Aleje Ujazdowskie 23 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   258 Upamiętnienie walk na stadionie K.S. "Polonia" Konwiktorska 6 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   259 Upamiętnienie zdobycia Komendy Policji Krakowskie Przedmieście 1 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   260 Upamiętnienie zdobycia i obrony elektrowni ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   261 Upamiętnienie poległych od wybuchu transportera ładunków ul. Jana Kilińskiego 3 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   262 Upamiętnienie dowodzących szturmem na koszary na rogu ul. Oszmiańskiej i św. Wincentego Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   263 Upamiętnienie zbrodni po odparciu powstańczego ataku na pobliską szkołę Aleje Ujazdowskie 23 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   264 Upamiętnienie Szarych Szeregów ul. Walerego Sławka 9 - na wydzielonym terenie Szkoły Podstawowej nr 4 Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   265 Upamiętnienie Jana Rodowicza „Anody” Pas zieleni przy skrzyżowaniu ulic Rodowicza i Ciszewskiego Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   266 Upamiętnienie prof. Władysława Hermana ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   267 Upamiętnienie rozbicia się samolotu „Liberator” Góra Lotnika, osiedle Aleksandrów - południowo-wschodni kraniec dzielnicy Wawer Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   268 Upamiętnienie ofiar zbrodni popełnionej przez Niemców w odwecie za akcję przeciwko policjantom niemieckim ul. Kajki 39 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   269 Upamiętnienie por. Mansweta Śmigielskiego ul. Krótka 1 (osiedle Zielona), frontowa ściana budynku Zespołu Szkół nr 94 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   270 Upamiętnienie akcji odwetowej Kedywu KG Armii Krajowej „Wilanów” ul. Kostki Potockiego 27 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   271 Upamiętnienie sześciu podchorążych AK ul. Fasolowa 13/15 - cmentarz Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   272 Upamiętnienie śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty „Madagaskar" ul. Techników 4 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   273 Upamiętnienie poległych żołnierzy 7. p.p. AK „Garłuch” Skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Żwirki i Wigury Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   274 Upamiętnienie zamordowanych żołnierzy 3 kompanii 7 p.p. „Garłuch” ul. Aleja Krakowska 175 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   275 Upamiętnienie rozstrzelanych żołnierzy 7. p.p. AK „Garłuch” ul. Instalatorów 7 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   276 Upamiętnienie walk batalionu AK "Żubr" XXI Obwodu AK "Żywiciel" ul. Słowackiego 52/54, przy wejściu do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   277 Upamiętnienie tajnej radiostacji ZWZ–AK „Łódź Podwodna” ul. Forteczna 4 Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   278 Upamiętnienie walk w obronie Twierdzy Zmartwychwstanek ul. Krasińskiego róg Popiełuszki Obelisk Cieciura Marek Link 0 0 0
   279 Sowiecki Trybunał Wojenny ul. 11 Listopada 68 / ul. Szwedzka Tablica pamiątkowa 2 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   280 Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie ul. Namysłowska 6 Pomnik 2 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   281 Kwatera główna NKWD Areszt NKWD i UB ul. Strzelecka 8 Tablica pamiątkowa 2 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   282 Więzienie NKWD ul. Cienista 16 Tablica pamiątkowa 24 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   283 Siedziba kontrwywiadu wojskowego ZSRR – Smiersz i pierwsza siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojskowej ul. Świerszcza 2. Tablica pamiątkowa 24 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   284 Siedziba i areszt śledczy Głównego Zarządu Informacji Wojskowej ul. Oczki 1 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   285 Więzienie Pawiak ul. Dzielna 24/26 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   286 Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów ul. Rakowiecka 37 Tablica pamiątkowa 8 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   287 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ul. Aleje Ujazdowskie 11 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   288 Dom Jana Bytnara Al. Niepodległości 159 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   289 Obelisk upamiętniający 16 Warszawską Drużynę Harcerską im. Zawiszy Czarnego Plac Narutowicza Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   290 Budynek b. Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ul. Cyryla i Metodego 4 Tablica pamiątkowa 27 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   291 Budynek b. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ul. Sierakowskiego 7 Tablica pamiątkowa 27 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   292 Budynek Gimnazjum ul. Sierakowskiego 7 Tablica pamiątkowa 27 lutego 2017 Cieciura Marek Link 0 0 0
   293 Pałac Blanka ul. Senatorska 14 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   294 Dom profesorów ul. Koszykowa 75 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   295 Pomnik gen. Stefana Roweckiego „Grota” zbieg Al. Ujazdowskich i ul. Chopina Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   296 Miejsce akcji "Góral" ul. Senatorska 3 Tablica pamiątkowa Cieciura Marek Link 0 0 0
   297 Obrona Pałacyka Michla ul. Wolska 40 Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   298 Kwatera Brzozowych Krzyży - Powązkowski Cmentarz Wojskowy ul. Powązkowska 43/45 Pomnik Cieciura Marek Link 0 0 0
   299 Upamiętnienie 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej u zbiegu ulic Mościckiego i Sikorskiego, Tarnów Pomnik Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   300 Aleksander Pękala Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   301 Stanisław Gąciarz Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   302 Salomea Gąciarz Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   303 Tadeusz Kozik Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   304 Kazimierz Cich Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   305 Tadeusz Makara Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   306 Katownia Gestapo i UB w Nowym Sączu ul. Czarnieckiego 13 Nowy Sącz Tablica pamiątkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   307 Roman Stramka Cmentarz parafialny w Pleśnej Płyta nagrobkowa Buchalczyk Regina Link 0 0 0
   308 Tomasz Zan Cmentarz Powązki Stare, ul. Powązkowska w Warszawie Płyta nagrobkowa Cieciura Marek Link 0 0 0

Marek Cieciura
członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego


PS. Trochę szczegółów

Poniżej przedstawiono informacje o prowadzonych działaniach. Były one różnorodne i wymagały precyzyjnej koordynacji.

Bardzo pracochłonne było opracowanie opisów miejsc pamięci i bigramów żołnierzy AK. Opracowane opisy były merytorycznie weryfikowane i następnie redagowane w wymaganej wielo elementowej strukturze, przyjętej pod kątem czytelności na smartfonach.

QR kody były generowane za pomocą specjalnie opracowanego skryptu, który wywoływał aplikację grencode-win32 - autorem skryptu jest Paweł Gąsieniec. Parametrami skryptu były: adres bazowy, zakres numerów tabliczek, rozmiar tabliczek i dpi. Na tej podstawie automatycznie były generowane pliki z QR kodami w podanej liczbie.

Pierwsze tabliczki informacyjne zostały wyprodukowane przez specjalizowaną firmę Idea Studio s.c., wybraną na podstawie przyjętych kryteriów. Podstawą produkcji był opracowany projekt tabliczki oraz pliki z wygenerowanymi kodami.

Współrzędne położenia miejsc pamięci i grobów wyznaczono korzystając z darmowej aplikacji GPS Coordinates zainstalowanej na smartfonie. Sporadycznie współrzędne te wyznacznano korzystając z programu udostępnianego w trybie online.

Współrzędne położenia miejsc pamięci konieczne w wykorzystywanym oprogramowaniu były określane w sposób następujący:
 1. Sporządzenie listy miejsc pamięci dot. oddziału AK.
 2. Naniesienie lokalizacji miejsc pamięci na mapę.
 3. Ustalenie trasy przechodzącej przez wszystkie uwzględniane miejsca pamięci - taka trasa została przyjęta jako plan zwiedzania.
 4. Zmierzenie współrzędnych położenia miejsc pamięci za pomocą zainstalowanej w/w aplikacji.
 5. Wpisanie współrzędnych położenia miejsc pamięci do opracowanego oprogramowania.
Współrzędne położenia grobów konieczne w wykorzystywanym oprogramowaniu były określane w sposób następujący:
 1. Sporządzenie listy osób pochowanych na danym cmentarzu.
 2. Uzyskanie lokalizacji grobów z kacelarii cmentarza.
 3. Naniesienie lokalizacji grobów na plan cmentarza.
 4. Ustalenie trasy przechodzącej przez wszystkie uwzględniane groby - taka trasa została przyjęta jako plan zwiedzania.
 5. Zmierzenie współrzędnych położenia grobów za pomocą zainstalowanej w/w aplikacji.
 6. Wpisanie współrzędnych położenia grobów do opracowanego oprogramowania.
Odrębnym i złożonym działaniem było opracowanie oprogramowania:
 • udostępniającego opisy w przyjetej strukturze;
 • generującego mapy i trasy dotarcia do wybieranych miejsc pamięci i grobów;
 • rejestrującego wyświetlanie opisów.
Autorem tego oprogramowania, opracowanego iteracyjnie wegług moich założeń, jest Mateusz Cieciura.

W I etapie przygotowano informacje dotyczące budynku PAST-y, miejsc pamięci "IV Obwodu Ochota AK" i batalionu AK "Łuksiński" oraz kilkunastu żołnierzy AK. Udostępniono je na komputerach i urządzeniach mobilnych w języku polskim i w języku angielskim w postaci tekstowej i w postaci głosowej. Otrzymano je w sposób następujący: W II etapie zostały opracowane opisy dla miejsc pamięci na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach obejmujące:
 • charakterystyki oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim, których żołnierze są pochowani w kwaterach wojennych - we współpracy z Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, odpowiedzialny p. Janaszek-Seydlitz Maciej. Informacje w postaci głosowej w języku polskim zostały przygotowane tak samo jak w I etapie. Przy przygotowywaniu informacji w postaci głosowej w języku angielskim zrezygnowano z wykorzystania synezatora ponieważ nie udało się wygenerować z wystarczjącą jakością polskich nazw, nazwisk i imion mimo szeregu pracochłonnych prób transkrypcji fonetycznej. Stąd informacje w języku angielskim zostały przygotwane analogicznie jak dla języka polskiego, z tym że swojego głosu użyczył pan Marius Gudonis.
 • biogramy dowódców oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim, których groby znajdują się w kwaterach wojennych - we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, odpowiedzialny p. Pruchnik Tymoteusz.
Miesca te zgrupowane są dwa Szlaki Pamięci. Dla zwiększenia użyteczności nawigacji zaplanowano wygenerowanie na mapach uliczek pomiędzy kwaterami wojennymi – w tym momencie na mapie Google Maps dla Cmentarza Wojskowego na Powązkach jest jedynie tylko kilka głównych uliczek. Dodatkowe uliczki miały być wygenerowane za pomocą kreatora map Map Maker. Ale z powodu serwisowania nie jest on dostępny od 27 maja. Zaplanowane uliczki zostaną wygenerowane niezwłocznie po udostępnieniu kreatora map.
Po wygenerowaniu uliczek zostaną udostępnione trasy zwiedzania oraz staną się użyteczne trasy dotarcia do grobów dowódców i kwater oddziałów.

W opracowywaniu są kolejne opisy w w/w częściach dla Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Planuje się powtórne wygenerowanie opisów z I etapu w postaci dźwiękowej w języku angielskim na podstawie nagrań lektora.

W III etapie, zaplanowanym do realizacji do 31.07.2016, będą umieszczone tabliczki informacyjne:
 1. na obszarach Okręgów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dotyczące:
  • miejsc pamięci Armii Krajowej;
  • pochowanych żołnierzy Armii Krajowej;
 2. w kolejnych Szlakach Pamięci w Warszawie:
  • obejmujące miejsca pamięci Powstania Warszawskiego w kolejnych dzielnicach Warszawy;
  • na Cmentarzu Powązki Wojskowe dotyczące Komendy Głównej ZWZ/AK, żołnierzy Armii Krajowej reprezentantów nauki, kultury i sztuki, itp.
Dla rozpowszechniania informacji o przygotowanych opisach zaprojektowano tabliczkę z zakodowanym adresem niniejszej podstrony. Prosimy o wydrukowanie tych tabliczek na papierze samoprzylepnym i przyklejenie ich w widocznych miejscach w szkołach, uczelniach, muzeach, bibliotekach, galeriach itp. Prosimy także o zamieszczanie z własnym komentarzem QR kodu jako odsyłacza obrazkowego do niniejszej podstrony, na swoich stronach internetowych. Będziemy wdzięczni za przesyłanie informacji o takich działaniach, będziemy je publikować w naszym portalu.

Marek Cieciura
członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego


Liczniki otwierania niniejszej strony
Z telefonu Z komputera    Razem   
0 0 0