Baner

Szpital Dzieciątka Jezus

Przed rozpoczęciem rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.