PIOSENKI O ARMII KRAJOWEJ

Player umożliwia wysłuchanie wszystkich zebranych piosenek o Armii Krajowej w dwóch wariantach: Warianty te wybierane są w prawej dolnej części puliptu playera.
Piosenki są odtwarzane w kolejności pokazanej w zestawieniu wyświetlanym ponizej pulpitu.
Aktualnie odtwarzana piosenka ma znacznik w postaci małego kwadratu.
Za pomoca przycisków w postaci podwójnych strzałek możliwe jest wybranie piosenki od której nastąpi dalsze odtwarzanie.