Tabliczki informacyjne dotyczące działalności Armii Krajowej i jej żołnierzy

Tabliczka informacyjna

Do zadań Światowego Związku Żołnierzy AK (ŚZŻAK) zgodnie ze Statutem należy:
 • Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego;
 • Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
Stąd zgodnie z decyzją Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podjęto działania dotyczące opracowania tabliczek informujących o działaniach Armii Krajowej oraz jej żołnierzach. Tabliczki te będą umieszczane w Miejscach Pamięci (pomnikach, kopcach, tablicach pamiątkowych, itp) dotyczących działań Armii Krajowej oraz na płytach nagrobkowych żołnierzy Armii Krajowej.

Opracowywanie informacji i umieszczanie tabliczek będzie następowało z inicjatywy:
 • Okręgów, Kół i Środowisk ŚZŻAK;
 • rodzin żołnierzy Armii Krajowej.

Treść niniejszej informacji w postaci pliku PDF

Wszelkie uwagi i pytania proszę zgłaszać na adres: tabliczki@armiakrajowa.org.pl

English version

Information plaques concerning the operations of the Home Army and its soldiers


Among the statutory activities of the World Association of Home Army Soldiers (ŚZŻAK) are the following:
 1. Researching, recording and popularizing the history, traditions and heritage of the Home Army and the Polish Underground State;
 2. Conducting and supporting different forms of scientific, journalistic and popularization activities related to the Home Army and the Polish Underground State.
Therefore, in accordance with the decision of the President of the World Association of Home Army Soldiers, plaques have been designed, informing about the operations of the Home Army and about its soldiers. These plaques will be placed at Places of Remembrance (monuments, mounds and commemorative plaques) related to the operations of the Home Army and on the tombstones of Home Army soldiers.
List of information plaques

Marek Cieciura
członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

Zawartość opisu dostępnego z tabliczki z kodem QR

Na tabliczce umieszczony jest tzw. QR kod (ang. Quick Response - szybka odpowiedź). Jest to kwadratowy kod graficzny, stosowany m.in. do zapisywania adresów internetowych, które można odczytywać na urządzeniach przenośnych (smartfonach, tabletach, itp.) przy użyciu wyspecjalizowanego, darmowego oprogramowania. Po zeskanowaniu kodu QR automatycznie otwierana jest strona internetowa, której adres jest zapisany w QR kodzie.

Opracowywane strony internetowe będą zawierać: Informacje mają być przygotowane w języku polskim, może być dołączone tłumaczenie całości lub fragmentu w języku angielskim.

Tabliczki są wykonane z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, nadruk wykonany został metodą bezpośrednią, jest odporny na czynniki atmosferyczne. Tabliczki mają wymiar 5,5 cm x 10,5 cm. Mogą być przyklejane dwustronną taśmą samoprzylepną lub specjalnym klejem. Konieczne jest wcześniejsze odtłuszczenie podłoża.

Informacja o Miejscu Pamięci powinna zawierać następujące elementy: Biogram powinien zawierać poniżej podane elementy: Należy podkreślić, że nie ma obowiążującego standardu opracowywanego opisu, jego struktura zależy od posiadanych informacji. Zaleca się korzystanie z dotychczasowo opracowanych opisów.

Forma opracowywanych informacji powinna wywołać zaciekawienie czytających. I tak:

Przygotowywanie opisów i biogramów oraz zamawianie i rozwieszanie tabliczek

Kolejność postępowania:
 1. Opracować opisy Miejsca Pamięci oraz/lub biogramy
 2. Opracować streszczenia opisów Miejsc Pamięci
 3. Przetłumaczyć streszczenia opisów na j. angielski
 4. Nagrać odczytanie streszczeń w j. polskim i w j. angielskim przez lektorów
 5. Zmierzyć współrzędne położenia Miejsc Pamięci oraz grobów
 6. Zgłosić potrzebę wprowadzania opisów oraz/lub biogramów - o ile wcześniej tego nie zrobiono (otrzyma się zwrotnie hasło dostępu) do pożej wymienionego programu
 7. Wprowadzić opisy oraz/lub biogramy, a także pliki z nagraniami i współrzędne za pomocą specjalnie opracowanego programu
 8. Wysłać pocztą elektroniczną zamówienie do Fundacji na tabliczki - cena jednej tabliczki 10 zł dla Środowisk i Okregów SZŻAK
 9. Zapłacić przelewem za zamówione tabliczki na konto Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.
 10. Odebrać tabliczki w Fundacji lub przesyłkę z tabliczkami
 11. Uzyskać stosowne zgody na umieszczenie tabliczek
 12. Przykleić tabliczki
Jedno zamówienie powinno dotyczyć kilku czy większej liczby tabliczek.

Tabliczki są autoryzowane przez ŚZŻAK, stąd publikowane informacje, które zostały opracowane przez rodziny żołnierzy AK będą na bieżąco weryfikowane przez osoby upoważnione przez Zarządy Okręgów ŚZŻ AK, zgodnie z ich terytorialnym zasięgiem działania. Zarząd Głowny ŚZŻAK zastrzega sobie określenie konieczności korekty lub uzupełnienia informacji np. dotyczących stopnia, oddziału czy odznaczeń. Zmiany takie i uzupełnienia należy uzgodnić ze stosownym Zarządem Okręgu ŚZŻAK. Możliwe jest ustalenie przez Zarząd Okręgu innego sposobu weryfikacji publikowanych informacji.

Umieszczenie tabliczki na płycie nagrobkowej wymaga:
 1. zgody stosownego organu ds. Konserwacji Zabytków - jeśli cmentarz jest obiektem zabytkowym.
 2. zgody rodziny zmarłego – najwiekszym problemem może być uzyskanie adresu czy telefonu, można zostawić na płycie nagrobkowej kartkę z prośbą o kontakt do określonej komórki ŚZŻAK;;
 3. uzgodnienia z rodziną zmarłego treści biogramu z uwzględnieniem ewentualnie zgłoszonych zmian i uzupełnień;
Umieszczenie tabliczki na Miejscu Pamięci może wymagać zgody stosownego organu ds. Konserwacji Zabytków.

Uzyskanie zgody należy do opracowującego informacje / zamawiającego tabliczkę.


Pierwsze tabliczki

W pierwszej kolejności zamieszczone zostały tabliczki informacyjne: Zdjęcia wywieszonych dotąd tabliczek
Wykaz opracowanych dotąd opisów

Zapoznanie się z przygotowanymi informacjami

Zapoznanie się z przygotowanymi informacjami możliwe jest na dwa sposoby:
 1. Stojąc przy Miejscu Pamięci czy płycie nagrobkowej - poprzez zeskanowanie urządzeniem przenośnym QR kodu z tabliczki umieszczonej.
  Wymaga to ściągnięcia i zainstalowania na urządzeniu przenośnym programu do skanowania QR kodów:
  • dla urządzeń z systemem operacyjnym Android - ze sklepu Google Play np. program NeoReader
  • dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS - ze sklepu App Store np. program QR-Skaner
  • dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows Phone - ze sklepu Windows Phone np. program QR Code Reader
  Nie trzeba zapoznawać się na miejscu z wszystkimi udostępnianymi informacjami, szczególnie w plikach audio i video. W historii przeglądarki zapamiętane zostaną adresy przeglądanych stron, których zawartość można obejrzeć na komputerze, np. po powrocie do domu. Można będzie także sprawdzić jakie jeszcze są przygotowane opisy, a w szczególności czy w pobliżu znajdują się inne tabliczki.
 2. Na swoim komputerze w domu czy innym dowolnym miejscu - poprzez kliknięcie w wybrany QR kod umieszczony w wykazie tabliczek - w tym przypadku konieczna jest znajomość adresu pod którym umieszczony jest wykaz tabliczek -> armiakrajowa.org.pl/tabliczki/
  Można też zrobić zdjęcie QR kodu programem skanującym - jest to jedynie symulacja postępowania przy pomniku czy grobie. W taki sposób można sprawdzić umiejętność odczytywania QR kodów w terenie. W przypadku zainteresowania można udać się, aby obejrzeć w naturze Miejsce Pamięci czy grób opisany przeczytanymi informacjami.
Wykorzystywanie tabliczek

Na powyższym rysunku pokazano dwa opisane wcześniej sposoby dostępu do opracowanych informacji:
 1. Zeskanowanie kodu na płycie nagrobkowej co powoduje wyświetlenie informacji na urządzeniu przenośnym (zdjęcie na górze rysunku oraz tekst informacji na smartfonie pokazanym po lewej stronie powyższego rysunku).
 2. Wybranie na swoim komputerze z wyświetlonego wykazu (zdjęcie po prawej stronie powyższego rysunku) interesującej nas informacji, co spowoduje jej wyświetlenie na ekranie monitora pokazanym po prawej stronie powyższego rysunku).
Większość z opracowanych informacji jest podzielona na różną liczbę części. Dla zapoznania się z zawartością części należy klikać w tytuły poszczególnych części.

Geneza tabliczek

Przedstawiony zamiar jest połączeniem pomysłu sprzed kilku lat oznaczenia grobów żołnierzy Armii Krajowej symbolem kotwicy i planowanego od dawna umieszczania QR kodów na płytach nagrobkowych mojej rodziny.
Geneza tabliczek

Po umieszczeniu tabliczki ma płycie nagrobkowej będzie z daleka widać, że w grobie pochowany jest żołnierz Armii Krajowej oraz dodatkowo będzie można uzyskać informację o osobie pochowanej.