Patriotyczna gra komunikacyjna

Rozwiązane testy w ciągu ostatnich 48 godzin

Lp. Numer Miejsce Pamięci Wynik Data rozpoczęcia Data zakończenia Pseudonim Środek transportu Lokalizacja
1. 118 Obelisk "Rozpracowanie pocisków V-1 i V-2 przez profesorów Politechniki Warszawskiej" 7 2017-11-21 13:11:55 2017-11-21 13:27:25 ŁEBCIO
2. 180 Tablica "Walki baonu AK Golski na terenie Politechniki Warszawskiej" 7 2017-11-21 13:10:49 2017-11-21 13:23:56 ŁEBCIO
3. 291 Tablica "Dom profesorów" 7 2017-11-21 13:09:59 2017-11-21 13:19:07 ŁEBCIO
4. 142 Tablica "Sanitariuszki z Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa" 7 2017-11-21 13:08:49 2017-11-21 13:17:18 ŁEBCIO
5. 246 Tablica "Wojskowy Sądu Rejonowy" 7 2017-11-21 13:07:46 2017-11-21 13:11:48 ŁEBCIO
6. 284 Tablica "Siedziba i areszt śledczy GZI WP" 7 2017-11-21 13:06:09 2017-11-21 13:07:23 ŁEBCIO
7. 29 Tablica pamiątkowa "Walki na Ryglu" 7 2017-11-21 13:04:25 2017-11-21 13:04:59 ŁEBCIO
8. 34 Tablica pamiątkowa "Barykada Żyrardów" 7 2017-11-21 13:03:08 2017-11-21 13:04:09 ŁEBCIO
9. 27 Tablica pamiątkowa "Reduta Bank Polski" 7 2017-11-21 13:02:02 2017-11-21 13:02:56 ŁEBCIO
10. 296 Tablica "Urząd Bezpieczieństwa Publicznego" 7 2017-11-21 13:00:17 2017-11-21 13:01:15 ŁEBCIO
11. 276 Tablica "Walki batalionu AK Żubr" 7 2017-11-21 12:57:38 2017-11-21 12:58:29 ŁEBCIO
12. 216 Pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 7 2017-11-21 12:54:55 2017-11-21 12:55:35 ŁEBCIO
13. 297 Tablica "Wojewódzki Urząd Bezpieczieństwa Publicznego" 17 2017-11-20 21:28:53 2017-11-20 21:30:56 nikanka
14. 298 Tablica "rtm. Witold Pilecki" 17 2017-11-20 21:23:51 2017-11-20 21:27:07 nikanka
15. 334 Rodzina Fedorońko 17 2017-11-20 21:15:23 2017-11-20 21:17:57 nikanka
16. 200 Tablica pamiątkowa "Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych" 7 2017-11-20 17:00:26 2017-11-20 17:11:06 Mariusz
17. 210 Tablica upamiętniająca konspiracyjną działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 7 2017-11-20 16:47:19 2017-11-20 16:56:41 Mariusz
18. 142 Tablica "Sanitariuszki z Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa" 3 2017-11-19 18:25:14 2017-11-19 18:25:23 Matik
19. 338 Irena Schirtładze 2 2017-11-19 18:24:49 2017-11-19 18:24:59 Matik
20. 215 Tablica pamiątkowa "III Obwód Wola AK" 3 2017-11-19 18:24:22 2017-11-19 18:24:34 Matik
21. 11 Tablica upamiętniająca walki o Dom Akademicki 4 2017-11-19 18:24:03 2017-11-19 18:24:11 Matik