PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

Zwiedzanie transportem miejskim Miejsc Pamięci Armii Krajowej w Warszawie i w okolicach

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapmiętywania przyjętego pseudonimu.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.


Uwagi, zapytania i propozycje prosimy zgłaszać na adres: gra@armiakrajowa.org.plzapraszają do udziału w trzeciej edycji gry

Marek Cieciura
Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

Wiesław Witek
Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach zadania publicznego Opracowanie i udostepnienie informacji multimedialnych dot. Życiorysów żołnierzy AK i wydarzeń dotyczących Armii Krajowej z tabliczek z kodami QR” sfinansował w II edycji gry:
 • Opracowanie streszczeń opisów
 • Tłumaczenie streszczeń na język angielski
 • Nagranie przez lektora streszczeń w języku polskim
 • Nagranie przez lektora streszczeń w języku angielskim
 • Obróbka nagrań
 • Testowanie oprogramowania
TRZECIA EDYCJA GRY


Do zakończenia 3 edycji gry: 30 grudnia 2018 r. godz. 12:00 pozostało jeszcze:

UZUPEŁNIENIA

Patronaty
Gra została przygotowana w ramach projektu "Poznawanie historii Armii Krajowej z wykorzystaniem kodów QR", realizowanego pod patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministra Edukacji Narodowej.


Patronat medialny nad grą


Dotychczasowe wyniki
15 grudnia 2016 r. o godz. 20:00 zakończyła się 1. edycja gry i od razu rozpoczęła 2.
WYNIKI 1. EDYCJI GRY

Stan na 30 września 2017 roku
Wyniki indywidualne
Wyniki zespołowe

Wybrane zestawienia
Podczas gry na bieżąco generowane są rozmaite zestawienia. Poniżej udostępniono trzy z nich. Można w nich sprawdzić zarejestrowanie lub nie swoich wyników, w tym na tle innych.

Zestawienie skanowań tabliczek na przystankach

Zestawienie nie zakończonych przejazdów

Zestawienie rozwiązanych testów w ciągu ostatnich 48 godzin

Zestawienie wyników testów w poszczególnych Miejscach Pamięci
Przykładowa kolejność postępowania
Przebieg gry
Rysunek ilustruje następującą kolejność:
 1. Dojście do przystanku autobusowego.
 2. Zarejestrowanie początku przejazdu autobusem.
 3. Przejazd autobusem.
 4. Zarejestrowanie końca przejazdu autobusem.
 5. Dojście do Miejsca Pamięci.
 6. Wyświetlenie opisu i udzielenie odpowiedzi na pytania.
 7. Dojście do Miejca Pamięci.
 8. Wyświetlenie opisu i udzielenie odpowiedzi na pytania.
 9. Dojście do przystanku tramwajowego.
 10. Zarejestrowanie początku przejazdu tramwajem.
 11. Przejazd tramwajem.
 12. Zarejestrowanie końca przejazdu tramwajem.
 13. Dojście do Miejsca Pamięci.
 14. Wyświetlenie opisu i udzielenie odpowiedzi na pytania.
 15. Dojazd do domu.
 16. Wypełnienie ankiety.
Umożliwienie transmisji danych i wyrażenie zgody na lokalizację położenia
Przed udzielaniem odpowiedzi na pytania testowe należy umożliwić transmisję danych oraz włączyć lokalizację położenia w swoim urządzeniu.

Przykłady udostępniania lokalizacji:
 • Na smartfonie Samsung z Androidem i przeglądarką Chrome przed uruchomieniem należy wcześniej sprawdzić czy włączona jest transmisja danych (przsunąć dwoma palcami główny ekran w dół, rozwinie się menu z którego trzeba wybrać Dane komórkowe - ikona w kolorze zielonym oznacza, że transmisja danych jest włączona) oraz zezwolic na lokalizację: Lokalizacja -> Zezwolić
 • Na IPad-zie z przeglądarką Safari należy wcześniej wykonać: Ustawienia -> Prywatność -> Usługi lokalizacji -> Włączyć -> Wysyłaj moje położenia oraz wyrazić zgodę na użycie informacji o położeniu
 • Na smartfonie z Windows Phone włączyć usługi lokalizacyjne oraz zezwolić na pomiar.
Proszę zgłaszać wszelkie uwagi na adres: gra@armiakrajowa.org.pl
Filmy
Telewizyjny Kurier Warszawski 14 sierpnia 2015 r. - Początek tabliczek z kodami QR


Film wyświetlany w pojazdach komunikacji miejskiejFilm informacyjno-instruktażowy

Po nagraniu filmu wprowadzono kilka zmian w oprogramowaniu, m.in.:
 • rejestracja odpowiedzi na pytania testowe poprzedzona jest określeniem sposobu przybycia
 • wprowadzono sposób przybycia "Internet", dotyczący np. odpowiadania w domu - przyznawane są punkty w wysokości 50%
Ścieżkę dźwiękową filmu stanowi pieśń Zbigniewa Hołdysa skomponowana do słów wiersza "Pocałunek" napisanego przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wykorzystana za powtórną zgodą autora.

Bardzo dziękujemyUtwór został został wykorzystany w lutym 2012 r. jako ścieżka dźwiękowa w Portfolio Armii Krajowej, -> Szczegóły

Zgoda na wykorzystanie utworu i historia powstaniu
przysłana przez Zbigniewa Hołdysa 6 lutego 2012 r. na moją prośbę
Oczywiście zgadzam się bez wahania. To dla mnie wielki zaszczyt, że moja muzyka może się przydać w takim celu. Przesyłam też mp3.
Kilka lat temu Muzeum Powstania Warszawskiego zapytało mnie, czy zgodziłbym się wziąć udział w projekcie artystycznym "Warszawa 1944. Bitwa o Polskę", który polegać miał na wykonaniu piosenek powstańczych przez współczesnych artystów. Pomysł zaintrygował mnie bardzo - nigdy wcześniej nie brałem udziału w takich inicjatywach. Od organizatorów otrzymałem zbiór kilkudziesięciu piosenek z okresu Powstania i tuż po, ale niestety, żadna nie opowiadała mojemu temperamentowi. Zacząłem szukać wierszy powstańczych, do których mógłbym napisać muzykę. W zbiorze wierszy K.K. Baczyńskiego znalazłem krótki i przejmujący wiersz "Pocałunek". Swoją formą, gabarytami, emocjami i rytmem był po prostu wymarzony. A kiedy przeczytałem, że to prawdopodobnie jego ostatni wiersz, jaki napisał przed śmiercią, na dwa tygodnie przed wybuchem powstania, w którym zginął, to uznałem to za przeznaczenie.
Komponując muzykę usiłowałem sobie wyobrazić stan emocjonalny, w jakim musieli się znajdować młodzi ludzie, którzy za chwilę mieli stanąc do walki, w której śmierć była więcej niż prawdopodobna. Przecież to byli chłopcy, oni mieli po 18-25 lat. Parę lat wczesniej bawili się w Indian. I wtedy przypomniałem sobie nagle muzyce amerykańskich Indian ze szczepu Nawajo, ich niezwykłych tancach wojennych, śpiewanych murmurando, monotonnych, odrealniających, podobnych do naszych pieśni partyzanckich. I tak zacząłem nucić refren tej piosenki, jako coś, co miało być moją powstańczą wersją indiańskiego śpiewu wojennego. Przed sobą położyłem kartkę z wierszem, zanuciłem ten refren raz i drugi, i nagle zacząłem śpiewać tekst na melodię, która mi sama wpadła wówczas do głowy - tak to się stało. Od razu. Poczułem ciarki. Wiedziałem, że jest to sytuacja emocjonalnie ekstremalna dla kogoś takiego jak ja - przenieśc się w swojej wyobraźni do czasów wojny, oczekiwania na wroga, na rozkaz, z lękiem o życie w sercu. Przejmujące wrażenie.
I tak już zostało. Moja rola w tym utworze jest rolą służebną wobec Baczyńskiego i tego cudnego wiersza, a także wobec tych, którzy wówczas z nim byli. Nagrywając starałem się jedynie zostawić ten stan nietkniętym.


Opracowane kolekcje
Kolekcje zostały opracowane przed uruchomieniem gry i były udostępnione w części "Kolekcje" strony "Wykaz tabliczek informacyjnych o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach", e-booki i audiobooki będą aktualizowane opisami Miejsc Pamięci uwzględnianych w kolejnych edycjach gry.
Różne pomoce do nauki i sprawdzania wiedzy
Poniżej udostępniane pomoce powstały przed uruchomieniem gry - są zamieszczone na stronie "Portal dydaktyczny Historia Armii Krajowej" Zostały opracowane z wykorzystaniem informacji podanych w Leksykonie krzyżówkowym, którego postać elektroniczną udostępniono w 1. kolejności, pozostałe pomoce obejmują tematykę w/w Leksykonu. Pomoce 2 - 15 zostały opracowane z wykorzystaniem pakietu Hot Potatoes, a pozostałe wygenerowane powszechnie dostepnymi programami. Niektóre z pomocy zawierają informacje uzupełniające lub obejmują kilka tematów Leksykonu.

Nie było możliwe wykonanie takich pomocy dla wszystkich tematów krzyżówek i stąd rekomenduje się Czytelnikom, a przede wszystkim nauczycielom, samodzielne opracowanie preferowanych pomocy -> przykładowa instrukcja
 1. eLeksykon krzyżowkowy
 2. Krzyżowki dla wszystkich tematów Leksykonu krzyżówkowego
 3. Zadania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
 4. Zadanie klasyfikacji - kto jest kto?
 5. Zadanie przyporządkowania - uzbrojenie
 6. Zadanie przyporządkowania - piosenki
 7. Zadanie przyporządkowania - cytaty
 8. Zadanie przyporządkowania - filmy
 9. Zadanie przyporządkowania - dowódcy
 10. Rozsypanka - daty
 11. Rozsypanka - dowódcy
 12. Łączenie w pary - dowódcy AK
 13. Łączenie w pary - uzbrojenie AK
 14. Zadanie z lukami - podstawowe informacje o AK
 15. Zadanie z lukami - AK w liczbach
 16. Rangowana zgadywanka
 17. Wykreślanka - gwara okupacyjna, wersja Nauka
 18. Wykreślanka - gwara okupacyjna, wersja Sprawdzanie
Dalsze Miejsca Pamięci Wierszyki
Zamieszczono kilka ułożonych lub otrzymanych wierszyków o Patriotycznej grze komunikacyjnej. Zachęcamy do układania i nadsyłania kolejnych na adres: gra@armiakrajowa.org.pl

Patriotyczna gra komunikacyjna
Jest wysoce atrakcyjna
Nie tylko historii poznanie
Ale i Warszawy zwiedzanie

Na przystankach reklamowanie
To najlepsze zachęcanie

Niepotrzeba nam dowodów
Na przydatność QR kodów

QR kodów stosowanie
Zapewnia historii poznanie

Tramwajami podróżowanie
Ułatwia tabliczek skanowanie

Zarząd Transportu Miejskiego
Podnosi nasze historyczne ego

QR kody i smartfony
To historyczne dyktafony

Historii nauczyciele
W QR kodach znajdą wiele

Przez QR-ów skanowanie
Ciekawsze historii nauczanie

Połączone jest zwiedzanie
I tabliczek skanowanie

Wiele może wiedza znaczyć
Trzeba szukać własnych dróg
Drogowskazem książki stare
I QR - książek wnuk

Zwykle wiedza trochę boli
I nie chodzi tu o stopy
Ta zamknięta w QR kodzie
Patriotyczne wzmacnia stropy
Informacje o inauguracji i przebiegu gry
Uroczysta inauguracja nastąpiła gry 15 września 2016 roku o godzinie 10.00

OPRACOWANIE GRY

Gra została opracowana i jest przeprowadzana wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. W szczególności dotyczy to zaprojektowania i rozmieszczenia 2,4 tys. tabliczek z QR kodami na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz na stacjach metra.
Wykorzystane materiały dotyczące transportu miejskiego zostały przygotowane w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie, pod kierownictwem Haliny Rakowskej – kierownika Działu Funduszy Europejskich i Mediów.
W opracowaniu gry brało udział przede wszystkim 20 następujących osób:
PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI GRY