INSTRUKCJA PATRIOTYCZNEJ GRY KOMUNIKACYJNEJ

Logo gry

Dostępność i funkcje gry

Gra dostępna jest pod adresem internetowym: https://grakomunikacyjna.azurewebsites.net/. Po wpisaniu na komputerze do przeglądarki internetowej w/w adresu lub kliknięciu w napis TRZECIA EDYCJA GRY na stronie Światowego Związku Żołnierzy AK: http://armiakrajowa.org.pl/ztm/, w górnej części ekranu wyświetlany jest wykaz funkcji gry:
 • Zasady
 • Rejestracja
 • Miejsca
 • Dodatkowe testy
 • Przejazdy
 • Komunikacja
 • Rankingi
 • Zestawienia
 • Wiedza o Armii Krajowej
Wykaz ten na ekranie komputera ma postać:

Obrazek Instrukcja gry

a na ekranie smartfona jest następujący:
Obrazek Instrukcja gry

Wykaz na ekranie smatrfona jest wyświetlany jest po kliknięciu w trzy poziome kreski umieszczone w lewym górnym rogu ekranu.

Poniżej wykazu wyświetlane są trzy elementy, analogiczne jak w pozycji Miejsca i tam opisane.

W kolejnych częściach instrukcji opisano poszczególne pozycje wykazu ilustrując zrzutami ekranów ze smartfona.


Zasady gry

Zasady gry przedstawiają dwa opisy:
 • Regulamin gry
 • Instrukcja gry
Przed rozpoczęciem gry należy przygotować się do zwiedzania:
 1. Wybrać z mapy i z wykazu Miejsca Pamięci, które zamierzamy odwiedzić i zaplanować kolejność zwiedzania oraz sposób dotarcia. Można to zrobić korzystając m.in. z wyszukiwarki połączeń ZTM lub aplikacji „Jak dojadę”. Zwiedzanie należy podzielić na etapy realizowane w kolejnych dniach.
 2. Zapoznać się z opisami wybranych Miejsc Pamięci oraz z pytaniami testowymi - można zarejestrować udzielone na nie odpowiedzi z wybraniem Sposobu przybycia: Internet - poprawienie zarejestrowanego wyniku możliwe jest po powtórnym udzieleniu odpowiedzi w Miejscu Pamięci po zeskanowaniu umieszczonej tam tabliczki z kodem QR.
 3. Zainstalować w smartfonie czy tablecie aplikację do odczytywania QR kodów.

Rejestracja

Warunkiem zapisywania wyników gry jest zarejestrowanie się z podaniem co najmniej pseudonimu i adresu e-mailowego.

Obrazek Instrukcja gry

Uczeń może wybrać z wykazu szkołę do której uczęszcza, a student - uczelnię.

W tym celu należy wpisać w wyświetlane pole fragment nazwy, a następnie wybrać nazwę z przewijanego wykazu:

Obrazek Instrukcja gry

Na podstawie tak wprowadzonych danych sporządzana jest klasyfikacja szkół i uczelni, co jest z kolei podstawą klasyfikacji dzielnic i powiatów.

Dla powiatów otaczających Warszawę nie są na razie wprowadzone nazwy szkół, stąd uczniowie wybierają podczas rejestracji faktycznie nazwę powiatu:
Obrazek Instrukcja gry

Po wpisaniu wszystkich informacji należy kliknąć w przycisk Zarejestruj się.


Miejsca

Udostępniane są trzy elementy:
 • Mapa punktów turystycznych

  Obrazek Instrukcja gry

  Na mapie pokazywane są lokalizacje poszczególnych punktów. Po kliknięciu w każdą pinezkę wyświetlają się odnośniki do opisu oraz pytań testowych dotyczących miejsca, które jest wskazane pinezką.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w odnośniki wyświetlana jest strona internetowa z informacjami dotyczącymi miejsca oraz pytania testowe. Takie same informacje można wyświetlić z poniżej opisanego Wykazu punktów turystycznych, stąd tam je pokazano.

 • Nawigacja - prowadząca do wybranego miejsca turystycznego.

  Należy najpierw wybrać miejsce z listy:

  Obrazek Instrukcja gry

  W następstwie wyboru wyświetlana jest trasa z aktualnego położenia gracza do wybranego miejsca.

  Obrazek Instrukcja gry

  Przed wywołaniem tej funkcji należy zezwolić na pomiar lokalizacji gracza.

 • Wykaz punktów turystycznych wraz z linkami do strony z opisem i testu.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Opis wyświetla się strona internetowa z informacjami dotyczącymi miejsca.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Test wyświetlają się pytania testowe.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Podpowiedź skreślana jest jedna nieprawidłowa odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi na wszystkie lub wybrane pytania można je zarejestrować, klikając w przycisk Rejestruj rozwiązanie.

  W trakcie zwiedzania możliwe jest także wykorzystanie tabliczek z kodami QR, oczywiście o ile są umieszczone w Miejscach Pamięci AK. Poniżej zamieszczono przykładową tabliczkę umocowaną na budynku PAST-y.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na tabliczce, korzystając z wcześniej zainstalowanego darmowego programu, wyświetlana jest strona internetowa z opisem wydarzeń czy biogramem żołnierza AK. Na zakończenie jej zawartości podany jest odnośnik do pytań testowych.

  Obrazek Instrukcja gry

  Przy odpowiadaniu na pytania testowe w zwiedzanym miejscu, przy pomocy smartfona, należy zezwolić na pomiar lokalizacji gracza.

Dodatkowe testy

W tej pozycji wyświetlane są dwa dodatkowe testy:
 • Odzyskanie niepodległości
 • Działalność konspiracyjna pracowników "Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy"
Każdy z nich składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Poniższy ekran dotyczy pierwszego testu.

Obrazek Instrukcja gry

Po kliknięciu w napis Podpowiedź skreślana jest jedna nieprawidłowa odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi na wszystkie lub wybrane pytania można je zarejestrować, klikając w przycisk Rejestruj rozwiązanie.


Przejazdy

Ta funkcja umożliwia zarejestrowanie dotarcia środkami komunikacji miejskiej do wybranych Miejsc Pamięci. Rejestracja odbywa się na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz na stacjach metra. Rejestracja następuje przy rozpoczęciu i przy zakończeniu podróży.

Należy podać następujące dane:
 • Pseudonim zwiedzającego
 • Faza podróży
 • Rodzaj transportu
 • Przystanek (spośród podanych w dzielnicach)
 • Numer linii
 • Docelowe Miejsce Pamięci (spośród podanych w dzielnicach)
Po wybraniu funkcji wyświetlany jest następujący ekran:

Obrazek Instrukcja gry


Na części przystanków są dostępne tabliczki z kodami QR.
Obrazek Instrukcja gry


Po zeskanowaniu kodu QR na ekranie smartfonu zostanie wyświetlony ekran zawierający formularz do podania takich samych danych jak poprzednio za wyjątkiem przystanku:
Obrazek Instrukcja gry


W tym przypadku konieczne jest zezwolenie na pomiar lokalizacji gracza.

Komunikacja

W ramach gry możliwa jest dwustronna komunikacja:
 • Ogłoszenia - zamieszczane są informacje od administratora gry. O wstawieniu ogłoszenia zarejestrowani uczestnicy są powiadamiani automatycznie wysyłanymi e-mailami. W przygotowaniu jest informowanie uczestników o nowych ogłoszeniach za pomocą SMS-ów

 • Księga gości - wpisanie opinii o grze oraz podanie oceny gry w skali 5-stopniowej

  Obrazek Instrukcja gry

  Możliwe jest zapoznanie się z dotychczasowymi wpisami do księgi gości oraz rozkładem przyznanych ocen w postaci graficznej i tabelarycznej.

  Obrazek Instrukcja gry

 • Powiadom znajomego - dotyczy rekomendowania gry poprzez przekazanie znajomym swojej pozytywnej opinii o grze.

  Obrazek Instrukcja gry

 • Ankieta - przekazywanie szczegółowych ocen gry oraz uwag i propozycji zmian czy udoskonaleń.

  Obrazek Instrukcja gry

  Docelowo ankieta będzie składać się z 10 pytań: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań opisowych;

 • Formularz - pozwalający na kontakt z administratorem gry

  Obrazek Instrukcja gry


Rankingi

Poniżej zamieszczono na razie ekrany z innej gry.
Wszystkie zestawienia można sortować według każdej z kolumn – należy kliknąć w symbol znajdujący się w prawej stronie nagłówka kolumny.
 • Ranking indywidualny - klasyfikacja uczestników w kolejności według sumy zdobytych punktów.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Szczegóły w zestawieniu Ranking indywidualny wyświetlane są wyniki szczegółowe.

  Obrazek Instrukcja gry

 • Ranking zespołowy - klasyfikacja szkół i uczelni w kolejności według sumy wszystkich zdobytych punktów, w tym za odpowiedzi udzielone na pytania testowe

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Szczegóły przy szkołach na powyższym zestawieniu wyświetlany jest wykaz uczniów biorących udział w grze wraz z uzyskanymi wynikami

  Obrazek Instrukcja gry

  W opracowaniu rankingi zespołowe dla uczelni i powiatów.

Zestawienia

 • Rozwiązane testy dotyczące Miejsc Pamięci AK w ciągu ostatnich 48 godzin
  Obrazek Instrukcja gry

 • Wyniki testów w poszczególnych miejscach
  Obrazek Instrukcja gry

 • Skanowanie przystanków
  Obrazek Instrukcja gry


Wiedza o Armii Krajowej

Udostępniono informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o Armii Krajowej
Obrazek Instrukcja gry