Działalność konspiracyjna pracowników "Przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Warszawie"

Logo gry

Krzyżówka w trybie SPRAWDZANIE, oceniająca stopień przygotowania do rozwiązywania testu

Krzyżowka składa się z 25 haseł wyświetlanych na losowo generowanej planszy.
Postaraj się jak najszybciej wpisać wszystkie hasła.
Na rozwiązanie krzyżówki przewidziano 15 minut, wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym jeszcze czasie.
Przed rozpoczęcim rozwiązywania można wylosować inną planszę np. naciskając przycisk F5.
Po zakończeniu rozwiązywania należy sprawdzić poprawność wpisanych haseł- przycisk Sprawdź rozwiązanie, można to zrobić tylko raz.