Patriotyczna gra komunikacyjna

OGŁOSZENIE

<< Powrót do gry
PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI GRY

Za każdy zdyscyplinowany wysiłek jest wielokrotnie wyższa nagroda - Jim Rohn

Druga edycja gry zakończyła się 31 grudnia 2017 roku. Uzyskane wyniki są następujące: Podsumowanie drugiej edycji gry odbędzie się 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 18.00 w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - IV piętro budynku PAST przy ul. Zielnej 39:
 1. Przedstawienie wyników 2 edycji gry i planów 3 edycji
 2. Wręczenie nagród indywidualnych i zespołowych: szkoły, uczelnie i dzielnice
  • Medaliści
  • 3 najlepsze szkoły
  • 3 najlepsze uczelnie
  • 3 najlepsze dzielnice
 3. Wystąpienia laureatów i gości
 4. Koncert
 5. Dyskusja przy kawie
Laureaci indywidualni otrzymają m.in. koszulki z nadrukiem zamieszczonym poniżej.

Koszulka

Zdjęcie na nadruku zostało zrobione podczas Powstania Warszawskiego w pierwszej dekadzie sierpnia 1944 roku na ul. Moniuszki w Śródmieściu Północnym.
Przedstawia kpr. pchor. Antoniego Tuleja "Niedźwiedź" z kompanii "Koszta" - był on doskonałym kierowcą, brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. 15 czerwca 1944 r., gdy w trakcie likwidacji dwóch gestapowców został ranny w rękę.
Ujęcie w kierunku zachodnim. Na drugim planie widać narożnik kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12, w tle widoczna barykada zamykająca wylot na ulicę Marszałkowską, a za nią kamienice braci Zamboni przy ul. Marszałkowskiej 127 (po lewej) oraz fragment sąsiedniej pod nr 129.
Autor zdjęcia: por. Eugeniusz Lokajski "Brok".
Zdjęcie zostało udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego, nr inwentarzowy MPW-IN/149 Dostępne zdjęcia "Niedźwiedzia"

TRZECIA EDYCJA GRY

Plany to tylko dobre chęci,
chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę - Peter Drucker

Rozpoczęcie formalne trzeciej edycji planowane jest 15 kwietnia 2018 roku – będzie tutaj potwierdzone. Będą w niej uwzględniane jedynie wyniki uzyskane od 1 stycznia 2018 roku. Do czasu rozpoczęcia trzeciej edycji: Przewidywane nowe Miejsca Pamięci to: Uwzględnienie kolejnych Miejsc w dzielnicach Warszawy i powiatach województwa Nazowieckiego będzie realizowane w lokalnych grach, wspomniano o tym poniżej => PROPOZYCJE.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytania testowe będą przyznawane następujące punkty: Strony internetowe będą opracowane na podstawie książek:
PROPOZYCJE