OGŁOSZENIE

<< Powrót do gry
PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI GRY

Za każdy zdyscyplinowany wysiłek jest wielokrotnie wyższa nagroda - Jim Rohn

Druga edycja gry zakończyła się 31 grudnia 2017 roku. Uzyskane wyniki są następujące: Podsumowanie drugiej edycji gry odbędzie się 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 18.00 w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - IV piętro budynku PAST przy ul. Zielnej 39:
 1. Przedstawienie wyników 2 edycji gry i planów 3 edycji
 2. Wręczenie nagród indywidualnych i zespołowych: szkoły, uczelnie i dzielnice
  • Medaliści
  • 3 najlepsze szkoły
  • 3 najlepsze uczelnie
  • 3 najlepsze dzielnice
 3. Wystąpienia laureatów i gości
 4. Koncert
 5. Dyskusja przy kawie
Laureaci indywidualni otrzymają m.in. koszulki z nadrukiem zamieszczonym poniżej.

Koszulka

Zdjęcie na nadruku zostało zrobione podczas Powstania Warszawskiego w pierwszej dekadzie sierpnia 1944 roku na ul. Moniuszki w Śródmieściu Północnym.
Przedstawia kpr. pchor. Antoniego Tuleja "Niedźwiedź" z kompanii "Koszta" - był on doskonałym kierowcą, brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. 15 czerwca 1944 r., gdy w trakcie likwidacji dwóch gestapowców został ranny w rękę.
Ujęcie w kierunku zachodnim. Na drugim planie widać narożnik kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12, w tle widoczna barykada zamykająca wylot na ulicę Marszałkowską, a za nią kamienice braci Zamboni przy ul. Marszałkowskiej 127 (po lewej) oraz fragment sąsiedniej pod nr 129.
Autor zdjęcia: por. Eugeniusz Lokajski "Brok".
Zdjęcie zostało udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego, nr inwentarzowy MPW-IN/149 Dostępne zdjęcia "Niedźwiedzia"

TRZECIA EDYCJA GRY

Plany to tylko dobre chęci,
chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę - Peter Drucker

Rozpoczęcie formalne trzeciej edycji planowane jest 15 kwietnia 2018 roku – będzie tutaj potwierdzone. Będą w niej uwzględniane jedynie wyniki uzyskane od 1 stycznia 2018 roku. Do czasu rozpoczęcia trzeciej edycji: Przewidywane nowe Miejsca Pamięci to: Uwzględnienie kolejnych Miejsc w dzielnicach Warszawy i powiatach województwa Nazowieckiego będzie realizowane w lokalnych grach, wspomniano o tym poniżej => PROPOZYCJE.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytania testowe będą przyznawane następujące punkty: Strony internetowe będą opracowane na podstawie książek:
PROPOZYCJE

Zmierz co możesz zmierzyć, policz co możesz policzyć,
A niemierzalne uczyń mierzalnym - Galileusz

Gra
W oparciu o zdobyte doświadczenia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przygotował propozycję zaprojektowania i wdrożenia lokalnych gier z wykorzystaniem opracowanych wcześniej aplikacji turystycznych, w rodzaju np.:
 1. Turystyczny szlak patriotyczny "Polski Walczącej" Legionowo
  Mapka

 2. Miejsca Pamięci "Walka i Konspiracja" Grodzisk Mazowiecki
  Mapka

 3. Miejsca pamięci Powstania Warszawskiego 1944
  Mapka

 4. Otwock uzdrowiskowy i sanatoryjny
 5. Szlak Trójmiejski
 6. Miejski Szlak Turystyczny - Szczecin
 7. Droga Królewska - Kraków
Aplikacje takie mają opracowane strony internetowe z opisem dotyczącym zwiedzanych miejsc.

Proponowane gry byłyby "nakładkami" nad aplikacjami turystycznymi, które zawierałyby co najmniej: Warunkiem ich opracowania jest dostarczenie współrzędnych położenia miejsc.

Zgodnie z zamieszczonym cytatem: Proponuje się umocowanie w każdym miejscu tabliczki o dowolnej postaci z kodem QR w którym zapisany jest adres strony internetowej - możliwe jest przygotowanie i wykonanie takich tabliczek, ale musi być pdłoże do umieszczenia tabliczek.

Poniżej jako przykład zamieszczono postać tabliczki wykorzystywanej w naszej grze, po zeskanowaniu otwierana jest strona dot. zdobycia budynku PAST-y.
Tabliczka
Umocowanie tabliczek nie jest to co prawda konieczne, ale tabliczka zwraca uwagę na charakter miejsca i bezpośrednio umożliwia zapoznanie się z opracowanymi informacjami - po zeskanowaniu kodu QR.

Nakładka będzie miała postać oddzielnej strony internetowej obejmującej dla każdej gry wykaz i mapkę miejsc z pytaniami testowymi oraz w/w zestawienia.

Możliwe jest też zaprojektowanie gier obejmujące opracowanie opisów w postaci stron internetowych z informacjami o miejscach. Mogą one dotyczyć dowolnych szlaków turystycznych, przykładowo:
 1. Miejsca Pamięci Narodowej Radom
 2. Miejsca Pamięci Narodowej Gdańsk
 3. Miejsca Pamięci Narodowej Tarnów
 4. Szlaki turystyczne Gminy Jabłonna
 5. Szlaki turystyczne Nadleśnictwa Pułtusk
 6. Szlaki turystyczne w gminie Pieniężno
 7. Miejsca pamięci w lubuskich lasach
 8. Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości
 9. Zielonogórskie Bachusiki - dodatkowo dostarczanie informacji o Zielonej Górze
 10. Wrocławskie Krasnale - dodatkowo dostarczanie informacji o Wrocławiu
Warunkiem jest dostarczenie informacji źródłowych dot. miejsc oraz współrzędnych ich położenia.

Wchodzi w rachubę także wariant mieszany polegający na uzupełnieniu dotychczasowo opisanych miejsc.

Zamiast opracowywania stron internetowych z informacjami źródłowymi możliwe jest "zasilenie" nimi systemu dydaktycznego e-nauka informacjami dotyczącymi zwiedzanych miejsc, co umożliwi przygotowanie się do zwiedzania, a w szczególności zapewni udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe.

Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu opisanej gry uzyskujemy: Poniżej zamieszczono przykłady własnych gier turystycznych => Instrukcja, opracowanych z wykorzystaniem podanych powyżej stron internetowych. W grach tych występuje po 5 miejsc pamięci z zarejestrowanymi współrzędnymi położenia, dla każdego z nich zamieszczono trzy pytania testowe z trzema możliwymi odpowiedziami. Pytania i podane odpowiedzi wyświetlane są w losowej kolejności. W grach tych uczestnicy mogą także: analogicznie jak w Patriotycznej grze komunikacyjnej. Są za to przyznawane stosowne punkty.

W najbliższym czasie będą mogli także: Te dwie ostatnie nożliwości będą wprowadzone po wdrożeniu modułu administratora gry, dzięki któremu będzie on mógł: Dostepne będą także podpowiedzi w pytaniach testowych Sufler. Będą one polegały na kolejnym wskazywaniu błędnych odpowiedzi. Konsekwencją będzie obniżanie liczby punktów za prawidłową odpowiedź. Przykładowo przy odpowiadaniu na pytanie testowe z 3 odpowiedziami za wybranie prawidłowej odpowiedzi: Poniżej przedstawiono dla przykładu propozycję tabliczki z kodem QR, która może być umieszczona w miejscu nr 1 Turystycznego szlaku patriotycznego "Polski Walczącej" w Legionowie

Kod QR

W kodzie QR jest zakodowany adres https://pgktest.azurewebsites.net/400, pod którym dostępna jest strona internetowa udostępniająca informacje dotyczące miejsca nr 1 i dotyczące go pytania testowe.

Etapy przygotowania i prowadzenia gry
1. Wybranie miejsc
2. Zmierzenie współrzędnych miejsc
3. Opracowanie opisów
4. Opracowanie stron internetowych
5. Opracowanie pytań testowych
6. Opracowanie wykazu szkół
7. Zaprojektowanie tabliczek z kodami QR
8. Wygenerowanie arkusza wielkoformatowego z tabliczkami
9. Wycięcie tabliczek
10.Umocowanie tabliczek
11.Wygenerowanie gry z wykorzystaniem 2, 4, 5 i 6
12.Promocja i inauguracja gry
13.Obsługa gry (odpowiadania na pytania, poprawianie błędów, publikowanie ogłoszeń, itp)

Etapy 5 - 13 występują w każdym przypadku, a poprzednie w zależności od wcześniejszych prac.

Przewiduje się stopniowe uzupełnianie gier o elementy gier turystycznych, np. Tajemnice Ziemi Lubuskiej, m.in. o układanie hasła z liter pochodzących z opisów umieszczonych w zwiedzanych miejscach na tablicach czy pomnikach - za jego podanie w prawidłowej postaci będą przyznawane kolejne punkty.

W przypadku zainteresowania powyższymi propozycjami prosimy o kontakt na adres: gra@armiakrajowa.org.pl