Patriotyczna gra komunikacyjna

Test dla tabliczki 207 - Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” podczas II wojny światowej

Kontynuacja gry - ogłoszenie

Ustalanie lokalizacji nie udało się.

Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie na adres gra@armiakrajowa.org.pl numeru Miejsca Pamięci, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 7 dni.
(nie masz konta? Zarejestruj się)

Pytanie 1.: Władze okupacyjne zlikwidowały ruch autobusowy w Warszawie

Odpowiedzi:

 • 3 maja 1940
 • 3 listopada 1939
 • 3 listopada 1940

Pytanie 2.: Zabudowania zajezdni zostały zdobyte przez oddział porucznika Henryka Malowidzkiego „Rana” w sile 48 żołnierzy, którzy także wdarli się do zabudowań kolejowych na rogu Brzeskiej i Kijowskiej. Niestety słabe uzbrojenie powstańców, brak środków łączności dało o sobie szybko znać i zajezdnia przeszła w ręce Niemców następnego dnia, 2 sierpnia

Odpowiedzi:

 • zajezdnia „Muranów” przy ul. Sierakowskiej
 • zajezdnia „Praga” przy ul. Kawęczyńskiej
 • zajezdnia „Rakowiec” przy ul. Opaczewskiej

Pytanie 3.: Oddział III batalionu Organizacji Wojskowej PPS, składający się głównie z pracowników Wydziału Budowlano-Drogowego Tramwajów to

Odpowiedzi:

 • 1 kompania
 • 2 kompania
 • 3 kompania

Pytanie 4.: Przedwojenna nazwa przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” została zmieniona na nazwą „Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie” (Städtische Verkehrsbetriebe Warschau)

Odpowiedzi:

 • 1 lipca 1940
 • 1 lipca 1943
 • 1 lipca 1941

Pytanie 5.: Na terenie zajezdni znajdowało się w momencie wybuchu Powstania tylko około 25 pracowników i kilkunastu członków ich rodzin. Wszystkie wagony były w ruchu. W nocy z 1 na 2 sierpnia, gdy rozwijało się Powstanie, liczba osób obecnych przy zajezdni wzrosła do około 75. W sobotę 5-go sierpnia pojawił się na Szosie Krakowskiej pułk Ukraińców, którego oddziały zbliżały się tyralierą do zajezdni. Wkrótce ją otoczyli i ludzi znajdujących się w zajezdni popędzili ku ulicy Grójeckiej. Tam rozpoczęto przygotowania do masowego rozstrzelania

Odpowiedzi:

 • zajezdnia „Rakowiec” przy ul. Opaczewskiej
 • zajezdnia „Muranów” przy ul. Sierakowskiej
 • zajezdnia „Praga” przy ul. Kawęczyńskiej

Pytanie 6.: W powstaniu dowodził kompanią Milicji PPS, której żołnierzami byli pracownicy Zakładów Oczyszczania Miasta, wodociągów i innych środowisk pracowniczych, a dominowali w niej tramwajarze

Odpowiedzi:

 • Jan Ostrowski
 • Stanisław Łukaszewski
 • Józef Noji

Pytanie 7.: Kierownik zajezdni „Wola” z ramienia polskiej Dyrekcji, naczelnik Wydziału Ruchu i komendant obrony przeciwlotniczej złożonej z 40 ludzi

Odpowiedzi:

 • Stefan Mikołajewski
 • Herman Wegener
 • Mieczysław Iwanowski

Pytanie 8.: Na terenie zajezdni 2 sierpnia znajdowało się około 300 osób w tym ponad 200 tramwajarzy, których liczba stale się zwiększała, gdyż dołączali kolejni. 5 sierpnia załoga zajezdni liczyła ponad 500 osób. Zajezdnia, poza wiązaniem przez 11 dni sił niemieckich i ukraińskich nacierających na Dw. Gdański, pełniła również bardzo ważną rolę aprowizacyjną dla ludności cywilnej i powstańców

Odpowiedzi:

 • zajezdnia „Muranów” przy ul. Sierakowskiej
 • zajezdnia „Praga” przy ul. Kawęczyńskiej
 • zajezdnia „Rakowiec” przy ul. Opaczewskiej

Pytanie 9.: Akcja małego sabotażu prowadzona przez pracowników autobusowych uniemożliwiła przekazanie ... autobusów do Ożarowskich Zakładów Fabryki Kabli, które miały służyć do przewożenia administracji niemieckiej

Odpowiedzi:

 • 12
 • 20
 • 5

Pytanie 10.: Batalion w szeregach którego walczyli tramwajarze podczas Powstania Warszawskiego

Odpowiedzi:

 • Batalion AK „Pięść”
 • III Batalion Organizacji Wojskowej PPS
 • Batalion AK „Czata”

Pytanie 11.: 2. kompanią, a po przekształceniu 323 plutonem w III Batalionie Organizacji Wojskowej PPS dowodził majster Głównych Warsztatach Tramwajów Miejskich na Woli

Odpowiedzi:

 • Jan Ostrowski
 • Józef Noji
 • Stanisław Łukaszewski

Pytanie 12.: 6 sierpnia Niemcy zjawili się na ulicy Młynarskiej, podpalili wszystkie budynki MZK, pospędzali ludzi z domów, schronów i piwnic przed gmach administracyjny i tam zamordowali ok. … osób przy użyciu granatów i broni maszynowej, w tym dużo kobiet i dzieci. Zwłoki zamordowanych zostały spalone na tyłach zajezdni

Odpowiedzi:

 • 300
 • 200
 • 100

Pytanie 13.: Sowieccy lotnicy pomylili obiekty kolejowe na terenie miasta i zbombardowali dokładnie warsztaty tramwajowe na Woli

Odpowiedzi:

 • 2 września 1942 roku
 • 2 września 1941 roku
 • 2 września 1943 roku

Pytanie 14.: Pierwszy w okupowanej Warszawie strajk robotników roku, żądających poprawy warunków płacowych został przeprowadzony w warsztatach tramwajowych przy ul. Młynarskiej na Woli

Odpowiedzi:

 • 13 grudnia 1939
 • 13 grudnia 1940
 • 13 grudnia 1941

Pytanie 15.: Pierwsza komórka konspiracyjna powstała w Centralnych Warsztatach Samochodów Miejskich (CWSM) przy Włościańskiej pod komendą obermajstra Antoniego Pawłowskiego

Odpowiedzi:

 • w listopadzie 1939 roku
 • w listopadzie 1940 roku
 • w maju 1940 roku

Pytanie 16.: Powstańcy razem z tramwajarzami wyprowadzili z zajezdni przy u. Młynarskiej tramwaje, które posłużyły do zbudowania barykady przecinającej połączenie wschód-zachód

Odpowiedzi:

 • 10 sierpnia 1944
 • 2 sierpnia 1944
 • 6 sierpnia 1944

Pytanie 17.: Pod naporem sił niemieckich, powstańcy wycofywali się z Woli w kierunku Śródmieścia i Starego Miasta

Odpowiedzi:

 • 3 sierpnia 1944 roku
 • 6 sierpnia 1944 roku
 • 10 sierpnia 1944 roku

Pytanie 18.: Przed pierwszym września 1939 roku liczba pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” wynosiła

Odpowiedzi:

 • 4205
 • 8205
 • 12205

Pytanie 19.: Akcja małego sabotażu prowadzona przez pracowników autobusowych wybitnie opóźniła przekazanie przez okupanta do Krakowa ... autobusów „Chevrolet”

Odpowiedzi:

 • 5
 • 20
 • 10

Pytanie 20.: Centralne Warsztaty Samochodów Miejskich zostały zdobyte przez zgrupowanie „Żniwiarz”

Odpowiedzi:

 • 14 sierpnia
 • 4 sierpnia
 • 24 sierpnia

Pytanie 21.: W pobliżu zajezdni przy ul. Młynarskiej 2 (róg Wolskiej) rozstrzelano 17 zakładników przywiezionych z Pawiaka

Odpowiedzi:

 • 22 października 1944 roku
 • 22 października 1943 roku
 • 22 października 1942 roku

Pytanie 22.: Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Mittweidzie w Saksonii. Kierownik Elektrowni Tramwajów Miejskich przez całe dwudziestolecie, aż do Powstania Warszawskiego. Rozstrzelany przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku

Odpowiedzi:

 • Stefan Mikołajewski
 • Mieczysław Iwanowski
 • Herman Wegener

Pytanie 23.: Oddziały Armii Krajowej wycofały się z Centralnych Warsztatów Samochodów Miejskich

Odpowiedzi:

 • 15 września
 • 30 sierpnia
 • 29 września

Pytanie 24.: Lekkoatleta, olimpijczyk, jedenastokrotny mistrz Polski w biegach na dystansie 5000 i 10 000 metrów. W okresie międzywojennym od 1937 roku pracował w Warszawie jako motorniczy tramwaju

Odpowiedzi:

 • Józef Noji
 • Stanisław Łukaszewski
 • Jan Ostrowski

Pytanie 25.: Kierownik stacji samochodowej na Woli. Podporucznik – VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, następnie 11. batalion Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa

Odpowiedzi:

 • Stefan Mikołajewski
 • Herman Wegener
 • Mieczysław Iwanowski

Wróć do tabliczki