Patriotyczna gra komunikacyjna

Test dla tabliczki 211 - Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1

Kontynuacja gry - ogłoszenie

Ustalanie lokalizacji nie udało się.

Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie na adres gra@armiakrajowa.org.pl numeru Miejsca Pamięci, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 7 dni.
(nie masz konta? Zarejestruj się)
 • Tramwaj
 • Autobus
 • Metro
 • Rower
 • Pieszo
 • Internet

Pytanie 1.: W Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przewidziano leczenie rannych w liczbie

Odpowiedzi:

 • 600
 • 1000
 • 200

Pytanie 2.: Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował od

Odpowiedzi:

 • 21 sierpnia 1944 r.
 • 1 sierpnia 1944 r.
 • 12 sierpnia 1944 r.

Pytanie 3.: Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował do

Odpowiedzi:

 • 15 września 1944 r.
 • 1 września 1944 r.
 • 1 października 1944 r.

Pytanie 4.: Centralnym Powstańczym Szpitalrm Chirurgicznym nr 1 kierował

Odpowiedzi:

 • por. Jerzy Kamler
 • ppłk Stefan Tarnawski
 • mjr Adolf Falkowski

Pytanie 5.: Liczba rannych zamordowanych 2 września 1944 r. przez Niemców w Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1, ustalona przez PCK wynosiła

Odpowiedzi:

 • 200
 • 400
 • 50

Wróć do tabliczki