Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe zbiorcze za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015

Uchwała XV Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów ŚZŻAK w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z dnia 14 marca 2015 r.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe zbiorcze za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała nr 15/2017 Zarządu Głównego ŚZŻAK w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z dnia 14 czerwca 2017 r.