Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Leksykon

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj144
Wczoraj154
W tym tygodniu144
W tym miesiącu6220
Łącznie140111

VCNT - Visitorcounter

LogowanieW dniach 25 i 26 marca br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się konferencja naukowa nt.: „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa – XXV lat ŚZŻAK i XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła w dniu 24 marca br. gala na Zamku Królewskim z okazji XXV-lecia naszego Związku, podczas której zebrani wysłuchali wykładu okolicznościowego prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego pt. „Tobie Ojczyzno Armii Krajowa” oraz recitalu fortepianowego reprezentanta Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Podczas uroczystości wręczono również nagrodę im. Jerzego Ślaskiego, przyznawaną przez nasz Związek za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, publicystycznej, dydaktycznej utrwalającej i rozpowszechniającej wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej. Laureatami zostali: Mirosław Kopa - członek władz Okręgu Łódź ŚZŻAK, zaangażowany w upamiętnianie walk AK na terenie woj. łódzkiego oraz Fundacja Filmowa Armii Krajowej. Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowali Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

Uroczystość była również okazją do wręczenia młodemu pokoleniu nagród za zajęcie pięciu pierwszych miejsc w zorganizowanym internetowym Ogólnopolskim Konkursie „Historia Armii Krajowej” im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, którzy pod adresem naszego Związku skierowali wiele ciepłych słów. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji kombatanckich.

Uroczystość na Zamku Królewskim zakończyła się w Skarbcu Zamkowym wspólną lampką wina i tortem.

Całą uroczystość poprowadziła Małgorzata Karolina Piekarska.

Następne dwa dni tj. 25-26 marca br. delegaci i członkowie władz spędzili na konferencji naukowej nt.: „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa – XXV lat ŚZŻAK i XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK”.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kaplicy Pułku Ochrony, którą celebrował ks. komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego WP.

Obrady były również okazją do uhonorowania naszych członków medalami. W imieniu Prezydenta RP, Minister Jan Stanisław Ciechanowski - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Złoty Krzyż Zasługi Janowi Piątkowi. Szef Urzędu odznaczył również Medalem „Pro Patria” Fundację Filmową Armii Krajowej oraz Franciszka Chrostowskiego i Janusza Kamockiego.

Nasz Związek uhonorował Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” osoby współpracujące z naszym Związkiem. Okręg Pomorski ŚZŻAK uhonorował odznaką 25-lecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, Kierownika Sekretariatu ZG ŚZŻAK Kol. Iwonę Stępień za 25-letni wkład pracy na rzecz naszego Związku.

Kolejnym punktem był panel konferencyjny, podczas którego zebrani mogli wysłuchać następujących referatów:

- „25 letnia historia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i jego wpływ na kształt sceny publicznej kraju”; prelegent płk prof. dr hab. Krzysztof Komorowski,

- „Problematyka przyszłości Związku, ze szczególnym uwzględnieniem Uchwały nr 12, XI Zjazdu Delegatów ŚZŻAK „Kontynuacja”; prelegent prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek,

- „Idea, realizacja i przyszłość Etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”; prelegent prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski,

- „Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych do propagowania świadomości historycznej i Etosu Armii Krajowej wśród młodego pokolenia”; prelegent dr hab. inż. Marek Cieciura,

- „Obrona narodowa – zadanie dla każdego z nas”; prelegent prof. Romuald Szeremietiew AON.

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 143 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 125 co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał i przeprowadzenia wyborów organów władz statutowych.

W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został ponownie prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Wybrano również 10 osobowe Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, którego w tej kadencji członkami będą: Wojciech Barański, Eugenia Cegielska, Marek Cieciura, Maria Dmochowska, Ryszard Dorf, Maciej Jarosiński, Piotr Kurek, Mieczysław Szostek, Jan Wiesław Wysocki oraz Jerzy Żelaśkiewicz, a także 7 osobową Główną Komisję Rewizyjną oraz 9 osobowy Główny Sąd Koleżeński.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

Współorganizatorem konferencji był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

/S.K/

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List Prezesa Rady Ministrów

List Ministra Obrony Narodowej

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

List Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy

List Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

                                            fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                     fot. A.M.Nowacka

                                            fot. A.M.Nowacka

                                    fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                                                           fot. A.M.Nowacka

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie od wielu lat dzięki dyrektorowi szkoły mgr Annie Łabno kultywuje wzorcowo tradycje związane z Armią Krajową i Patronem szkoły gen. Augustem, Emilem Fieldorfem.

Warto przypomnieć, że w 2009 roku w krakowskiej Jednostce NIL żołnierze Armii Krajowej z prezesem ZG ś.p. Czesławem Cywińskim i prezesem Okręgu Małopolska Ryszardem Brodowskim przekazali symboliczną pałeczkę „sztafety pokoleń” żołnierzom Jednostki oraz młodzieży z ZSM nr 4. Uroczystość ta odbyła się w obecności córki generała ś.p. Marii Czarskiej-Fieldorf.


20 marca br. w 120. rocznicę urodzin generała Fieldorfa w obecności dowódcy Jednostki NIL płk. Mirosława Krupy, Leszka Zachuty z rodziny generała, przedstawicieli władz Dzielnicy I Stare Miasto, Muzeum AK w Krakowie i młodzieży szkolnej zainaugurował działalność szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Uroczystość inauguracyjną poprzedziło wręczenie legitymacji członków ŚZŻ AK bez uprawnień kombatancki opiekunom Klubu: mgr. Adamowi Kujawie i mgr Agacie Legler. Legitymacje wręczył Prezes Okręgu Małopolska Ryszard Brodowski, a inauguracji Klubu dokonał Piotr W. Kurek przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG. Po części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała sylwetkę gen. A.E Fieldorfa oraz stojący na bardzo wysokim poziomie spektakl słowno-muzyczny.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów pod znajdującą się w szkole tablicą generała „Nila”.

Zwieńczeniem uroczystości w ZSM nr 4 był wernisaż wystawy "Losy gen. Emila Fieldorfa "Nila" z prelekcją Leszka Zachuty w Muzeum AK w Krakowie.

                                                                                                                      Piotr W. Kurek

/S.K/


                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4

W Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Pabianicach 25.02.2015 podczas uroczystej akademii związanej z obchodami święta patrona szkoły zainaugurował działalność szkolny Klub Historyczny im. AK. Zarząd Klubu stanowią nauczyciele wraz z uczniami Gimnazjum, a Prezesem Honorowym Klubu został gen. Aleksander Arkuszyński, którego reprezentował  kpt. Miron Kopa - jeden z najbliższych współpracowników generała oraz syn. Po programie artystycznym zaprezentowanym przez młodzież mgr Grzegorz Hanke wygłosił prelekcję pt „Geneza oraz podstawy prawne utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego”.

Klub powstał dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora Gimnazjum mgr. Grzegorza Hankego oraz Prezesa Koła Pabianice ŚZŻ AK mjr. prof. Jana Bernera.

W uroczystości oprócz duchowieństwa i władz samorządowych Pabianic uczestniczył prezes Okręgu Łódź mjr Zbigniew Raczkiewicz, sekretarz ppłk Stanisław Pasikowski. Obecni byli również dyrektor Oddziału Łódź IPN Marek Drużka wraz z Antonim Galińskim. Prezydium Zarządu Głównego reprezentowali Piotr W. Kurek i Mirosław Widlicki.

 

                  fot. P.W. Kurek

                   Fot. Gimnazjum Nr 2

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Moniki Bednarskiej-Bajer oraz Jana Musiała sekretarza Okręgu Śląsk ŚZŻ AK w dniu 6.03.2015 rozpoczął działalność szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Inaugurację Klubu połączoną z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzedził spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum pod kierunkiem mgr Zofii Kuś i mgr Anny Soboty.

W skład Zarządu Klubu oprócz dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów wszedł reprezentant Koła Sosnowiec ŚZŻ AK por. Bogdan Mierzejewski. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Okręgu Śląsk mjr Henryk Czerwiński oraz przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Piotr W. Kurek. Obecna była poseł Ewa Malik oraz reprezentanci władz samorządowych Sosnowca.

Inaugurację Klubu w ZSO nr 8 zakończyła prelekcja mgr Jarosława Sobaszka zatytułowana podobnie jak występ młodzieży „Polsko ty zawsze wiernych synów miałaś”.

Warto też dodać, że pierwszą inicjatywą Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej będzie wystąpienie do władz miasta o zgodę na objęcie Patronatem Pomnika "Kobietom Walczącym w Szeregach Armii Krajowej" zlokalizowanego w pobliżu szkoły.

                                                                                                                      Piotr W. Kurek

/S.K/

                              fot. Jan Musiał

                              fot. Jan Musiał


Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w organizowanym przez Muzeum Armii Krajowej konkursie artystyczno - historycznym "Zwycięski orle nasz leć - powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej".


Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: multimedialnej, plastycznej oraz literackiej.


Nadsyłane prace mają prezentować losy żołnierzy Armii Krajowej po jej rozformowaniu na podstawie rozkazu gen. Leopolda Okulickiego z dnia 19 stycznia 1945 r.


Uczestnicy, którzy pragną wziąć udział w pierwszej z wymienionych kategorii mogą przysłać do Muzeum prezentację multimedialną, nagranie audio lub video (czas trwania do 5 minut). Natomiast prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką (uczniowie klas I-III na formacie A3, starsi na formacie A2).


Możliwość wyboru formy, w której pragną przybliżyć dzieje byłych członków Armii Krajowej, mają również uczestnicy konkursu w kategorii literackiej (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15, tekst wyjustowany obustronnie, 1-2 strony tekstu uczniowie klas I-III, 2-3 strony tekstu starsi uczestnicy).


Na prace czekamy pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. // do 16 marca 2015 roku.


Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Armii Krajowej. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych (dla uczniów klas I-III i IV-VI). Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego.


Zachęcamy do wysyłania prac!


Regulamin i formularz zgłoszeniowy


„Żołnierze wyklęci - oszukani, porzuceni, nieugięci”

Dnia 27 lutego 2015 roku, w hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Apel rozpoczął się o godz. 1235 . Uroczystość poprowadzili uczniowie licealnej klasy Ia pod kierownictwem prof. Krzysztofa Winiarczyka oraz przy pomocy prof. Anety Pastuszki i zastępcy dyr. Mileny Sobani. W uroczystości udział wzięli  uczniowie liceum oraz gimnazjum, nauczyciele oraz goście specjalni, m.in. burmistrz miasta Białobrzegi - pan Adam Bolek, przedstawiciel starostwa powiatowego - pan Piotr Kacprzak oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pan Maciej Jarosiński, pan Stanisław Pękacki jak również  pan Ryszard Kozłowski – przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Celem uroczystości było przypomnienie postaci Żołnierzy Wyklętych, aby pamięć o nich nadal istniała i była przekazywana następnym pokoleniom. Podczas przedstawienia uczniowie recytowali wiersze poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Program artystyczny uświetniły  wzruszające piosenki Andrzeja Kołakowskiego i Wojciecha Killara.

Uroczystość zakończyła się o godz. 1320, po przemówieniach zaproszonych gości.

Monika Kamińska, Kl. Ia

(relacja i zdjęcia dzięki uprzejmości LO im. AK w Białobrzegach)

/S.K/

Więcej artykułów…