Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
Wczoraj133
W tym tygodniu273
W tym miesiącu3642
Łącznie149069

VCNT - Visitorcounter

LogowanieW dniu 22.05.2015 r. na Zamku Królewskim, na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Wiceprezes ZG ŚZŻAK Wojciech Barański uczestniczył w uroczystości wręczania Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.


W tym roku decyzją Kapituły laureatami Nagrody zostali:

- śp. Janusz Krupski

- Juliusz Kulesza

- Kazimierz Piechowski

- Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki

- Muzeum Polskie w Rapperswilu


Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” została ustanowiona w 2002 r. i ma charakter honorowy. Przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za aktywny udział w upamiętnianiu Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Ma ona umacniać szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne jak i instytucje oraz organizacje społeczne czy naukowe.


Więcej informacji


/S.K/

W dniu 13 maja br. w budynku PAST-y w związku z zakończeniem 22-letniej działalności Fundacji Filmowej Armii Krajowej, odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli twórcy Fundacji, działacze, sponsorzy, a także wolontariusze i osoby życzliwe Fundacji.

Podczas spotkania przeszło 30 osób z rąk Przewodniczącej Rady Fundacji Olgi Krzyżanowskiej i Prezesa Fundacji Tadeusza Filipkowskiego otrzymało dyplomy – podziękowania za wieloletnią twórczą współpracę z Fundacją służącą utrwalaniu etosu Armii Krajowej.

Spotkanie było również okazją do przypomnienia i omówienia dorobku Fundacji Filmowej Armii Krajowej.

Przypominamy, że Fundacja działała w latach 1993-2015 w Warszawie w gmachu PAST-y, przy ul. Zielnej 39.

Powstała z inicjatywy ówczesnego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej — płk. Aleksandra Tyszkiewicza, którego wybrano, jako pierwszego przedstawiciela Fundatora.

Fundatorami powstałej w 1993 r. Fundacji Filmowej Armii Krajowej zostały osoby prawne:

  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (reprezentowany przez Aleksandra Tyszkiewicza, a następnie kolejnych prezesów ŚZŻAK — obecnie — Leszka Żukowskiego)
  • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (reprezentowana przez Lucynę Nowak, a następnie przez Elżbietę Trześniewską)
  • oraz osoby fizyczne:
  • Krzysztof Lang, Wojciech Walosiński (obecnie nieżyjący) i Zbigniew Wolak (obecnie nieżyjący).

Pierwotnym celem Fundacji było wyprodukowanie pełnometrażowego dokumentalnego filmu, ukazującego prawdziwy przebieg Powstania Warszawskiego. Dzięki sprawnym działaniom inspiratorów tej inicjatywy, zgodnie z założeniem Fundacji, film pt. „Powstanie Warszawskie 1944” został ukończony przed 50 rocznicą wybuchu powstania, a jego emisja 1 sierpnia 1994 roku wzbogaciła obchody rocznicowe. Sam film został przyjęty z pełną aprobatą środowisk Akowskich.

Po odbiorze społecznym, jaki wywołał film „Powstanie Warszawskie 44”, Fundacja Filmowa Armii Krajowej uznała potrzebę kontynuacji dalszych działań i rozszerzenia tematyki produkowanych filmów. Wykorzystując nabyte doświadczenia i powstałe struktury, przystąpiono do realizacji filmów prezentujących działania struktur podziemnych oraz jednostek Armil Krajowej, działających w kraju w czasie drugiej wojny światowej.

Oprócz dążenia do emisji telewizyjnych każdego tytułu i kinowych (na te ostatnie z racji swojego ograniczonego potencjału Fundacja miała bardzo mały wpływ), postanowiono rozpowszechniać wyprodukowane filmy (początkowo na kasetach VHS), a następnie na płytach DVD.

Obecnie, kiedy pokolenie żołnierzy Armii Krajowej przemija, a w części młodego pokolenia brakuje zainteresowana podejmowaniem trudnych tematów z przeszłości, coraz trudniej zdobywa się środki materialne na produkcję dokumentów historycznych. Z bólem musieliśmy się pogodzić z myślą, że wyczerpują się możliwości produkcyjne Fundacji. Dlatego kierownictwo FFAK skupiło się na zabezpieczeniu zgromadzonego dorobku i wyszukaniu instytucji, która najpełniej realizowałaby podstawowe cele Fundacji, przez wykorzystanie, popularyzacji i rozpowszechnianie powstałych filmów uznaliśmy, że najlepiej nasze zamierzenia będzie spełniała instytucja państwowa, mająca ogromne możliwości rozwojowe, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Poważnym walorem tej instytucji Jest fakt, że zadeklarowała kontynuacje digitalizacji sfilmowanego materiału i przeniesienie go na trwałe nośniki cyfrowe. Szczególnie cenna jest obietnica digitalizacji również nagrań w filmach niewykorzystanych. Są to często relacje nieżyjących już świadków przeżyć wojennych, mające niejednokrotnie walory, pozwalajcie odtworzyć nieznane okoliczności wydarzeń historycznych. Wszystkim zainteresowanym instytucjom i twórcom polecamy korzystanie z tych materiałów filmowych.

Dorobek jaki pozostawia FFAK to 29 filmów, a także 18 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych.

Skład Rady Fundacji - z przyczyn naturalnych - zmieniał się, ale jego trzon stanowili członkowie wytrwale wspierający Zarząd Fundacji, aż do podjęcia decyzji o jej likwidacji.

W ostatnich latach funkcję Przewodniczącej Rady pełniła była wicemarszałek Sejmu PR Olga Krzyżanowska. W pracach ostatniej Rady uczestniczyli: Andrzej Hagmajer (Urząd m.st. W-wy), Anna Jakubowska (byty czł. Zarządu), Krystyna Mokrosińska (TVP), Włodzimierz Niderhaus (dyr.WFDiF), Janusz Odziemkowski (historyk), Jan Rutkiewicz (b. burmistrz Warszawy Śródmieście.), Jacek Taylor (b. Szef. UdSKiOR), Stanisław Wyganowski (b. Prezydent Warszawy).

W skład Zarządu FFAK wchodzili: Tadeusz Filipkowski (od 1994 r. Prezes — środ. Szarych Szeregów), Lucyna Nowak (WFDiF), Anna Jakubowska (do 2010 r. — środ. bat. „Zośka”) i Paweł Kurzacz (od 2011 r.)

OD MAJA 2015 PRAWA AUTORSKIE I ZALEŻNE FFAK PRZEJĘŁO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU, ORGANIZUJĄC TAKŻE ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW NA PŁYYTACH DVD ORAZ UDZIELAJAC LICENCJI NA PREZENTACJĘ DOROBKU FUNDACJI NA INNYCH POLACH.

Muzeum II Wojny Światowej 

Rozpowszechnianiem filmu fabularnego, Generał Nil” oraz fabularyzowanych, "Do potomnego” i „My Cichociemni” zajmuje się WFDIF, ul Chełmska 21, 00-724 Warszawa tel.: +48 228411211.

/S.K/

W dniu 13 maja br., pod Patronatem Prezydent Miasta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, na Zamku Królewskim odbył się jubileusz 25-lecia Związku Powstańców Warszawskich.

Związek Powstańców Warszawskich jest to organizacja kombatancka zrzeszająca byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 roku, niezależnie od ich przynależności do organizacji konspiracyjnych. Związek powstał 14 maja 1990 r. z połączenia w jedną organizację Związku Powstańców Warszawskich i Stowarzyszenia Żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944. 

Od samego początku, za wyjątkiem jednej kadencji (w latach 1994-1997), Prezesem Związku jest gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. ”Motyl” – w Powstaniu Warszawskim dowódca kompanii w Batalionie „Czata 49” Zgrupowania Radosław.

Organizatorem uroczystości na Zamku Królewskim był: Związek Powstańców Warszawskich, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd m.st. Warszawy oraz Zamek Królewski. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Listy do uczestników uroczystości wystosowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Ewa Kopacz i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentowali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Rzecznik Prasowy Maria Dmochowska oraz Wiceprezes ZG Wojciech Barański, który jest również członkiem Prezydium Związku Powstańców Warszawskich.

Więcej informacji o Związku Powstańców Warszawskich


/S.K/

     W dniu 12 maja br. na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, Sekretarz ZG Ryszard Dorf, członek Prezydium ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Prezes Fundacji PPP Anna Lewak, uczestniczyli w centralnych obchodach 80. rocznicy śmierci Marszała Polski Józefa Piłsudskiego.

     Uroczystość rozpoczęła się w samo południe uroczystą odprawą warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym nastąpił Apel Pamięci „W hołdzie Marszałkowi” i złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

     Następnie przy udziale asysty honorowej WP, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych, kombatanckich oraz licznie zgromadzonej młodzieży ze szkół noszących imię Marszałka, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli przyrzeczenie.

     Kolejnym punktem centralnych obchodów była uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, którą odprawił Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości ojciec prof. ppłk Eustachy Rakoczy.

     Po Mszy Świętej w Domu Literatury Polskiej nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego poświęconego Marszałkowi.

/S.K/

                              fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                              fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                             fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR

                                                                           fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR

                                       fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR

Na zaproszenie Dyrektora, Uczniów i Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego, w dniu 12 maja br. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Wiceprezes ZG Wojciech Barański uczestniczył w XII Finale Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

/S.K/

Więcej artykułów…