W dniach 9-10 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła w dniu 8 kwietnia br. uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej WP, która była celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 133 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło I dnia 112 osób, natomiast drugiego 99 osób co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał i przeprowadzenia wyborów organów władz statutowych.

W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

W trakcie zjazdu dokonano również wyboru nowych władz.

Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został ponownie prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Członkami Prezydium ZG, według liczby otrzymanych głosów zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik, Jerzy Żelaśkiewicz, Ryszard Dorf, Teresa Stanek, Maciej Jarosiński, Wiesław J. Wysocki, Tadeusz Filipkowski, Mirosław Chada, Wojciech Parzyński.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej, według liczby otrzymanych głosów zostali: Anna Wadas, Piotr Kosowicz, Jolanta Zakrzewska- Sosińska, Tadeusz Trela, Jerzy Kruppe, Edward Kwiatkowski, Tadeusz Stański.

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego, według liczby otrzymanych głosów zostali: Jan Dąmbrowski, Krystyna Kulpa, Leon Kasperski, Krystyna Kodymowska, Andrzej Wojciechowski, Ryszard Brodowski, Janusz Kamocki, Henryk Józefowski, Julian Pawełek, Zbigniew Pusłowski, Jerzy Kaczkowski, Jan Rusak.

W przerwie Zjazdu nowo wybrani członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego ukonstytuowali się. Funkcję Przewodniczącego GSK będzie dalej pełnił Ryszard Brodowski, a funkcję Sekretarza powierzono Janowi Dąmbrowskiemu, który również w poprzedniej kadencji pełnił tę funkcję.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

26 marca br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z przedstawicielami naszego Związku uczestniczyli w uroczystości z okazji 75. rocznicy Akcji pod Arsenałem.

Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się od Mszy Świętej w Katedrze Polowej WP pod przewodnictwem ks. ppłk. Roberta Krzysztofiaka, po której uczestnicy udali się pod Arsenał w miejsce Akcji, gdzie odbył się uroczysty apel, przemówienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów.

Więcej informacji

S.K

25 marca br. Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystości z okazji przysięgi wojskowej żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  im. płk Łukasza Cieplińskiego w Stalowej Woli.

W uroczystości uczestniczył również Prezes Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK Julian Pawełek wraz z liczną delegacją kombatantów. Okręg Podkarpacki ŚZŻAK wystawił również poczet sztandarowy.

235 żołnierzy złożyło uroczystą przysięgę na replikę Sztandaru Bojowego Okręgu Rzeszów Armii Krajowej.

Uroczystą przysięgę poprzedziła Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski.

S.K

Więcej informacji

fot. Paulina Lęcznar

IMGP2876

W dniu 22 marca br. w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Środowisko Weteranów zaszczycili swoją obecnością ks. kmdr Janusz Bąk - delegat Biskupa Polowego ds. duszpasterstwa kombatantów oraz kapelan ŚZŻAK, ks. dr Piotr Waleńdzik - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych, a także przedstawiciele służb mundurowych, oraz Przyjaciele naszego środowiska.

Przybyłych powitała Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anna Lewak.

Spotkanie Świąteczne było również okazją do wręczenia odznaczeń. Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego i Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza, ks. kmdr Janusz Bąk oraz Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła” Kol. Teresa Stanek otrzymali Odznakę Wyróżnienie „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”.

Następnie Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, otrzymali członkowie Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”: Tadeusz Jurkowski, Daniela Malinowska i Jolanta Zakrzewska.

Kolejny punkt spotkania świątecznego stanowił występ Pana Wojciecha Dąbrowskiego, który zaśpiewał piosenki z repertuaru przedwojennej Warszawy.

Następnie została odmówiona krótka modlitwa, pobłogosławiono pokarm i złożono zgromadzonym świąteczne życzenia.

Na zakończenie wszyscy udali się na świąteczny poczęstunek.

Organizatorem spotkania była Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0014

DSC 0026

DSC 0029

DSC 0044

DSC 0051

DSC 0076

DSC 0086

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe