14 marca br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w powtórnym pogrzebie abp. Stanisława Galla – pierwszego Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1919-1933) oraz administratora apostolskiej Archidiecezji Warszawskiej (1940-1942).

Na zakończenie uroczystości w Katedrze Polowej WP, Prezydent RP Andrzej Duda w Kaplicy Pamięci Katedry Polowej WP odsłonił tablicę, upamiętniającą abp. Stanisława Galla, którą Biskup Polowy WP Józef Guzdek poświęcił. 

Wcześniej nastąpiło pożegnanie i modlitwa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, po czym ulicami Starego Miasta przeszedł kondukt.

Ekshumacja abp. Stanisława Galla z grobu rodzinnego na warszawskich Powązkach i złożenie jego doczesnych szczątków w krypcie w Katedrze Polowej WP zbiegła się z setną rocznicą konsekracji biskupiej i podjęcia przez niego posługi w charakterze Biskupa Polowego WP.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył metropolita warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.

Tradycyjnie poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Więcej informacji

fot. Maciej Lewandowski

S.K

DSCN0986

DSCN0991

DSCN1199

DSCN1289

W dniu 6 marca br. członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli w uroczystości podpisania "Porozumienia o współpracy" pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” i złożeniu meldunku Dowódcy WOT, a następnie przywitaniu gości przystąpiono do ceremonii podpisania „Porozumienia o współpracy”, które podpisał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Porozumienie zostało podpisane w m.in. w celu: pogłębiania więzi oraz wzmacniania solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej, ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii Krajowej, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

Związek nasz na mocy „Porozumienia” zobowiązał się m.in. do: merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności w zakresie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego, doradztwa w zakresie doboru patronów historycznych jednostek podległych Dowódcy WOT, wspierania kustoszy sal tradycji jednostek podległych itp.

Natomiast Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie udzielał naszemu Związkowi pomocy w realizacji celów statutowych związanych z działaniami na rzecz obronności państwa m.in.: wsparcia logistycznego  umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i uroczystościach, zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym asysty honorowej podczas pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej oraz uroczystości przez nas organizowanych itp.

Po uroczystym podpisaniu „Porozumienia” okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Zwieńczeniem uroczystości był fragment koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „W drodze do niepodległości” oraz spotkanie z uczniami klas mundurowych.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego naszego Związku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sali widowiskowej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN0777

DSCN0785

DSCN0800

DSCN0805

DSCN0824

DSCN0837

5 marca br. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza Święta w 78. rocznicę wydania przez KC WKP (b) ZSRR wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Kalininie i Bykowni.

Po zakończeniu Eucharystii złożono kwiaty w kaplicy Katyńskiej, a Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, okolicznościowym Guzikiem Katyńskim - wzorowanym na przedwojennym - uhonorowała Bazylikę i księży jako wyraz podziękowania za pielęgnowanie pamięci i modlitwę.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Więcej informacji

S.K

W dniu 1 marca br. w całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tradycyjnie Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie.

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym w latach stalinowskich mieściła się siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego otwarta została  wystawa i podziemne kazamaty, w których więzieni byli i torturowani  żołnierze  oraz działacze podziemia, uznani za wrogów ustroju.

W uroczystości i spotkaniu z trzema jeszcze żyjącymi byłymi więźniami uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obecny był również jeden z trójki inicjatorów tego przedsięwzięcia, obecnie Rzecznik Prasowy ŚZŻAK ppłk Tadeusz Filipkowski.

Mauzoleum dostępne dla publiczności znajdzie się pod opieką Muzeum Powstania Warszawskiego.

Natomisat Sekretarz ZG Ryszard Dorf oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński na zaproszenie Komendanta Głównego Policji uczestniczyli w uroczystym osłonięciu portretu funkcjonariusza Policji Państwowej i żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego kom. PP Bolesława Kontryma ps. Żmudzin”.

Odsłonięty portret znajduje się na murze przed wejściem do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Następnie popołudniu na dziedzińcu tego Muzeum odbyły się uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz bohaterów Antykomunistycznego Powstania, a także najwyższych władz państwowych.

Wieczorem na Placu Marszałka Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odczytano Apel Pamięci, oddano hołd i złożono kwiaty. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek.

Centralne uroczystości zakończyła uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana.

W uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych licznie uczestniczyli również inni przedstawiciele naszego Związku, a także poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK.

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0001

DSC 0019

DSC 0034

DSC 0088

DSC 0102

DSC 0258

DSC 0317

DSC 0335

DSC 0349

 

28 lutego br. na zaproszenie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin ŚZŻAK Stanisława Kociełowicz uczestniczyli w uroczystym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Koncert został zorganizowany  z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

S.K

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe