W dniu 19 grudnia br. w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Środowisko Weteranów zaszczycili swoją obecnością ks. dr Piotr Walendzik - proboszcz parafii Wszystkich Świętych, minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele służb mundurowych, a także Przyjaciele naszego środowiska.

Przybyłych powitała Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anna Lewak. Następnie Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski odczytał fragment Pisma Świętego, złożył zgromadzonym świąteczne życzenia i zaprosił do tradycyjnego przełamania się opłatkiem i składania życzeń.

Kolejny punkt spotkania wigilijno-noworocznego stanowił występ duetu artystów Moniki Boras i Krzysztofa Prusika. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kilkanaście kolęd z rożnych części świata.

Na zakończenie wszyscy udali się na świąteczny poczęstunek.

Świąteczne spotkanie było dla Kombatantów i Przyjaciół okazją do umocnienia  wspólnej tożsamości, pamięci Narodowej i także okazją do wspomnień o Koleżankach i Kolegach którzy służą już w „Niebiańskiej Armii”.

Organizatorem spotkania był: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

M.Ch/S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0004

DSC 0013

DSC 0017

DSC 0046

DSC 0027

DSC 0031

DSC 0055

DSC 0071

DSC 0105

W dniu 16 grudnia br. ponad 250 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” złożyło przysięgę wojskową na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Oprócz oficjalnych wystąpień i przysięgi na sztandar, podczas uroczystości zostały również wręczone odznaki pamiątkowe dla: wnuczki gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” Pani Grażynie Sibilskiej oraz Prezesowi Okręgu Białystok  ŚZŻAK  Czesławowi Chociejowi.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystości reprezentował Sekretarz ZG Ryszard Dorf.

S.K

Relacja wideo i foto

W dniu 14 grudnia br. . odbyło się 9. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku: Robertowi Gut – członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Danielowi Głowacz – Naczelnikowi Wydziału Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Janowi Wawszczyk – wolontariuszowi z Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Utrackiej – zastępcy Kierownika Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego, Agnieszce Pawelec – specjalistce ds. kontaktów z kombatantami w Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota, Halinie Grabowskiej – nauczycielce z Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, Danieli  Ogińskej-Trębskiej – kombatantce, członkowi ŚZŻAK i Szarych Szeregów oraz przedstawicielom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Bernardowi Wałek, Kai Popoff-Szczepańskiej, Arkadiuszowi Iwaniuchowi, Piotrowi Taciakowi.

Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura wspólnie z Wiceprezesem Jerzym Żelaskiewiczem pokrótce przybliżyli zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób.

Z rąk Danieli Ogińskiej-Trębskiej Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski otrzymał miniaturkę Krzyża Harcerskiego za działalność w harcerstwie, którą rozpoczął jeszcze przed wojną.

Następnie Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski członkom Zarządu Głównego, Prezesom wszystkich Okręgów ŚZŻAK wręczył pamiątkową „Księgę Patriotyczną” wraz z dedykacją w podziękowaniu za długoletnią działalność i wkład pracy społecznej.

Po części uroczystej tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku takie jak: wysłuchanie relacji przedstawicieli Okręgów z współpracy z MON i WOT, przedstawienie informacji po Nadzwyczajnym Zjeździe w Okręgu Warmińsko-Mazurskim ŚZŻAK. Dużo czasu poświęcono również na omówienie współpracy z Główną Komisją Rewizyjną.

Podjęto także decyzję, że XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Delegatów ŚZŻAK odbędzie się 9-10 kwietnia 2018 r., a następnie powołano Komisję Zjazdową, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie tego Zjazdu.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmd. Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

S.K

fot. A.M.Nowcaka-Brysiak

DSC 0031

DSC 0036

DSC 0033

DSC 0060

DSC 0087

DSC 0136

DSC 0154

DSC 0160

W dniu 10 grudnia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uczczono  pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego 150. rocznicę urodzin. Z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek.

Po uroczystej Mszy Świętej bp. Józef Guzdek otrzymał Order Honorowy Związku Piłsudczyków oraz pamiątkowy ryngraf. Zostały również wręczone medale pamiątkowe z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, który w mundurach Legionów Marszałka Piłsudskiego odśpiewał pieśni patriotyczne.

Na uroczystość do Katedry Polowej WP przybyły poczty sztandarowe i członkowie Związku Piłsudczyków z całej Polski.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński. Związek nasz wystawił również poczet sztandarowy.

Więcej informacji

S.K

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0043

DSC 0095

DSC 0124

DSC 0140

DSC 0150

DSC 0176

DSC 0201

 

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe