W dniu 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

W 76. rocznicę członkowie władz naczelnych ŚZŻAK na czele z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowski, Prezesem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anną Lewak, Dowódcą Wojsko Obrony Terytorialnej gen. Wiesławem Kukułą oraz z towarzyszącymi delegacjami złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Cześć Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej!

S.K/M.J

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0013

DSC 0019

DSC 0029

DSC 0044

DSC 0060

DSC 0069

W niedzielę 11 lutego br. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

W tym dniu uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK. W asyście pocztów sztandarowych, Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ks. prał. kan. płk January Wątroba. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, w tym ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. List do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Natomiast przemówienia okolicznościowe wygłosili: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W dalszej kolejności został odczytany „Apel Pamięci”, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz członek Prezydium ZG Hanna Stadnik.

Centralne obchody 76. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, zakończyła krótka uroczystość przez Pomnikiem Generała Stefana Roweckiego „Grota”. Gdzie Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odczytał list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, członek Prezydium ZG Hanna Stadnik oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin Stanisława Kociełowicz.

W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, a także wojsko.

S.K

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

fot. A.M.Nowacka-Brysiak oraz Sylwia Kaczanowska

DSC 0034

DSC 0066

DSC 0048

DSC 0111

DSC 0125

DSC 0179

DSC 0183

DSC 0191

DSC 0217

DSC 0218

DSC 0254

DSC 0288

DSC 0301

DSC 0310

DSC 0320

DSC 0321

 

8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji święta Służby Więziennej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową, następnie główne uroczystości zainaugurowało wręczenie odznak resortowych "Za zasługi w pracy penitencjarnej” funkcjonariuszom i pracownikom SW oraz innym osobom spoza służby. Również przedstawiciele naszego Związku otrzymali taką odznakę. Wiceminister Sprawiedliwości  Michał Woś odznaczył, Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowski Złotą Odznakę, natomiast Skarbnika ŚZŻAK Macieja Jarosińskiego - Brązową.

Również członkowie władz naszego Związku, korzystając z okazji uhonorowali 6 osób naszą Odznaką Pamiątkową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznaki Pamiątkowe otrzymali m.in. Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann, Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec płk Bogdan Kornatowski.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem uroczystości było wręczenie honorowych „Odznak Pamiątkowych Katyń” dla osób zasłużonych w utrwalaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o funkcjonariuszach – ofiarach zbrodniczych totalitaryzmów stalinowskiego i hitlerowskiego, poległych, pomordowanych i zmarłych w latach 1939-1956. Wśród dwudziestu osób wyróżnionych, taką odznakę otrzymał również Prezes ZG ŚZŻAK oraz Skarbnik ŚZŻAK.

Oprócz uczestniczenia w oficjalnej części uroczystości zebrani mieli okazję również wysłuchać okolicznościowych przemówień oraz wykładu historycznego, a także koncertu pieśni patriotycznych. Zwieńczeniem była możliwość zwiedzenia wystawy „Historia zza krat – Ocalić od zapomnienia”, prezentująca eksponaty pochodzące z okresu II RP, a także umundurowanie historyczne strażnika Straży Więziennej.

S.K

fot. Centralny Zarząd Służby Więziennej

 DSC3835

 DSC3841

 DSC3857

 DSC4121

 DSC4130

 DSC4311

Program uroczystości w dniu 11 lutego br. (niedziela) z okazji:

76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

oraz 75. rocznica utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej

- godz.10.00 - Msza Święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej (Katedra Polowa WP ul. Długa 13/15)

- godz.12.00 - Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (ul. Wiejska),

- godz.13.30 - uroczystość składania kwiatów przed Pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” (Al. Ujazdowskie z ul. Chopina

W dniu 31 stycznia br. w przeddzień 74. rocznicy Akcji Bojowej „Kutschera” została odprawiona w Katedrze Polowej WP uroczysta Msza Święta w intencji poległych żołnierzy Batalionu „Parasol” i uczestników Akcji.

Eucharystii przewodniczył ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan kombatantów i środowisk żołnierzy Armii Krajowej. 

W homilii ks. ppłk Robert Krzysztofiak przypomniał okoliczności i przebieg akcji oraz żołnierzy z oddziału specjalnego Komendy Głównej AK.

Ataku na Franza Kutschera - dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego Generalnej Guberni dokonali 1 lutego 1944 r. żołnierze oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz”, późniejszego powstańczego Batalionu „Parasol”.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczył Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Następnego dnia tj. 1 lutego br. w Alejach Ujazdowskich przy kamieniu upamiętniającym akcję bojową „Kutschera” został oddany hołd oraz złożone kwiaty i zapalono znicze.

Następnie uroczystości przeniosły się  przed Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, gdzie również złożono kwiaty pod tablicą ku czci lekarzy, którzy operowali rannych w akcji żołnierzy bat. „Parasol”.

Tradycyjnie z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, zrzucono również dwie wiązanki kwiatów w miejscu skoku do Wisły „Juno” i „Sokoła”, a także przy tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieszkał „Lot”.

Po południu uroczystości przeniosły się do Piastowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Z. Gęsickiego „Juno”.

W uroczystości rocznicowej uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK: Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK Kol. Stanisław Krakowski oraz Wiceprezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK Franciszek Żerański, a także Tadeusz Tokarski.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0004

DSC 0010

DSC 0016

DSC 0034

DSC 0061

DSC 0167

DSC 0193

DSC 0215

DSC 0250

DSC 0260

DSC 0303

DSC 0341

DSC 0360

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe