W poniedziałek 20 listopada br. na zaproszenie Zarządu Koła Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystej premierze filmu „Józef Zator-Przytocki ps. „Czeremosz”.

Ksiądz płk Józef Zator-Przytocki był duszpasterzem Armii Krajowej, kawalerem Orderu Virtuti Militari, więźniem politycznym oraz wieloletnim proboszczem Bazyliki Mariackiej.

Film w reżyserii Jolanty Roman-Stefanowskiej został zrealizowany przez Telewizję Polską Oddział w Gdańsku, a pomysłodawcami realizacji tego filmu byli członkowie Koła Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK.

W uroczystym pokazie filmu, który odbył się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uczestniczyli również licznie zgromadzeni członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK z Prezesem Okręgu Jerzym Grzywaczem na czele.

S.K

Film Gdańsk

11 listopada 2017 roku w Izabelinie odbyły się uroczystości z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W uroczystości uczestniczyli kombatanci z Grupy Kampinos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Prezesem Marcinem Biegasem, mieszkańcy i władze Izabelina z Wójtem Witoldem Malarowskim. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura i Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Parafii im. Św. Franciszka z Asyżu, przy ul. 3 Maja 83. Asystę honorową sprawowały poczty: Środowiska Grupy Kampinos Armii Krajowej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Po Mszy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed tablicami pamiątkowymi na dzwonnicy. Następnie nastąpił przejazd pod tablicę pamiątkową na ul. Leśnej 12, upamiętniającą Jadwigę Sznajder i Zofię Raciborską, spalone żywcem przez niemieckich żandarmów. Pod tablicą Przedstawiciel kombatantów rtm. Waldemar Sielicki, Wójt gminy i Prezes Środowiska umieścili tabliczkę z kodem QR udostępniająca opis wydarzeń, zostały także złożone kwiaty.
Uroczystości zakończyło spotkanie w budynku Gminy Izabelin, podczas którego wspominano zmarłych i poległych. W czasie spotkania prof. Marek Cieciura przekazał Prezesowi Środowiska  książkę "Wybrane miejsca pamięci Armii Krajowej w Warszawie i okolicach" oraz tabliczki z kodem QR do umocowania w kolejnych trzech miejscach:
- Tablica „Józef Krzyczkowski”
- Pomnik „Bitwa z oddziałem RONA”
- Pomnik „Pięciu poległych żołnierzy AK”

M.C

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0061

DSC 0021

DSC 0067

DSC 0080

DSC 0087

DSC 0100

DSC 0109

DSC 0120

DSC 0121

11 listopada br. w całym kraju z okazji Święta Niepodległości odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Centralne uroczystości rozpoczęła  poranna uroczysta Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Eucharystii przewodniczył Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz, natomiast homilię wygłosił Biskup Polowy Józef Guzdek. Zebrani wierni w świątyni odmówili Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, dziękując za odzyskaną 99 lat temu niepodległość.

Następnie tradycyjnie w południe odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie centralne obchody państwowe z udziałem Prezydenta RP, przedstawicieli rządu, generalicji, kombatantów, harcerzy i społeczeństwa. W czasie uroczystości podniesiono flagę prezydencką i państwową, odegrano hymn i oddano salut. Następnie odbyła się uroczysta odprawa i zmiana warty na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a Prezydent RP wygłosił uroczyste przemówienie, po którym nastąpiło złożenie wieńców, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Następnie tradycyjnie odbyła się defilada pododdziałów.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawiciele władz państwowych przeszli pod budynek Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie złożyli wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach centralnych z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyli licznie zgromadzeni członkowie Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej oraz poczty sztandarowe.

Narodowe Święto Niepodległości było również okazją do wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych - Orderów Orła Białego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Wieczorem w Teatrze Polskim odbył się okolicznościowy koncert.

Kazanie Biskupa Polowego WP

Wystąpienie Prezydenta

S.K

Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości odbył się tradycyjnie Capstrzyk Niepodległościowy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości oficerowie Wojska Polskiego dostali akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, za wyjątkowe męstwo i odwagę w Afganistanie odznaczył  honorową bronią białą, trzech żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.  

Podczas Capstrzyku Minister Obrony Narodowej odsłonił również na kolumnach Grobu Nieznanego Żołnierza dwie nowe tablice poświęcone obrońcom polskiej ludności przed atakami ukraińskich nacjonaliztów w latach 1943-1946.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

S.K

W dniu 10 listopada br. obok pomnika Bitwy o Monte Cassino, na Skwerze Żołnierzy Tułaczy w Warszawie, odsłonięta została tablica pamiątkowa – jako wyraz wdzięczności wobec władz i mieszkańców księstwa Kolhapur w Indiach, w którym schronienie znaleźli Polacy, ewakuowani wraz z Armią Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 roku.

W uroczystości uczestniczył Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski.

Więcej informacji

S.K

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe