KRZYŻÓWKI W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ


Etap 1

Krzyżówki można rozwiązywać z wykorzystaniem przeglądarki internetowej przy połączeniu z Internetem lub po skopiowaniu na swój komputer

Opis programu

A. TEMATY PODSTAWOWE

Lp Temat HTML

A1

Armia Krajowa w „pigułce”

Przycisk

A2

Akcja Burza

Przycisk

A3

Armia Krajowa w samoobronie na Kresach Wschodnich

Przycisk

A4

Oddziały AK w Powstaniu Warszawskim

Przycisk

A5

Polskie Państwo Podziemne

Przycisk

B. TEMATY UZUPEŁNIAJĄCE

Lp Temat HTML

B1

Akcje sabotażowo-dywersyjne i wyrokowo-likwidacyjne

Przycisk

B2

Cichociemni

Przycisk

B3

Kadra Dowódcza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

Przycisk

B4

Komenda Główna Armii Krajowej

Przycisk

B5

Lotnicze wsparcie Armii Krajowej

Przycisk

B6

Łączność w Armii Krajowej i podczas Powstania Warszawskiego

Przycisk

B7

Oficerowie AK - generałowie WP

Przycisk

B8

Prasa i propaganda dywersyjna Armii Krajowej

Przycisk

B9

Uzbrojenie Armii Krajowej

Przycisk

B10

Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej

Przycisk

C. TEMATY DODATKOWE

Lp Temat HTML

C1

Bataliony Chłopskie

Przycisk

C2

Filmy o Armii Krajowej

Przycisk

C3

Gwara okupacyjna

Przycisk

C4

Kapelani Armii Krajowej

Przycisk

C5

Kobiety w Armii Krajowej

Przycisk

C6

Książki o Armii Krajowej

Przycisk

C7

Medycy Armii Krajowej

Przycisk

C8

Narodowe Siły Zbrojne

Przycisk

C9

Odtwarzanie Sił Zbrojnych w ramach akcji "Burza"

Przycisk

C10

Piosenki Armii Krajowej

Przycisk

C11

Pomniki Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego

Przycisk

C12

Rozmaite uzupełnienia

Przycisk

C13

Satyra jako forma walki z okupantem

Przycisk

C14

Strażnicy pamięci o Armii Krajowej

Przycisk

C15

Struktura terytorialna Armii Krajowej

Przycisk

C16

Szare Szeregi

Przycisk

C17

Wiersze o Armii Krajowej

Przycisk

C18

Wybrane daty w okresie 1939 - 2014

Przycisk

C19

Zbrodnie niemieckie podczas II Wojny Światowej

Przycisk

C20

Zbrodnie sowieckie podczas II Wojny Światowej

Przycisk

C21

Żołnierze AK innych narodowości lub wyznań

Przycisk

C22

Żołnierze AK - „Łagiernicy”

Przycisk

C23

Żołnierze AK w obozach koncentracyjnych oraz oflagach i stalagach

Przycisk

C24

Żołnierze AK w polskich więzieniach karno-śledczych oraz sędziowie i prokuratorzy aparatu represji w latach 1944-1956

Przycisk

C25

Żołnierze Wyklęci

Przycisk