Informacja o zmianie konta

 

INFORMACJA O ZBIÓRCE 

NA POMNIK ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE

Zbiórki publiczne prowadzone przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w oparciu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 170/2012 oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 252/2013 zamknęły się w dniu 14.04.2016 kwotą 86 755.32 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć zł 32 grosze). Aktualnie odsłonięcie i poświęcenia Pomnika planowane jest na wrzesień 2017 roku.

 

Zamknięty konkurs realizacyjny architektoniczno-rzeźbiarski na projekt Pomnika Armii Krajowej w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie

 Informacja o Konkursie

Inicjatorem pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Inicjatywa budowy Pomnika AK objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Konkurs miał charakter realizacyjny w zakresie rozwiązania założenia pomnikowego i studialny w zakresie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej. 

Organizatorem Konkursów była Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Biuro Planowania Przestrzennego. Wszystkie 3 konkursy  zostały przeprowadzone przy współpracy z Oddziałem krakowskim SARP. 

Prezydent MK powołał 12 członków Sądu Konkursowego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, reprezentujących: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli Rady Miasta i Prezydenta.  Sędzią referentem był arch. Jacek Budyn.

Jury zasięgnęło opinii 4 powołanych spoza swojego składu ekspertów w osobach rzeźbiarzy: prof. Wincentego Kućmę, prof. Stanisława Hrynia, oraz architektów-urbanistów: dr Piotra Lewickiego i arch. Krzysztofa Kiendrę.

Konkurs otwarty ogłoszony został zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2049/2012 w dniu 31 lipca 2012 r. Konkurs, na który wpłynęło 57 prac został rozstrzygnięty 07. Listopada 2012 r.  Decyzją Sądu konkursowego 5 zespołów zostało zaproszonych do konkursu zamkniętego, który został rozstrzygnięty 05 lutego 2013 r. W wyniku tego rozstrzygnięcia autorzy 3 prac, wyróżnieni w drugiej fazie konkursu, zostali zaproszeni do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego (z-cą przewodniczącego był prof. Stanisław Juchnowicz) oceniło prace (wg uprzednio ustalonych kryteriów: artystyczno-ideowe, urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-ekonomiczne) i zadecydowało, że autorzy  wszystkich 3 prac otrzymują wyróżnienia w wysokości a’ 5 000,00 zł, oraz  wskazuje  Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, pracę Nr 2 do dalszego opracowania (nagroda-wskazanie do realizacji).

Wyniki III etapu Kraków, 17. 05. 2013 r.

002  NAGRODA : wskazanie do realizacji, 5 000,00 PLZ
 Aleksander Smaga, architekt - Wiedeń   
 Gilles Chardayre, architekt - Wiedeń    
 Izabela Auner-Kargól, artysta grafik - Kraków
 Ursula Weiser, architekt krajobrazu - Paryż 
 Hannah Luegmeyer, rzeźbiarz - Wiedeń
 Andrej Stefik
 Daniel Prost
 Jonasz Gajewski
 Zygmunt Brachmański, rzeźbiarz

001 WYRÓŻNIENIE :     5 000,00 PLZ
 Michał Poziemski - Warszawa  
 Krzysztof Moskała - Warszawa    
 Robert Grudziąż - Warszawa

003 WYRÓŻNIENIE:     5 000,00 PLZ
 Bogusz Salwiński -  Kraków    
 Sławomir Kogut, architekt - Kraków
 Jan Kuka - Katowice

 Wybrany projekt - opis autorów

Koncepcja pomnika to architektoniczno- rzeźbiarski projekt upamiętniający i odzwierciedlający powstanie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego bohaterską walkę w obronie Ojczyzny. Projekt zakłada powstanie Ogrodów Pamięci u stóp Wzgórza Wawelskiego oraz centralnie położony w nich pomnik.

POŁOŻENIE

Zamek Wawelski znajduje się od południa, od wschodu - ulica Bernardyńska, od zachodu ciąg ulicy Koletek, który prowadzi do skarpy wybrzeża Wisły od strony północnej. Pomnik stoi na osi między ul. Bernardyńską a ul. Koletek. Do pomnika Armii Krajowej prowadzi reprezentacyjna aleja, obsadzona krzewami biało czerwonych róż. Stanowi ona przedłużenie Drogi Królewskiej od strony Zamku Królewskiego. Wzdłuż alei ustawione są ławki, podświetlane pasmowo spotami punktowymi, wpuszczonymi w płyty nawierzchni betonowych ławek. Po obu stronach alei spoty punktowe.

ZAŁOŻENIE AUTORSKIE, REPREZENTACJA I SYMBOLIKA
Pomnik łączy w sobie tradycje i współczesność. Przyjęto lekką formę o kształcie wstęgi, która jako część naziemna wyłania się spod ziemi i narasta do wysokości 4,20 metrów, wznosząc się ku niebu, wskazując ku Wiśle. Tym samym reprezentuje heroiczny wzlot walki Armii Krajowej w podziemiu, o wolność Polski. Wstęga zbudowana jest z dwóch warstw. Zewnętrzna z płyt Corten w kolorze rdzy, wewnętrzna to błyszcząca polerowana stal, służąca jako powierzchnia pod Inskrypcje, znaki, grawury. W rzucie projektu, w formie wstęgi, odzwierciedla się granica dawnej Rzeczpospolitej Polskiej w momencie wybuchu II wojny światowej. Po wewnętrznej stronie wstęgi umieszczono, w ciągu chronologicznym, najważniejsze wydarzenia i akcje Armii Krajowej oraz godło państwowe.

W konstrukcję wstęgi zintegrowana jest trybuna - schody, okalająca miejsce placu wewnętrznego.Trybuna jest oświetlona pasmowo. .Powierzchnię placu przecinają lekkie linie kartezjanskie z białego granitu, jako znak połączenia Polski z resztą Europy i świata. Plac ten przeznaczony jest do składania hołdu, zebrań, manifestacji w dniu obchodów i jest ogólnodostępny dla wszystkich przybyszy. W punkcie centralnym kwadratu umiejscowiono koło z białego marmuru oraz wbudowano instalacje pionowej kolumny świetlnej o wysokości min. 50 m., która reprezentuje poległych w walce.

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY BUDOWLANE
Konstrukcja lekka nie wymaga głębokich fundamentów, konstrukcja stalowa z prefabrykowanych geometrycznach form składana na miejscu, ze stali w stoczni. Wewnątrz stal polerowana zewnątrz rdzawa Cortena Nawierzchnia placu: płyty prefabrykowane, pigmentowane na kolor jasnoszary.

Rozmiary bryły pomnika

Powierzchnia: 300m2

Długość bryły: 70m 

   
   

Zalecenia pokonkursowe dla projektu nr 2

  1. Eliminacja przypadkowych rozwiązań figuratywnych rzeźb i informacji wizualnej.
  2. Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie treści informacyjnych zgodnych z sugestiami Inwestora.
  3. Rezygnacja z zaproponowanej konwencji graficznej tekstów na rzecz jednorodnego współczesnego rozwiązania o walorach plastycznych.
  4. Zgodnie z oczekiwaniami wnętrze formy przestrzennej „wstęgi pamięci” – winno stanowić spójnie ukształtowany zapis historii Armii Krajowej w granicach II RP.

 

Biuletyn ŚZŻ AK o Pomniku:

październik 2013

grudzeń 2015