Wieczna warta

9 grudnia 2018 roku zmarł ppłk Stanisław Pasikowski ps. Tygrys Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź

Pożegnanie w imieniu Zarządu Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W obliczu Boga Wszechmogącego 

I Najświętszej Maryi Panny.

Królowej Korony Polskiej,

Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,

Rzeczpospolitej Polskiej.

   Te słowa uroczystej przysięgi Żołnierza AK były niewątpliwie mottem życia Ś. P. Stanisława Pasikowskiego.

Ś. P. Stanisław Pasikowski był wieloletnim działaczem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w ostatniej kadencji Wiceprezesem, a we wcześniejszych Sekretarzem Zarządu Okręgu Łódź. Był Żołnierzem Związku Walki Zbrojnej a później Armii Krajowej. Podpułkownik S. Pasikowski działalność konspiracyjną rozpoczął w roku 1940. Na początku był żołnierzem placówki Wola Uhruska Związku Walki Zbrojnej, następnie od grudnia 1943 roku Lotnego Oddziału AK "Nadbużanka", pod dowództwem sierżanta Ryszarda Wiśniewskiego. Przyjął pseudonim „Tygrys”. Lotny Oddział "Nadbużanka” jako pierwszy prowadził działania zbrojne przeciwko okupantowi niemieckiemu na terenie powiatu włodawskiego. Od maja 1944 roku Lotny Oddział „Nadbużanka" znalazł się      w ramach zgrupowania "Jaremy" 7 pułku piechoty Legionów, uczestnicząc w walkach z Niemcami o wyzwolenie kraju m.in. w zasadzce pod Wyrykami, bitwie pod Wolą Wereszczyńską, w wyzwoleniu Puchaczowa.                     W dniu 30 lipca 1944 roku żołnierze majora „Jaremy” ulegli demobilizacji. Po wojnie podlegał represjom socjalistycznego aparatu terroru. W Wolnej Polsce, po 1989 roku pracował w Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, by kontynuować i ocalić od zapomnienia etos Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Brał udział w licznych spotkaniach z młodzieżą, realizując misję wychowania młodego pokolenia           w duchu patriotycznym. Uczniowie Go uwielbiali, chętnie słuchali Jego pełnych emocji opowieści.

    Nasz Przyjacielu! Stanisławie! byłeś człowiekiem odważnym, pracowitym, kochałeś Naszą Ojczyznę - Polskę. Jako człowiek byłeś oddany służeniu dobru, byłeś wzorem dla polskiej młodzieży. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Pozostawiłeś nas w smutku, ale jesteśmy pewni, że Twoje dzieło nie zaginie dzięki temu, że dałeś przykład i natchnienie młodemu pokoleniu do jego kontynuacji.

PRZYJACIELU! My członkowie Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ŻEGNAMY CIEBIE.