Z żalem informujemy, że zmarł Kapitan Antoni Toma 1930-2021

Prezes Koła Łask Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy AK

Pogrzeb 29 października 2021 r. o godz. 12 na Cmentarzu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku

 

Biogram przygotowany przez Córkę

Tata urodził się w 1930 roku, więc z dzisiejszej perspektywy w czasie wojny był dzieckiem, później nastolatkiem. Ale wówczas dla niego dzieciństwo skończyło się wraz z wybuchem wojny. Aby mieć co jeść od 9 roku życia zmuszony był pracować u "niemca". Wykonywał różne prace gospodarskie w tym na przykład pasał krowy na polu. Opowiadał, jak jesienią było zimno, a nie mieli butów, to wchodzili w świeże odchody krowie by choć trochę ogrzać stopy.
O swojej działalności w AK nie chwalił się specjalnie. Nie walczył wszak w lasach z bronią w ręku. Ale pracując w otoczeniu okupantów miał możliwość obserwować ruchy i zamiary wrogów. A taka wiedza bardzo była przydatna oddziałom AK z okolicznych lasów. W ten sposób został łącznikiem o pseudonimie Mały. Poprzez innych łączników informował leśnych o ruchach wojsk niemieckich, o tym, który oficer niemiecki mieszka lub stacjonuje w Łasku, o sytuacji w getcie łaskim i późniejszej likwidacji getta. O tym, czy taka działalność wywiadowczo- informacyjna była bardzo przydatna oddziałom partyzanckim mogliby powiedzieć dowódcy tych oddziałów. Niestety, oni już nie żyją, ale zważywszy na wieloletnią przyjaźń druhów z tamtych lat wnoszę, iż Tata dobrze przyczynił się, w jakiejś skromnej części, do odzyskania niepodległości.

                                                                                                                               Tomasz Szamburski

                                                                                                                          Prezes Okręgu Łódź ŚZŻAK