Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Łódź

informuje,

że w miesiącu grudniu br. organizuje Świąteczne spotkania z Armią Krajową:

  • 16 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych               w Ostrowie
  • 17 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

W spotkaniach wezmą udział Żołnierze AK, przedstawiciele władz państwowych         

i samorządowych, nauczyciele oraz młodzież szkolna z województwa łódzkiego.

 

                                                  partner WL 01