12 kwietnia 2012

Zebranie wielkanocne

Ogólnolkrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu "Jodła" organizuje coroczne uroczystości związane ze świetami Bożego Narodzenia i Świąt Wilkanocnych.
W bieżącym roku 30 marca  Zebranie Wielkanocne zostało zorganizxowane w budynku Pasty na IV pietrze. Do ustawionego w kształt podkowy stołu zastawionego wielkaniocnymi specjałami zasiedli sympatycy i zaproszeni goście oraz  członkowie "Jodły".
Przed podzieleniem się tradycyjnym jajeczkiem potrawy poświęcił ks. płk Sławomir Żarski, który wygłosił okolicznościową homilię.
Uczennice szkoły nr 221 im Partyzantów Ziemi Kieleckiej tradycyjnie uświetniły spotkanie deklamacjami oraz wręczyły gościom wykonane przez siebie regionalne maskotki. 

 

Stół Wielkanocny 2012 r.  od lewej: Prezes zarządu "Jodły" Zdzisław Schmeidl, uczennice Szkoły nr 221, nauczycielka ze Szkoły nr 221 Wanda Wołkowyska
od lewej: Prezes zarządu "Jodły" Zdzisław Schmeidl, nauczycielka ze Szkoły nr 221 Wanda Wołkowyska, wiceprezes zarządu "Jodły" Bogusław Ujma od lewej: Helena Wielowiejska, Bogdan Jurant, Barbara Warzel, Zbigniew Pusłowski, Krzysztof Komorowski.

 

 

11 kwietnia 2012

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

W dniu 28 października 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zorganizowane przez Zarząd Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Warszawie. Celem zebrania była informacja Prezesa Zarządu „Jodła” na temat działalności statutowej minionej kadencji obejmującej okres od czerwca 2008 r. dopaździernika 2011 r. a także wybór nowego składu zarządu.

Przewodniczącym zebrania był kol. Bogusław Ujma, który dzięki doświadczeniu i kompetencji zapewnił sprawny jego przebieg. Porządek dzienny przewidywał:

  1. przedstawienie przez Prezesa Zdzisława Schmeidla sprawozdania z działalności statutowej Korpusu „Jodła”,
  2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Pusłowskiego w sprawie oceny działalności Korpusu „Jodła” w minionej kadencji,
  3. dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem,
  4. wybór nowego składu Zarządu „Jodła” oraz Komisji Rewizyjnej.

Przed częścią oficjalna nastąpiło uroczyste przyjęcie do Korpusu Jodła nowego członka nadzwyczajnego. Prezes Zdzisław Schmeidl wręczył legitymację ŚZŻAK wnukowi kol Filipowi Kowalczykowi, który od dłuższego już czasu bierze czynny udział w pracach na rzecz "Jodły”.

Kol. Janina Fałek w imieniu całego Korpusu „Jodła” wręczyła prezesowi Zdzisławowi Schmeidlowi pamiątkowy album.  

Przedstawione w sprawozdaniu Zarządu osiągnięcia w realizacji zadań statutowych a przede wszystkim stosowanie różnego rodzaju form popularyzacji wiedzy o Armii Krajowej, niesienie pomocy materialnej i zdrowotnej potrzebującym członkom środowiska AK Korpusu

„Jodła”, daje podstawę do pozytywnej oceny działalności. Z tych też względów Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Korpusu „Jodła”.

Do nowych władz Korpusu wybrani zostali:

           Prezes Zarządu "Jodły" - Zdzisław Schmeidl

           Zastępca prezesa - Bogusław Ujma

           V-ce prezesi   Zbigniew Bieganik  

           Janina Fałek - skarbnik  

           Jerzy Szreiber - Komisja Zrowia  

           Helena Wielowiejska -  Komisja socjalno-bytowa

     Członkowie Zarządu  

           Roman Zakrzewski  

           Teresa Stanek  

           Barbara Mierzejewska  

           Danuta Cirlic  

           Janina Nurowska - sekretarz  

           Michał Waszkiewicz 

       Komisja Rewizyjna -

          Janina Guzowska

          Hanna Orlińska,

          Stanisław Zosowski,

       Sąd Koleżeński -

           Tadeusz Padechowicz

           Ludomiła Ryll

          Michał  Ławacz  

      Na walny zjazd ŚZŻAK zostali wybrani delegaci:

          Bogusław Ujma

          Teresa Stanek

          Janina Fałek  

 

alt alt
Prezes Zdzisław Schmeidl Wiceprezes Bogusław Ujma