=====================================================================  

             Ś w i a t o w y   Z w i ą z e k   Ż o ł n i e r z y   A r m i i   K r a j o w e j

             OGÓLNOKRAJOWE ŚRODOWISKO BATALIONU AK KILIŃSKI                                                                                ════════════════════════════════════════════════════=======

                                       A K T U A L N O Ś C I   P A Ź D Z I E R N I K O W E' 2018

          W Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka  w Warszawie w 26 dniu października 2018 roku

odbyła się Uroczystość siedemdziesięciu lat istnienia tej szkoły.

   W uroczystości tej z ramienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uczestniczył

    wiceprezes Jerzy Żelaskiewicz a Środowisko Batalionu AK KILIŃSKI reprezentowali prezes

Janusz Jakubowski i wiceprezes Romuald Malinowski.

        W części uroczystości przeznaczonej dla gości prezes Janusz Jakubowski po powitaniu szkoły

uzasadnił obecność przedstawicieli związku kombatantów z okresu Wojny Światowej rozpoczętej we

wrześniu 1939 roku  następującymi słowy.

Szanowni Państwo, można zadać pytanie:

 Dlaczego w czasie obecnej uroczystości w szkole o profilu technicznym są obecni kombatanci

z Armi  Krajowej?

Otóż proszę Państwa kombatanci zrzeszeni w Środowisku Batalionu AK KILIŃSKI Światowego

Związku Żołnierzy AK od czasu gdy mogli się już legalnie gromadzić uznali, że ich misją jest

przekazywanie swoich wspomnień z okresu wojny celem uświadomienia młodzieży szczególnie

szkolnej co znaczy utrata niepodległości swojej ojczyzny.

            A  misję tę realizowali przez organizowanie Spotkań Kombatantów z Młodzieżą Szkolną.  

W  spotkaniach tych uczestniczy młodzież z różnych szkół ale najbardziej wśród nich wyróżnia się

ilością odbytych spotkań Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.

Z tego więc powodu Zarząd Środowiska postanowił uhonorować Szkołę noszącą imię Marcina

Kasprzaka Gwoździem Honorowym do nabicia na drzewcu Sztandaru Szkoły i udekorowaniu

Odznakami  „Zasłużony dla ŚZŻAK” przedstawicieli grona pedagogicznego Szkoły.

 Następnie Prezes Środowiska odczytał akt honorowy Odznaczenia Szkoły a nabicie gwoździa

na drzewcu sztandaru dokonali wiceprezes ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz i prezes Środowiska

Janusz Jakubowski.

                                     Udekorowani Odznaką zostali:

        Renata Bublewicz były dyrektor szkoły,         Krzysztof Ślusarczyk obecny dyrektor szkoły

        Jacek Łapko nauczyciel                                   Ewelina Zaczek nauczycielka.

                 Aktu dekoracji Odznaką dokonał wiceprezes Jerzy Żelaśkiewicz

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu absolwentów i obecnych

uczniów szkoły.

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                           ═══════════════════════════════════════════════════════════

                      OGÓLNOKRAJOWE ŚRODOWISKO BATALIONU AK  KILIŃSKI

═════════════════════════════════════════════════════════

                                                                 S T R O N A   P O W I T A L N A

                                WITAMY TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY„ KLIKNELI” NA NASZEJ ZAKŁADCE

Zakładka nasza nosi tytuł AKTUALNOŚCI, ale ponieważ jest to początek naszej działalności,

 uznaliśmy za stosowne zapoznanie czytelników z historią naszego Środowisko z ograniczeniem

tylko do najważniejszych faktów; prosimy o cierpliwe jej odczytanie

 

                           KRÓTKA HISTORIA ŚRODOWISKA BATALIONU AK "KILIŃSKI"

         Po zakończeniu wojny w 1945 roku byli żołnierze z Batalionu AK KILIŃSKI grupowali

 się w nieformalne grupy w celu sporządzeniu listy żyjących i poległych członków tego

zgrupowania. Uczestniczyli również w ekshumacji żołnierzy poległych i pochowanych na terenie

Warszawy.

  Brali też udział w utworzeniu Kwatery Batalionu AK KILIŃSKI na Cmentarzu Wojskowym

na Powązkach w Warszawie.

   W 1946 roku płk. Henryk Leliwa-Roycewicz, jeden z byłych dowódców tego Batalionu,

zorganizował Komitet Ekshumacyjny i doprowadził  w ciągu trzech lat do ekshumacji i pochowania

na wydzielonej specjalnie kwaterze na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 103

żołnierzy z blisko 500 poległych.

 Za tą działalność w 1949 roku Henryk Leliwa został aresztowany i skazany na sześć lat

więzienia, po którego opuszczeniu w 1957 roku powołał Komisję Środowiskową Batalionu

Batalionu AK Kiliński w ramach  organizacji ZBoWiD; przewodniczącym tej Komisji został

nasz były żołnierz tego Batalionu Zbigniew Dębski.

   W 29 dniu 1987 roku odbyło się poświęcenie sztandaru Batalionu w kościele

św. Krzyża w Warszawie. Sztandar zaprojektował kol. Jerzy Chlistunof.        

   W grudniu 1989 roku z inicjatywy Henryka Leliwy powstał  Światowy Związek Żołnierzy AK

a w Okręgu Warszawskim tego Związku powstało Koło byłych żołnierzy Baonu AK KILIŃSKI

do którego zgłosiło się większość byłych żołnierzy tego Batalionu. Przewodniczącym tego Koła

był płk. Antoni Bieniaszewski.

Po przeniesieniu się Związku do Gmachu PAST'y przy ulicy Zielnej w Warszawie,

Henryk Leliwa-Roycewicz dzień zdobycia tego budynku przez żołnierzy z Batalionu AK

w czasie Powstania Warszawskiego ustanowił Świętem Batalionu i od tego dnia

każdego roku 20 dnia sierpnia jest celebrowana Uroczystość Rocznicowa przed tym gmachem.

   W 2008 roku Koło Byłych Żołnierzy Batalionu KILIŃSKI zostało wyodrębnione

z Okręgu Warszawskiego i  stało się Ogólnokrajowym Środowiskiem Batalionu AK KILIŃSKI

będące na prawach Okręgu w ramach ŚZŻAK. W tym czasie prezesem był Antoni

Bieniaszewski, obecnie za Bramami Niebieskimi..

    Główne cele działalności Środowiska to: spotkania towarzyskie, uroczystości rocznicowe,

opieka nad naszą kwaterą na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Spotkania Kombatantów

z Młodzieżą Szkolną.

    Według naszej oceny, w grudniu 2018 roku żyło około 200 kombatantów z naszego

Batalionu, rozproszonych w Europie, Ameryce i Australii.

 Aktualnie w naszym Środowisku zarejestrowanych jest 47 członków w tym 34 kombatantów.

Prezesami naszego zgrupowania byli: Zbigniew Dębski, Antoni Bieniaszewski,

Barbara Horliczka-Scheiner, Barbara Wilczyńska-Sekulska; obecnie Janusz Jakubowski.

                                                         KONIEC

POSTSCRIPTUM

                                                                    Odrobina satyry z czasów Okupacji.                                                                       

BK SCAN GOT MIT UNS 1 2019 Pop

                    "BÓG JEST Z NAMI"  (Napis na klamrach od pasków do spodni żołnierzy Wermachtu.)

                    ═══════════════════════════════════════════════════════════