=====================================================================

OGÓLNOKRAJOWE ŚRODOWISKO BATALIONU AK KILIŃSKI

Z E B R A N I E   S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R Z E

       W dwudziestym piątym dniu kwietnia 2019 roku odbyło się zgodnie z regulaminem zebranie członków Środowiska w czasie którego dokonano wyboru nowych członków Zarządu.

W zebraniu uczestniczyło 11 członków podczas gdy zarejestrowanych jest 43 a według szacunkowych danych żyje obecnie około stu byłych żołnierzy tego batalionu.

     W czasie zebrania dotychczasowy prezes Janusz Jakubowski omówił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie kadencji od 2016 roku, po dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom Środowiska, wybrano nowego Prezesa wraz z nowymi członkami Zarządu oraz wytyczono kierunki prac dla nowych władz.

   Prezesem ponownie został wybrany Janusz Jakubowski a skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

                 wiceprezes      Romuald Malinowski

                 skarbnik          Krystyna Sierpińska

                 członek           Barbara Chrzanowska

                członek           Jacek Łapko.

         Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

                  Maria Brzezińska

                 Jerzy Mordasewicz.

            Zebrani uchwalili następujące tematy prac dla nowego Zarządu Środowiska:

1. Organizować pomoc socjalną zarówno z własnych środków jak i ze środków zewnętrznych

2. Jako główne zadanie realizować spotkania Kombatantów z Młodzieżą

3. Sprawować opiekę nad kwaterą Batalionu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

4. Realizować uroczystości rocznicowe

5. Kontynuować Spotkania Towarzyskie i udział w uroczystościach pogrzebowych

6. Podjąć uchwałę Zarządu w sprawie zawieszania w prawach członkowskich tych członków 

    którzy zalegają z płaceniem składek członkowskich powyżej 2 lat.

                                                                                  Prezes Środowiska

                                                                                  Janusz Jakubowski

 =====================================================================

POSTSCRIPTUM

   Orobina satyry z okresu Okupacji


BK FOTO HITLER NA ROWERKU 6 2019

Oj Hitlerku, Hitlerku nie zwyciężysz

na zarekwirowanym rowerku.     

                         ═══════════════════════════════════════════════════════════

                      OGÓLNOKRAJOWE ŚRODOWISKO BATALIONU AK  KILIŃSKI

═════════════════════════════════════════════════════════

                                                                 S T R O N A   P O W I T A L N A

                                WITAMY TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY„ KLIKNELI” NA NASZEJ ZAKŁADCE

Zakładka nasza nosi tytuł AKTUALNOŚCI, ale ponieważ jest to początek naszej działalności,

 uznaliśmy za stosowne zapoznanie czytelników z historią naszego Środowisko z ograniczeniem

tylko do najważniejszych faktów; prosimy o cierpliwe jej odczytanie

 

                           KRÓTKA HISTORIA ŚRODOWISKA BATALIONU AK "KILIŃSKI"

         Po zakończeniu wojny w 1945 roku byli żołnierze z Batalionu AK KILIŃSKI grupowali

 się w nieformalne grupy w celu sporządzeniu listy żyjących i poległych członków tego

zgrupowania. Uczestniczyli również w ekshumacji żołnierzy poległych i pochowanych na terenie

Warszawy.

  Brali też udział w utworzeniu Kwatery Batalionu AK KILIŃSKI na Cmentarzu Wojskowym

na Powązkach w Warszawie.

   W 1946 roku płk. Henryk Leliwa-Roycewicz, jeden z byłych dowódców tego Batalionu,

zorganizował Komitet Ekshumacyjny i doprowadził  w ciągu trzech lat do ekshumacji i pochowania

na wydzielonej specjalnie kwaterze na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 103

żołnierzy z blisko 500 poległych.

 Za tą działalność w 1949 roku Henryk Leliwa został aresztowany i skazany na sześć lat

więzienia, po którego opuszczeniu w 1957 roku powołał Komisję Środowiskową Batalionu

Batalionu AK Kiliński w ramach  organizacji ZBoWiD; przewodniczącym tej Komisji został

nasz były żołnierz tego Batalionu Zbigniew Dębski.

   W 29 dniu 1987 roku odbyło się poświęcenie sztandaru Batalionu w kościele

św. Krzyża w Warszawie. Sztandar zaprojektował kol. Jerzy Chlistunof.        

   W grudniu 1989 roku z inicjatywy Henryka Leliwy powstał  Światowy Związek Żołnierzy AK

a w Okręgu Warszawskim tego Związku powstało Koło byłych żołnierzy Baonu AK KILIŃSKI

do którego zgłosiło się większość byłych żołnierzy tego Batalionu. Przewodniczącym tego Koła

był płk. Antoni Bieniaszewski.

Po przeniesieniu się Związku do Gmachu PAST'y przy ulicy Zielnej w Warszawie,

Henryk Leliwa-Roycewicz dzień zdobycia tego budynku przez żołnierzy z Batalionu AK

w czasie Powstania Warszawskiego ustanowił Świętem Batalionu i od tego dnia

każdego roku 20 dnia sierpnia jest celebrowana Uroczystość Rocznicowa przed tym gmachem.

   W 2008 roku Koło Byłych Żołnierzy Batalionu KILIŃSKI zostało wyodrębnione

z Okręgu Warszawskiego i  stało się Ogólnokrajowym Środowiskiem Batalionu AK KILIŃSKI

będące na prawach Okręgu w ramach ŚZŻAK. W tym czasie prezesem był Antoni

Bieniaszewski, obecnie za Bramami Niebieskimi..

    Główne cele działalności Środowiska to: spotkania towarzyskie, uroczystości rocznicowe,

opieka nad naszą kwaterą na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Spotkania Kombatantów

z Młodzieżą Szkolną.

    Według naszej oceny, w grudniu 2018 roku żyło około 200 kombatantów z naszego

Batalionu, rozproszonych w Europie, Ameryce i Australii.

 Aktualnie w naszym Środowisku zarejestrowanych jest 47 członków w tym 34 kombatantów.

Prezesami naszego zgrupowania byli: Zbigniew Dębski, Antoni Bieniaszewski,

Barbara Horliczka-Scheiner, Barbara Wilczyńska-Sekulska; obecnie Janusz Jakubowski.

                                                         KONIEC

POSTSCRIPTUM

                                                                    Odrobina satyry z czasów Okupacji.                                                                       


BK SCAN GOT MIT UNS 1 2019 Pop

                    "BÓG JEST Z NAMI"  (Napis na klamrach od pasków do spodni żołnierzy Wermachtu.)

                    ═══════════════════════════════════════════════════════════