Spotkanie opłatkowe tarnowskiego środowiska AK

 

Coroczne spotkanie opłatkowe Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za zasługi na płaszczyźnie kultywowania pamięci o Armii Krajowej.

 

Cztery osoby „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, otrzymały medale „Pro Patria”. Wyróżnienia, w imieniu szefa urzędu, wręczył płk Mirosław Demediuk, naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w towarzystwie płka Zdzisława Baszaka, honorowego prezesa Zarządu Okręgu Tarnów.
Medalami zostali odznaczeni:
ks. prałat Ryszard Piasecki – kapelan środowiska Armii Krajowej na ziemi dębickiej, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy;
kpt. Edmund Książek – weteran Armii Krajowej, wiceprezes ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy;
Ryszard Żądło - prezes Okręgu Tarnów;
Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów, sekretarz ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

Podczas spotkania opłatkowego wręczono także medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Odznaczenie to jest przyznawane osobom fizycznym za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK.
Tym honorowym odznaczeniem wyróżniono następujące osoby:
Annę Wójcik-Chowaniak, wiceprezes Okręgu Tarnów, prezes Koła Nowy Sącz;
Zbigniewa Kowala, sekretarza Koła Tarnów;
Józefa Knapika, wójta gminy Pleśna.

 

W corocznym spotkaniu opłatkowym Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK wzięli udział: kapelani AK na czele z ks. prałatem kpt. Piotrem Gajdą, parlamentarzyści, władze samorządowe Tarnowa i powiatu tarnowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście oraz kombatanci i delegacje poszczególnych kół z terenu Okręgu Tarnów ŚZŻAK.

 

 Spotkanie Klubów Historycznych im. AK  z Okręgu Tarnów

            Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zorganizował 6 października 2016 roku spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Historycznych im. AK oraz dyrektorów szkół noszących imię związane z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym, działających na terenie wschodniej małopolski. Honorowym uczestnikiem spotkania był płk Zdzisław Baszak, uczestnik wojny obronnej, oficer dywersji AK, uczestnik akcji „MOST III”, wieloletni prezes, aktualnie prezes honorowy – Okręgu Tarnów ŚZŻAK.

W spotkaniu wzięli także udział dyrektorzy przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Artur Puciłowski dyrektor tarnowskiej delegatury i Dariusz Leśniak dyrektor delegatury w Nowym Sączu. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także: dr Piotr Kurek, przewodniczący Komisji Młodzieży ŚZŻAK i Mirosław Chada z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Gospodarzem spotkania był prezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK Ryszard Żądło.

            W pierwszej części spotkania uczestnicy zwiedzili zbiory Izby Pamięci Armii Krajowej, działającej w strukturach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.


            Druga część rozpoczęła się od wręczenia okolicznościowych odznaczeń od Komisji Młodzieży dla prezesów Klubów Historycznych im. AK z Okręgu Tarnów. Wyróżnienie z rąk dr Piotra Kurka oraz płk. Zdzisława Baszaka otrzymali: Bożena Skałba (Gorlice), Jolanta Krakowska i Anna Niemiec (Szynwałd), Dorota Kawa (Rzuchowa), Regina Kiwior (Pogórska Wola). W imieniu Marty Kanak, opiekuna klubu w Zespole Szkół w Bolesławiu (powiat dąbrowski), odznaczenie odebrał dyrektor szkoły Andrzej Czupryn.

            Część robocza rozpoczęła się od referatu Mirosława Chady z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, na temat poznawania historii Armii Krajowej za pomocą kodów QR.

            Następnie odbyła się ożywiona dyskusja i prezentacja działalności poszczególnych klubów, która wykazała wielką aktywność środowiska tarnowskiego w popularyzację historii i etosu Armii Krajowej na terenie okręgu.

            Na zakończenie poszczególne kluby otrzymały zestaw publikacji z Biblioteki Armii Krajowej.

             Zarząd Okręgu Tarnów pragnie podziękować dyrektorowi Bogusławowi Pitule za gościnność i pomoc w zorganizowaniu spotkania w Zespole Szkół im. 16. Pułku Piechoty.

                                                                                                          Maciej Małozięć


 

Na Kałużówce oddano hołd bohaterom

W Braciejowej i na polanie Kałużówka (powiat dębicki, Okręg ŚZŻAK Tarnów), 28 sierpnia 2016 roku, odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy akcji „Burza” i największej bitwy stoczonej na Podkarpaciu przez żołnierzy Armii Krajowej z oddziałami Wehrmachtu w 1944 roku. W uroczystościach wzięli udział m.in. weterani Armii Krajowej wraz z rodzinami oraz uczestnicy bitwy na Kałużówce, którzy na coroczne uroczystości, pomimo podeszłego wieku, przybyli z różnych stron Polski.

Obchody rozpoczęły się przy pomniku w Braciejowej, na którym w 2014 roku, dzięki staraniom Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, wymieniona została tablica. Poprzednia gloryfikowała Armię Czerwoną. Ta, przed którą dzisiaj złożono wiązanki kwiatów, upamiętnia bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilne ofiary walk frontowych z 1944 i 1945 roku z parafii Gumniska.

Kwiaty przed pomnikiem złożyła delegacja Armii Krajowej na czele z kpt. Izabelą Podhalańską oraz mjr. Zbigniewem Lazarowiczem. Wieniec złożyli też samorządowcy.

Następnie uczestnicy udali się na polanę Kałużówka, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Michalik, emerytowany proboszcz i rezydent parafii w Podgrodziu.

W homilii ks. Michalik podkreślił niezłomną postawę żołnierzy II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica. Kaznodzieja wyjaśnił, że żołnierze AK byli prawdziwymi, a nie sezonowymi bohaterami.

Po mszy świętej odbył się ceremoniał patriotyczny z udziałem kompanii honorowej wystawionej przez 16. Tczewski Batalion Saperów z Niska. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił starosta dębicki Andrzej Reguła.  Odczytany został także okolicznościowy adres od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który objął honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami.

W imieniu weteranów AK głos zabrał mjr. Zbigniew Lazarowicz, uczestnik bitwy na Kałużówce i syn głównodowodzącego siłami Obwodu AK Dębica – mjr. Adama Lazarowicza „Klamry”. W swoim wystąpieniu nakreślił tło historycznych wydarzeń. Mówił m.in.:

Wydarzenia tamtych dni tak mocno tkwią w pamięci uczestników, że śnić się nam będą do końca życia.

Mimo ran, cierpień, śmierci kolegów, głodu i chwil trwogi czuliśmy się wówczas szczęśliwi i dumni, że mogliśmy po raz pierwszy, po latach niewoli podnieść głowy i stanąć razem do otwartej walki ze śmiertelnym wrogiem. Czyniliśmy to z wielkim zaangażowaniem, bez przymusu, z obowiązku służenia ojczyźnie.

Wzruszające wystąpienie weterana AK zostało nagrodzone gromkimi brawami, po których rozległo się „Sto lat…”.

Na zakończenie odczytany został apel pamięci, a pododdział honorowy oddał salwę honorową. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie akcji „Burza” żołnierzy II Zgrupowania 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej.

W uroczystościach wzięli udział m.in. uczestnicy bitwy na Kałużówce: Zbigniew Lazarowicz (Wrocław) wraz z siostrą – Danutą Iwan, żoną oraz synem. Bronisław Duman (Szczecin) wraz z córką i zięciem oraz Jerzy Krusenstern (Kraków).

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Maciej Małozięć (wiceprezes Okręgu Tarnów) oraz Izabela Podhalańska (prezes Środowiska 5. PSK AK w Dębicy), a także Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, weterani AK z Dębicy, Rzeszowa, Kolbuszowej, Tarnowa.

Z okazji tegorocznych obchodów wydany został bogato ilustrowany „Biuletyn Informacyjny” pod redakcją Macieja Małozięcia. Znalazły się w nim teksty m.in.: Tomasza Czapli, Piotra Drogonia i Marty Meinhart.

Głównymi organizatorami obchodów byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, lokalne samorządy oraz Nadleśnictwo Dębica, Zespół Szkół w Gumniskach oraz Parafia NMP w Gumniskach.

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

 alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 


 

 

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Tarnów zaprasza na odsłonięcie i poświęcenie pomnika pamięci Stanisława Chrobaka ps. ,,Rak”
– żołnierza Armii Krajowej, zastępcy dowódcy III plutonu AK ,,Zygmunt I”, poległego w dn. 27 lipca 1944 r. w czasie akcji ,,Burza”.

Organizatorem uroczystości jest Dawid Chrobak, radny Powiatu Tarnowskiego.


Uroczystość odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w miejscowości Bartkowa – Posadowa, na posesji Pana Ryszarda Kubackiego.


Program:
- otwarcie uroczystości
- odśpiewanie pieśni patriotycznej Rota
- przywitanie zaproszonych Gości
- odsłonięcie pomnika
- modlitwa i poświęcenie pomnika pamięci Stanisława Chrobak ps. ,,Rak”
- złożenie wiązanek i kwiatów
- życiorys Stanisława Chrobaka
- wiersz
- wystąpienia zaproszonych Gości
- odśpiewanie Hymnu Polski
- zakończenie uroczystości

 

Stanisław Chrobak, ps. ,,Rak” – urodził się 12.02.1921 r. w Paleśnicy. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Wojna przerwała jego dalszą edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku prawo. Był zastępcą dowódcy III Plutonu Armii Krajowej ,,Zygmunt I” w stopniu podchorążego i członkiem drużyny dywersyjnej. III Pluton Gminy Zakliczyn obejmował wioski: Paleśnica, Borowa, Bieśnik oraz poza gminą Zakliczyn: Podole, Posadowa, Roztoka - Brzeziny, Jelna, częściowo Rożnów. Wśród działań tzw. małej dywersji tej drużyny, można wymienić: rozrzucanie kolców na szosie Zakliczyn - Nowy Sącz przez Paleśnicę oraz na szosie Wojnicz - Zakliczyn, zrywanie drutów łączności telefonicznej Tarnów - Nowy Sącz. Patrol dywersyjny, w skład którego wchodził Stanisław Chrobak zajmował się również rozbrajaniem Niemców np. na drodze pomiędzy Filipowicami a Stróżami. Patrole dywersyjne wykonywały także kary chłosty volksdeutschom i likwidowały bimbrownie. W rodzinnym domu Stanisława Chrobak w Paleśnicy odbywały się spotkania, narady i szkolenia. Prowadzano tam również egzamin kursu podchorążych i  produkcję butelek zapalających. Należąc do komórki wywiadowczo – nasłuchowej tłumaczył z j. angielskiego i j. niemieckiego na język polski pozyskane informacje. Informacje uzyskane z nasłuchu udostępniano w formie notatek zainteresowanym, pełniły one ważną rolę w szeptanej propagandzie. Stanisław Chrobak zginął podczas zasadzki na niemiecki transport w miejscowości Posadowa w dn. 27.07.1944 r., w czasie trwającej Akcji "Burza".

 

 


 

 

altKoncert Ewy Książek i Bernadetty Gromek-Caputy, premiera filmu dokumentalnego „My, Armii

Krajowej żołnierze” oraz występ młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy uświetnił 30 maja br. obchody 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy. Tym samym podsumowano ćwierćwiecze działalności na ziemi dębickiej tej zasłużonej dla regionu organizacji kombatanckiej. Kulminacją obchodów było wręczenie okolicznościowych wyróżnień i podziękowań. 

 

 28 maja br. minęło 25 lat od momentu, gdy weterani Armii Krajowej z ziemi dębickiej założyli swoją organizację podległą Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą władz naczelnych w Krakowie. Dębica była jednym z pierwszych oddziałów tej największej organizacji kombatanckiej w Polsce, zaś sama idea stworzenia ogólnopolskiego związku, niezależnego od ZBOWiDu, zrodziła w sierpniu 1988 roku, podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na polanie Kałużówka k. Dębicy. Wówczas, zgodnie z wolą uczestników uroczystości z okazji 44. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce, postanowiono złożyć formalny wniosek o rejestrację związku. Z licznych członków założycieli, 15 złożyło swoje podpisy na wniosku rejestracyjnym. Związek Żołnierzy AK z siedzibą Zarządu Głównego w Krakowie został zarejestrowany z dniem 5 kwietnia 1989 roku.


alt

Kiedy informacja o rejestracji związku dotarła do Dębicy, na 28 maja 1989 roku wyznaczono datę zebrania założycielskiego Oddziału Dębica ZŻAK. Podczas zebrania wybrano pierwszy zarząd oddziału, zaś prezesem Związku został Władysław Strumski. W marcu 1990 roku w Warszawie doszło do połączenia tzw. „krakowskiego” Związku Żołnierzy AK z „warszawskim” Stowarzyszeniem Żołnierzy AK. Scalona organizacja przyjęła nazwę Światowy Związek Żołnierzy AK. W skład pierwszego zarządu tej organizacji weszli związani z Dębicą: Marian Więcek (z chwilą śmierci Władysław Strumskiego – prezes Oddziału Dębica), Kazimierz Kemmer (z Krakowa) oraz Zbigniew Lazarowicz (z Wrocławia).


alt


Na rozpoczęcie Gali Jubileuszowej z okazji 25-lecia organizacji wystąpiła Ewa Książek, która w fortepianowym wykonaniu, zaprezentowała „Warszawiankę”. Zebranych gości powitał Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, który wygłosił także okolicznościowe przemówienie dotyczące genezy powstania i działalności Światowego Związku Żołnierzy AK na ziemi dębickiej.

Z występem „Ogniwa – Deser” wystąpiła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy pod opieką Agnieszki Czapli. Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny przygotowany w 2004 roku przez 13. DHW „Kałużacy” na uroczystość przekazania sztandaru bojowego dla Muzeum AK w Krakowie. Autorem ówczesnego scenariusza był drużynowy „Kałużaków” – Tomasz Czapla.

Brawami został także przyjęty film dokumentalny zatytułowany „My, Armii Krajowej żołnierze. 25-lat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy” wyprodukowany przez telewizję internetową Debica.tv. Film jest opowieścią weteranów Armii Krajowej o służbie w konspiracji oraz działalności dębickiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Na zakończenie bohaterowie filmu zwracają się z prośbą do współczesnych o realizację misji przekazywania etosu o AK i Polskim Państwie Podziemnym. W filmie występują m.n. Izabela Podhalańska, Kazimierz Kemmer i Zbigniew Lazarowicz. Film będzie udostępniony na portalu Debica.tv z okazji święta 5. pułku strzelców konnych 9 czerwca br.


alt


Centralnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych medali 25-lecia ŚZŻAK w Dębicy członkom Związku oraz osobom prywatnym, związkom i stowarzyszeniom, szczególnie zasłużonym dla działalności dębickiego środowiska ŚZŻAK.

Uchwałą z 10 maja br. medalami wyróżnieni zostali (członkowie zwyczajni związku – kombatanci; członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich; członkowie nadzwyczajni (wdowy/wdowcy); członkowie nadzwyczajni (sympatycy związku): Izabela Podhalańska, Edmund Książek, Bronisław Ćwik, Bronisław Duman, Franciszek Dziadowiec, Stanisław Garstka, Tadeusz Garstka, Krystyna Gawlik, Maria Gąsior, Maria Grzebyk, Jerzy Krupa, Leokadia Kumor, Tadeusz Mikołajek, Stefan Pawlus, Wiesława Pawlus, Marta Rozmysławska, Henryka Sadowska, Bronisława Skóra, Ewa Strzyż, Stanisława Szendera, Zenobia Śniegowska (pośmiertnie), Janina Święch, Stanisława Zarytkiewicz, Stanisław Zieliński, Tomasz Czapla, Stanisława Książek, Maciej Małozięć, Stanisław Nylec, Elżbieta Szczerba, Anna Podhalańska, Zofia Gawlik, Stanisława Więcek, Jacek Dymitrowski, Jan Persak, Andrzej Lis, Artur Lis.

Medale przyznano także duszpasterzom zaangażowanym w popularyzację historii AK; zaprzyjaźnionym weteranom AK; sympatykom i przyjaciołom związku; rodzinom, organizacjom i związkom współpracującym z ŚZŻAK w Dębicy.

Medalem wyróżnieni zostali: ksiądz Stanisław Fiołek, ksiądz Czesław Frączak, ksiądz Ryszard Piasecki, Zdzisław Baszak, Kazimierz Kemmer, Jerzy Krusenstern, Zbigniew Lazarowicz, Jan Wojnarski, Władysław Bielawa, Stefan Bieszczad, Izabela Ceglarz, Zbigniew Drzymała, Ewa Gołębiowska, Wojciech Iwasieczko, Włodzimierz Jaźwiński, Elżbieta Kęsik, Andrzej Kwiatek, Kazimierz Moskal, Ryszard Pajura, Wacław Pankiewicz, Barbara Pelczar-Białek, Monika Rojek-Kałek, Stanisław Rokosz, Stanisław Świerk, Mariusz Trojan, Jan Warzecha, Paweł Wolicki, Jarosław Zybura, Ryszard Żądło. Rodzina Strumskich, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Hufiec ZHP Dębica, Związek Strzelecki Strzelec Pluton Dębica, Koło Terenowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy.

Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki oraz prezes ŚZŻAK w Dębicy Izabela Podhalańska wręczyli także specjalne podziękowania z organizację uroczystości dla Ewy Książek, Bernadetty Gromek-Caputy, Barbary Barnaś, Agnieszki Czapli oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.


alt


Specjalne podziękowania od związku, za popularyzację historii i etosu Armii Krajowej oraz współpracę z organizacjami kombatanckimi odebrali: Grupa Dębiccy Patrioci, Grupa Narodowa Dębica oraz Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego.
Po ceremonii wręczenia wyróżnień i podziękowań głos zabrali: płk Zdzisław Baszak – Prezes Honorowy Zarządu Okręgu Tarnów ŚZŻAK; mjr Jerzy Krusenstern – Prezes Fundacji Muzeum AK w Krakowie oraz Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki.

Na zakończenie z utworami muzyki klasycznej oraz pieśniami patriotycznymi wystąpiły: Ewa Książek (fortepian) oraz Bernadetta Gromek-Caputa (flet poprzeczny).

Organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek Żołnierzy AK – Okręg Tarnów; Miasto Dębica oraz Stowarzyszenie Przyjaciół MG 1 „Jedynka” w Dębicy.

 

alt

Światowy Związek Żołnierzy AK w Dębicy należy do najbardziej zasłużonych organizacji pozarządowych na ziemi dębickiej. Z inicjatywy weteranów AK zrealizowano dziesiątki przedsięwzięć, uroczystości i upamiętnień. Warto przypomnieć niektóre z nich. 
Pomniki wybudowane z funduszy lub z inicjatywy związku: pomnik w Grabinach poświęcony poległemu w walce z Niemcami Marianowi Chmielewskiemu; pomnik koło Firmy Oponiarskiej w Dębicy poświęcony Kazimierzowi Głaszczce, pomnik k. cegielni w Dębicy upamiętniający 54 zakładników straconych 2 lutego 1944 roku; pomnik – kwatera Polskiego Państwa Podziemnego oraz; symboliczny grób mjra Adama Lazarowicza na cmentarzu wojskowym w Dębicy; pomnik 5. pułku strzelców konnych w dawnych koszarach pułku w Dębicy; kapliczka Armii Krajowej na dróżkach różańcowych w Zawadzie; pomnik na rynku w Dębicy upamiętniający trzech żołnierzy NSZ straconych podczas jednej z ostatnich publicznych egzekucji w Polsce. 
Kilkanaście tablic memoratywnych: w kościele pw. św. Jadwigi w Dębicy; na budynku MG nr 1; w ZSZ nr 1; w dawnej Społecznej Szkole Zawodowej w Dębicy; na rynku w Dębicy; w SP nr 2; w I LO w Dębicy (dwie tablice); w Straszęcinie, w Górze Motycznej; w Zawadzie; w Gumniskach (w kościele, a także dwie tablice na budynku szkoły) oraz wiele innych.

 

Związek ufundował kilka sztandarów dla szkół oraz dla Komendy Policji w Dębicy. Staraniem Zarządu ŚZŻAK w Dębicy nadano lub zmieniono nazwy ulic i rond w Dębicy. M.in.: Armii Krajowej, Antoniego Cwena, Grota Roweckiego, Adama Lazarowicza, Ludwika Marszałka, Władysława Strumskiego, Artura Towarnieckiego, Romana Banka, Gen. Władysława Andersa, Kazimierza Głaszczki, Jabłonowskich, Józefa Lutaka, Władysława Sikorskiego, Szarysz Szeregów, Komandosów, Partyzantów, Rondo im. 5. Pułku Strzelców Konnych. Na wniosek Koła Terenowego ŚZŻAK nadano także nazwy dla rond: Rodziny Koehlich i ppor. Leona Kloca.

 

alt

Z inicjatywy weteranów AK wydano także kilka publikacji książkowych (m.in. „Gdzie Karpat progi” Antoniego Stańko) oraz gazetki, broszury, publikacje wspomnieniowe członków.

alt

Związek zorganizował kilkadziesiąt różnego rodzaju uroczystości patriotycznych, rocznicowych i religijnych. Najważniejsze z nich to: obchody rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce; uroczystości 2 lutego w rocznicę mordu na 54 Polakach k. cegielni (od 2004 roku organizatorem jest Koło Terenowe ŚZŻAK); przemianowania ZWZ w AK; obchody święta pułkowego 9 czerwca; obchody Święta Wojska Polskiego (z 3. pułkiem saperów); obchody Święta Weterana (od kilku lat organizowane przez ZKRPiBWP); obchody agresji ZSRR na Polskę (od kilku lat organizowane przez Związek Sybiraków w Dębicy); obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego; uroczystość „zaduszna” w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 5. psk i 5. psk AK oraz obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Do wymienionych powyżej licznych przedsięwzięć należy doliczyć różnego rodzaju upamiętnienia zrealizowane przez weteranów AK przed powołaniem ŚZŻAK. Będą to m.in.: pomniki: na Kałużówce; w Gołęczynie; w Gumniskach oraz na cmentarzu parafialnym w Dębicy. 
Foto: Beata Kwiatek - debica.tv. 


alt

 


Już 23 lutego br. wielkim koncertem patriotycznym pn. „WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” rozpocznie się w Dębicy cykl przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ramach dębickich obchodów zaplanowano także uroczystości patriotyczno-religijne, pokazy filmów dokumentalnych oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Celem realizowanych przedsięwzięć jest integracja społeczności lokalnej wokół historii i dziedzictwa historycznego, ze szczególnym podkreśleniem roli Dębiczan w strukturach podziemia niepodległościowego po 1945 roku.


Podczas pierwszego dnia obchodów wystąpi Tadeusz „Tadek” Polkowski oraz Chór i Orkiestra PASSIONART składająca się z solistów i muzyków krakowskich chórów i filharmonii, którzy symfonicznie zaprezentują utwory z płyty Tadeusza Polkowskiego „Niewygodna Prawda”.

Hiphopowo symfoniczny koncert, poświęcony polskiej historii, to nowoczesna i unikatowa – zarówno pod względem formuły jak i treści – forma przekazu. Jest to jednocześnie propozycja atrakcyjna niezależnie od wieku i gustów muzycznych odbiorców, a występ artysty, którego płyty osiągają każdorazowo status złotych i platynowych daje pewność wyjątkowego spotkania z muzyką i historią. Preludium do koncertu stanowić będzie występ Młodzieżowej Grupy SAFO, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy.

 

Koncert odbędzie się 23 lutego br. o godzinie 17:00 w Domu Kultury Mors w Dębicy. Warto nadmienić, iż dzięki wsparciu: Mecenasa Koncertu oraz samorządów miasta i powiatu, a także pomocy agencji artystycznej udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Należy także podkreślić, że Dębica będzie trzecim, po Krakowie i Elblągu, miastem w Polsce, w którym odbędzie się koncert w ramach ogólnopolskiego projektu koncertowo-edukacyjnego „Burza 2014” realizowanego przez Tadeusza „Tadka” Polkowskiego.

 

Kulminacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” będą uroczystości patriotyczno-religijne zaplanowane na 2 marca br. O godzinie 10:00 na Rynku w Dębicy nastąpi oficjalne rozpoczęcie uroczystości oraz złożenie kwiatów przez delegację organizatorów przy pomniku straconych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela”. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą do kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicy, gdzie o godzinie 10:30 odprawiona zostanie msza święta dla uczczenia święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości będzie ceremoniał patriotyczno-religijny przy symbolicznym grobie majora/podpułkownika Adama Lazarowicza na Cmentarzu Wojskowym.

 

W ramach uroczystości zaplanowano także pokaz unikatowego filmu dokumentalnego z 1996 roku w reżyserii Leszka Barona pt. „Gra z WiN-em”. Film obrazuje rozpracowanie agenturalne IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Pokaz odbędzie się w ramach comiesięcznego cyklu „Spotkania z historią”, które od 2013 roku realizuje Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie. Lutowe spotkanie zaplanowano w przeddzień Dnia „Żołnierzy Wyklętych” – 28 lutego br. o godzinie 18:00 w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu.

Ostatnim akcentem uroczystości będą zajęcia dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dębicy i powiatu dębickiego, które odbędą się 7 marca br. w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. Podczas zajęć, z wykładem nt. podziemia niepodległościowego, wystąpi Mirosław Surdej z rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto młodzież będzie miała okazję zobaczyć program słowno-muzyczny przygotowany przez Młodzieżową Grupę SAFO z Dębicy pt. „W służbie Bogu i Ojczyźnie” oraz wystawę planszową przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Dębicy.

Wierzymy, że realizowane działania w ramach cyklu obchodów z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zaowocują wzrostem świadomości młodego pokolenia oraz uwrażliwią społeczność regionu na heroiczny wysiłek niezłomnych bohaterów podziemia niepodległościowego w zmaganiach o suwerenność Polski po 1945 roku. Wyrażamy także nadzieję, że formuła tegorocznych obchodów stanie się dla mieszkańców regionu doskonałą okazją do interesującego, łączącego pokolenia, „spotkania z historią i kulturą”.

 

Organizatorzy cyklu przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:


Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Powiat Dębicki, Miasto Dębica, Parafia pw. św. Jadwigi w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie.

Partnerzy: Młodzieżowa Grupa SAFO z Dębicy, Muzeum Regionalne w Dębicy, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Dębica oraz Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2051.

 

Mecenas koncertu: Stefan Bieszczad.

 

Wsparcie techniczne: Agencja Artystyczna Arena.

 

Patronat medialny: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, RDN Małopolska, Debica.TV, Wiadomości Dębickie, Biuletyn Informacyjny – Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK.


alt

 


 


Nowe władze Okręgu Tarnów ŚZŻAK

 

25 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się Zjazd Delegatów Kół Okręgu Tarnów ŚZŻAK. Podczas Zjazdu wybrany został nowy prezes Okręgu, bowiem po 20 latach pełnienia tej funkcji przez płk. Zdzisława Baszaka, zrezygnował on z kierowania pracami Związku na szczeblu Okręgu. Zjazd postanowił przyznać płk. Zdzisławowi Baszakowi tytuł Honorowego Prezesa Okręgu.

alt


Z uwagi na stan zdrowia oraz wiek, płk. Zdzisław Baszak – twórca, organizator i wieloletni prezes Okręgu ŚZŻAK Tarnów zrezygnował z funkcji. Jednocześnie „przekazując pałeczkę pokoleniowej sztafety” zaproponował na prezesa Okręgu Ryszarda Żądło (czł. zw. bez upr. komb.), który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa. Zjazd przyjął tę kandydaturę jednogłośnie.

 

alt

 

Ponadto do Prezydium Zarządu Okręgu zostali wybrani: Maciej Małozięć – zastępca prezesa (Środowisko 5 PSK AK Dębica); Małgorzata Wielgus – skarbnik (Tarnów); Zbigniew Kowal – członek Zarządu (Tarnów); Anna Wójcik – członek Zarządu (Pleśna); Krzysztof Bigaj – członek Zarządu (Brzesko).

Na zastępców członków Zarządu wybrano: Pawła Juśko (Tarnów), Antoniego Ziębę (Tarnów).

 

alt

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Elżbieta Zięba – przewodnicząca; Anna Wadas – sekretarz; Ryszard Fedrych – członek.

Zjazd dokonał także wyborów delegatów na Zjazd Delegatów ŚZŻAK. W wyniku głosowania delegatami zostali: Zbigniew Banaś i Maciej Małozięć. Zastępcami: Maria Pietracha, Zbigniew Kowal i Małgorzata Czarnecka.

W Zjeździe Delegatów Kół wzięło udział 23 delegatów, co stanowi 59% ogólnej liczby uprawnionych.

 

foto: Paweł Juśko

 

 


 


Medal Pro Patria dla Zdzisława Baszaka

Podczas XII Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które odbyło się w dniach 18-19 marca 2013 roku w Warszawie, prezes Zarządu Okręgu Tarnów ŚZŻAK – płk w st. spocz. Zdzisław Baszak otrzymał Medal „Pro Patria”, który jest nadawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich lub organów administracji rządowej lub samorządowej szczebla wojewódzkiego lub powiatowego. Pod nieobecność prezesa Okręgu, medal z rąk kierownika UdsKiOR Jana Stanisława Ciechanowskiego, odebrał w zastępstwie, wiceprezes Ryszard Żądło.
Warto nadmienić, iż Ryszard Żądło, który reprezentował na Zjeździe władze Okręgu Tarnów, przewodniczył obradom, dzięki czemu przebiegły one w miłej i spokojnej atmosferze.
Podczas Zjazdu, Delegaci ŚZŻAK wybrali nowego prezesa Zarządu Głównego, którym został kpt. prof. dr hab. Leszek Żukowski, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, natomiast dotychczasowy prezes, Podpułkownik Stanisław Oleksiak, kawaler Orderu Virtuti Militari decyzją Zjazdu otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i realizacji Programu KONTYNUACJA.
 


 

 

1 marca 2013 roku w Tarnowie oraz w Zgłobicach (gm. Tarnów) odbyły się uroczystości z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ich organizatorami byli: Powiat Tarnowski, Gmina Tarnów, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Tarnów oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

  

Uroczystości rozpoczęły się w Zgłobicach w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego gdzie uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr. Michała Wenklara z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie nt. postaci Jana Jandzisia ps. „Sosna”, po którym wyświetlony został film  fabularny „Generał Nil” przedstawiający postać Augusta Emila Fildorfa – oficera WP, dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej oraz zastępcy gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta Armii Krajowej. Legendarny „Nil” został zamordowany z wyroku komunistycznego sądownictwa 24 lutego 1953 roku.

 Następnie delegacje Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Tarnów udały się na cmentarz w Tarnowie-Krzyżu, gdzie złożone zostały kwiaty na mogile Mieczysława Cielochy i Stanisława Kiełbasy, dwóch „żołnierzy wyklętych” z tarnowskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

 W samo południe w auli Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się „Lekcja historii” nr 2 przybliżająca młodzieży problematykę związaną z działalnością podziemia antykomunistycznego po 1945 roku. W ramach lekcji przedstawione zostały trzy referaty: Podziemie Niepodległościowe w powiecie tarnowskim 1945-1956, który wygłosił dr. Michał Wenklar (IPN Kraków); „Sny niespełnione powstaną z mogił…” – Sylwetki członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”¸ który przedstawił Maciej Małozięć (Starostwo Powiatowe w Tarnowie); oraz Mjr Adam Boryczka – wspomnienie w 100. rocznicę urodzin ostatniego kuriera WiN-u, prelekcję nt. pochodzącego z Wierzchosławic „żołnierza wyklętego” wygłosił dr Paweł Juśko (Starostwo Powiatowe w Tarnowie).

 Podsumowując wykłady, Starosta Tarnowski Roman Łucarz podkreślił, że obchody 100. rocznicy urodzin Adama Boryczki, które przypadają we wrześniu br., będą doskonałą okazją do upamiętnienia tej postaci na terenie gminy Wierzchosławice poprzez ufundowanie okolicznościowej tablicy.

 Ostatnim, a zarazem centralnym punktem obchodów były uroczystości patriotyczne na Placu Ofiar Stalinizmu w Tarnowie. Rozpoczęły się od hymnu państwowego, po którym Starosta Tarnowski powitał uczestników obchodów oraz w krótkim wystąpieniu podkreślił regionalny aspekt obchodzonego święta: Jako mieszkańcy Ziemi Tarnowskiej, musimy być również świadomi regionalnych aspektów wydarzeń, które upamiętniamy. Zatem, wśród wielu bohaterów drugiej konspiracji trzeba wymienić nazwiska postaci związanych z Tarnowem i Powiatem Tarnowskim, takich jak: Adam Boryczka, Władysław Kowal, Jan Jandziś, Mieczysław Cielocha czy Stanisław Kiełbasa, wsławionych zamachem na oficera NKWD Lwa Sobolewa, który miał miejsce na nieodległym stąd tarnowskim Burku, 10 września 1946 roku.  Starosta wyraził także nadzieję –  że nowe święto państwowe na stałe wpisze się do kalendarza regionalnych uroczystości patriotycznych, a „Żołnierze Wyklęci” zostaną uznani za wzór do naśladowania dla współczesnych, szczególnie zaś dla młodzieży, poszukującej trwałych wartości takich jak prawda, moralność, czy umiłowanie ojczyzny.

 W imieniu środowisk kombatanckich wystąpił Prezes tarnowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniew Banaś, który podkreślił znaczenie ciągłości walki zapoczątkowanej przez Armię Krajową, której kontynuatorami byli członkowie organizacji niepodległościowych tzw. drugiej konspiracji.

    Modlitwę w intencji „żołnierzy wyklętych” oraz ofiar reżimu stalinowskiego w Polsce poprowadził ks. Piotr Gajda, kapelan ŚZŻAK, natomiast apel pamięci przywołujący nazwiska „niezłomnych” żołnierzy podziemia antykomunistycznego, odczytał Mateusz Olejnik, dowódca Sekcji Rekonstrukcji Historycznej 16. pp., działającej przy tarnowskim „Sokole”.

 W zadumie, której towarzyszyła muzyka „Marsza Żałobnego” Fryderyka Chopina, delegacje oraz uczestnicy uroczystości złożyli „znicze pamięci” oraz wiązanki kwiatów przy Pomniku Ofiar Stalinizmu. Na zakończenie Zastępca Prezydenta Tarnowa, Henryk Słomka-Narożański, podziękował za obecność oraz organizację uroczystości.

 W obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wzięli udział: parlamentarzyści ziemi tarnowskiej: Senator Maciej Klima oraz posłowie: Edward Czesak, Józef Rojek i Jan Ziobro, przedstawiciele władz samorządowych powiatu tarnowskiego, miasta Tarnowa oraz gminy Tarnów, służby mundurowe, Związek Strzelecki „Strzelec”, klasy mundurowe z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Zespołu Szkół Licealnych i Techniczych w Wojniczu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie, młodzież szkolna oraz mieszkańcy ziemi tarnowskiej.

 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na mocy ustawy Sejmu RP z 2011 roku obchodzony był w Polsce po raz trzeci jako święto państwowe.

 

 


 

W Dębicy zakończył się cykl obchodów święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Całotygodniowy program wydarzeń kulturalno-edukacyjno-patriotycznych przygotował Zarząd Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK Światowego Związku Żołnierzy AK, Parafia pw. Św. Jadwigi, Powiat Dębicki i Miasto Dębica.

 

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, rozpoczęły się Koncertem Patriotycznym, który odbył się 24 lutego 2013 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Pendereckiego w Dębicy. Melodia piosenki „Gdzie są kwiaty z tamtych lat...?” w wykonaniu członków Młodzieżowej Grupy SAFO z Dębicy wprowadziła uczestników w nastrój patriotycznej zadumy. Następnie Starosta Dębicki Władysław Bielawa powitał zebranych gości, a po nim, oficjalne wystąpienia wygłosili: Zastępca Burmistrza Dębicy Mariusz Trojan oraz Poseł na Sejm RP Jan Warzecha. W imieniu ŚZŻAK, wystąpił Maciej Małozięć, który podziękował współorganizatorom oraz partnerom za pomoc w organizacji uroczystości. Odwołując się do motta przewodniego koncertu, będącego cytatem z więziennych grypsów napisanych przez Łukasza Cieplińskiego (m.in. prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”), Maciej Małozięć powiedział – czy marzenia i sny o które walczyli „żołnierze drugiej konspiracji” powstaną z mogił...? – dziś zależy to także od nas! Na drodze walki o te szlachetne ideały, niech drogowskazem będą dla nas słowa napisane przez naszego dzisiejszego gościa, Pana Andrzeja Kołakowskiego – „Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy - byle pamięć od śmierci uchronić...!”
     Po części oficjalnej odbył się występ Młodzieżowej Grupy SAFO z Dębicy przygotowany pod kierownictwem Izabeli Ceglarz, opiekuna grupy oraz nauczycielki w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Młodzi Dębiczanie poprzez recytację, śpiew oraz grę aktorską zarówno zarysowali historyczne tło wydarzeń, podkreślając specyfikę drugiej połowy lat 40. XX wieku, jak również przedstawili czołowych przywódców drugiej konspiracji, szczególnie zaś związanych z ziemią dębicką, członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „WiN’.
     Na zakończenie odbył się przejmujący koncert Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska, gwiazdy nauczyciela akademickiego, pedagoga i barda poezji niepodległościowej –zatytułowany „Oskarżeni o wierność”. 
     Koncert Patriotyczny odbył się w 60. rocznice zamordowania gen. Augusta Emila Fildorfa „Nila”, oficera WP, żołnierza AK, komendanta Kedywu KG AK i zastępcy ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Koncert poprowadziła Aleksandra Małozięć.
 Od 24 lutego do 1 marca w nielicznych szkołach które włączyły się w inicjatywę Prezes ŚZŻAK Izabeli Podhalańskiej oraz Starosty Dębickiego i Burmistrza Dębicy, odbyły się lekcje tematyczne poświęcone „żołnierzom wyklętym”.
     1 marca – w dniu święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz w rocznicę stracenia siedmiu czołowych przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w głównych punktach Dębicy oraz na rondzie „Żołnierzy Wyklętych” przy międzynarodowej trasie E-40 wywieszone zostały biało-czerwone flagi. Wieczorem tego dnia odbyła się także młodzieżowa Droga Krzyżowa przygotowana wspólnie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy Parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy oraz Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2051 Pluton Dębica. W trakcie modlitwy rozważano stacje Drogi Krzyżowej w oparciu o więzienne teksty, relacje i wspomnienia z procesu IV Zarządu Głównego „WiN”.
     Centralnym punktem obchodów były uroczystości patriotyczno-religijne w dniu 3 marca, które rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, sprawowanej w Kościele pw. Św. Jadwigi. Mszy przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi. W Słowie Bożym skierowanym do wiernych, ks. Piasecki zwrócił uwagę na antypolskie publikacje medialne ukazujące się w naszym kraju, wobec których jako chrześcijanie i Polacy nie możemy stać obojętnie. Ksiądz Piasecki wspomniał także o cierpieniach i ofierze tysięcy patriotów więzionych i mordowanych w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa w całym kraju. Mszę świętą wzbogacił występ Chóru Kameralnego Parafii pw. Św. Jadwigi.
     Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Cmentarną na Cmentarz Wojskowy w Dębicy, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po hymnie państwowym, głos zabrali: Zastępca Burmistrza Dębicy Mariusz Troja, Wicestarosta Dębicki Czesław Kubek oraz Poseł na Sejm RP Jan Warzecha. Po wystąpieniach odprawiona została modlitwa w intencji zamordowanych członków drugiej konspiracji. Modlitwie przewodniczył ks. Ryszard Piasecki. Apel pamięci przywołujący bohaterów walczących o niepodległość ojczyzny, Mateusz Olejnik dowódca Sekcji Rekonstrukcji Historycznej 16 pp. z Tarnowa, a na wezwania apelu odpowiadali Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 2051 z: Dębicy, Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego i Wielopola Skrzyńskiego. Treść apelu opracował Tomasz Czapla. Następnie delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze pamięci przy symbolicznym grobie mjr. Adama Lazarowicza „Klamry”.
     Po zakończeniu uroczystości grupa Dębickich Patriotów przeszła ulicami miasta w Marszu Pamięci Niezłomnych, a zwieńczeniem marszu był turniej piłkarski dedykowany „Żołnierzom Wyklętym”.
     Organizatorami dębickich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” byli: Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Parafia pw. Św. Jadwigi w Dębicy, Powiat Dębicki, Miasto Dębica. Partnerami cyklu przedsięwzięć byli: Państwowa Szkoła Muzyczna im. K. Pendereckiego w Dębicy, Młodzieżowa Grupa SAFO z Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2051 Pluton Dębica oraz Hufiec ZHP. Patronat medialny nad uroczystościami sprawował: Tygodnik Obserwator Lokalny, Radio RDN Małopolska oraz Polska Telewizja Regionalna.
     Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK pragnie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację oraz uczestnictwo w tegorocznych obchodach.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt


 


 

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie, 9 stycznia 2013 roku, odbyło się międzypokoleniowe spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezesi Kół wchodzących w skład Okręgu Tarnów ŚZŻAK, przedstawiciele Klubów Historycznych im. Armii Krajowej, władze samorządowe oraz zaproszeni goście.

Miesiąc styczeń to czas spotkań opłatkowych oraz wspólnego radosnego kolędowania. W Starostwie odbyło się międzypokoleniowe spotkanie opłatkowe środowiska żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów. W nastrój Bożonarodzeniowy wprowadził uczestników zespół muzyczny działający przy zakładach Bruk-Bet sp. z o.o. w Niecieczy.

 Następnie prezes Okręgu ŚZŻAK płk. rez. Zdzisław Baszak oraz Starosta Tarnowski Mieczysław Kras wręczyli pamiątkowe medale „Za Zasługi dla ŚZŻAK”: Zdzisławowi Gawinowi oraz Krzysztofowi Witkowskiemu, którzy aktywnie wspierają środowisko AK na ziemi tarnowskiej. W zastępstwie za Krzysztofa Witkowskiego, medal odebrał Leszek Liszka, dyrektor Zespołu Szkół w Niecieczy. Ponadto okręgowe władze AK wręczyły okolicznościowy dyplom Urszuli Blicharz, dyrektor tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty za popularyzację idei Armii Krajowej oraz wspieranie działalności Klubów Historycznych im. AK.

 W okolicznościowym wystąpieniu skierowanym do uczestników spotkania, Starosta Tarnowski podziękował żołnierzom Armii Krajowej za wszelkie przejawy dobra, których owocem jest szereg wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez powiat tarnowski we współpracy z Zarządem Okręgu ŚZŻAK w 2012 roku. Jednocześnie Mieczysław Kras zapewnił, że w 2013 roku, powiat będzie kontynuował wszystkie przedsięwzięcia związane z dziedzictwem historycznym Armii Krajowej.  Starosta złożył także najlepsze noworoczne życzenia uczestnikom spotkania. Wcześniej, w imieniu prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały, życzenia złożyła Dorota Skrzyniarz, Zastępca Prezydenta miasta. Po tych wystąpieniach słowo do zebranych skierował płk. Zdzisław Baszak oraz kapelan AK, ks. Piotr Gajda.

Centralnym punktem spotkania było składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem. Opłatek środowiska AK poprzedziła konferencja szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej z terenu powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego i m. Tarnowa, zorganizowana przez Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.


alt


alt


alt 


 


Pomimo złej pogody, w poniedziałek 25 czerwca 2012 roku, odbył się VII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2012” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych AK pod Honorowym Patronatem Prezes ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy por. rez. Izabeli Podhalańskiej. W tegorocznej edycji rajdu uczestniczyły szkoły z Pustkowa Osiedla (Zespół Szkół), Gumnisk (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Głobikowej (Szkoła Podstawowa), Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 11) oraz ze Stasiówki (Szkoła Podstawowa). W rajdowej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna „Korczaki” ze Szkoły Podstawowej w Gumniskach.

Tematyka tegorocznego rajdu nawiązywała do 70. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (14 lutego 1942 roku). Zadania wykonywane przez uczniów na dwóch trasach rajdowych (trasa 1 - komendant Wojciech Szerszeń, skład kadry: Małgorzata Niziołek, Lucjan Wodzisz; trasa 2 - komendant Maciej Małozięć, skład kadry: Ilona Jędrzejczyk, Magdalena Blezień), nawiązywała do tej rocznicy, stąd na uczniów rywalizacji czekały zadania z zakresu małego sabotażu, dywersji, działalności bojowej, łączności i działalności partyzanckiej. Po zakończonej rywalizacji na polanie Kałużówka podsumowano wyniki rywalizacji. Ksiądz Czesław Frączak, proboszcz parafii w Gumniskach poprowadził modlitwę w intencji poległych żołnierzy II Zgrupowania AK Obwodu Dębica, po której wręczone zostało odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego dla Włodzimierza Jaźwińskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Gumniskach za zasługi na rzecz harcerstwa. Po tej miłej uroczystości Tomasz Czapla (komendant rajdu) oraz Renata Kania (przewodnicząca jury sędziowskiego) dokonali podsumowania rywalizacji.

W siódmym współzawodnictwie o Przechodni Proporzec 5. PSK AK, najlepsza okazała się drużyna„Korczaki” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Gumnisk. Drugie miejsce zajęli ich starsi koledzy, drużyna „Żołnierze Wyklęci” z Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach. Trzecie miejsce w rywalizacji zajeła drużyna „Dywizjon Duchów” z Pustkowa Osiedla. Nagrody dla najlepszych drużyn wręczali: Barbara Pelczar-Białek - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dębicy, Monika Rojek-Kałek, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Dębicy oraz członkowie Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, na czele z prezes Związku Izabelą Podhalańską oraz wiceprezesem Edmundem Książkiem.

 

 Rajd Gwiaździsty

 

 Rajd Gwiaździsty

 

alt 

 

Rajd Gwiaździsty