Tekst jednolity Statutu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uwzgledniający zmiany podjęte na XIX Zjeździe Nadzwyczajnym Delegatów ŚZŻAK w dniu 8 października 2022 r.

Plik do pobrania