alt

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2021-2024) 

 

Członkowie Prezydium  (według ilości otrzymanych głosów) 

 

Teresa Stanek - Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK

1. Artur Kondrat 

2. Anna Lewak - Sekretarz 

3. Wiesław Jan Wysocki  - Wiceprezes

4. Anna Cywińska-Kowalewska

5. Rafał Obarzanek - Wiceprezes

6. Łucjan Sokołowski 

7. Maciej Jarosiński - Skarbnik

8. Roman Wróbel - Wiceprezes

9. Magdalena Merta

10. Wojciech Parzyński 

zastępcy członków Prezydium 

1. Janusz Komorowski 

2. Paweł Bromski

3. Jerzy Grzywacz

4. Grażyna Rudnik