Prezydium Zarządu Głównego (kadencja 2021-2024)

1. Janusz Komorowski – p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK

2. Wiesław Jan Wysocki – Wiceprezes

3. Rafał Obarzanek – Wiceprezes

4. Roman Wróbel – Wiceprezes

5. Maciej Jarosiński – Skarbnik

6. Wojciech Parzyński – Sekretarz

7. Anna Cywińska-Kowalewska

8. Łucjan Sokołowski

9. Magdalena Merta