alt

ppłk Stanisław Oleksiak VM - Honorowy Prezes ZG (zmarł 26 lipca 2018 roku)

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2018-2021) 

prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG (rezygnacja z pełnienionej funkcji 18.09.2020 r.)

 

Członkowie Prezydium

Hanna Stadnik - p.o. Prezesa ZG, Wiceprezes ds. socjalnych  (zm. 01.12.2020 r.)

 

1. Jerzy Żelaśkiewicz - Wiceprezes ZG

2. Mieczysław Szostek - Wiceprezes ZG

3. Andrzej Jaroszyński*

4. Maciej Jarosiński* - Skarbnik ZG

5. Wojciech Parzyński*

6. Teresa Stanek - p.o. Prezesa ZG

7. Wiesław Jan Wysocki* - Sekretarz ZG

 

Zastępcy Członków Prezydium 

1. Jerzy Majkowski (zm. 18.07.2019 r.)

2. Krystian Pielacha*  - rezygnacja z dniem 14.12.2018 r.

 Uwaga: * oznaczono członków władz, nieposiadających uprawnień kombatanckich.