alt

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2021-2024) 

 

Członkowie Prezydium  (według ilości otrzymanych głosów) 

 

Teresa Stanek - Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK

1. Anna Lewak - Sekretarz 

2. Wiesław Jan Wysocki  - Wiceprezes

3. Anna Cywińska-Kowalewska

4. Rafał Obarzanek - Wiceprezes

5. Łucjan Sokołowski 

6. Maciej Jarosiński - Skarbnik

7. Roman Wróbel - Wiceprezes

8. Magdalena Merta

9. Wojciech Parzyński 

10. Janusz Komorowski 

zastępcy członków Prezydium 

1. Paweł Bromski

2. Jerzy Grzywacz

3. Grażyna Rudnik