GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2018-2021)

1. Tadeusz Trela - Przewodniczący

2. Jerzy Kruppe - Wiceprzewodniczący

3. Anna Wadas -  Sekretarz

4. Jan Kaczmarczyk  

5. Edward Kwiatkowski

6. Tadeusz Stański

Zastępcy członków

1. Zygmunt Latoszyński