GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2018-2021)

1. Tadeusz Trela - Przewodniczący

2. Jerzy Kruppe - Wiceprzewodniczący

3. Anna Wadas -  Sekretarz

4. Piotr Kosowicz 

5. Edward Kwiatkowski

6. Tadeusz Stański

7. Jolanta Zakrzewska-Sosińska

Zastępcy członków

1. Jan Kaczmarczyk

2. Zygmunt Latoszyński