GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2021–2024)

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (według ilości orzymanych głosów)

 

1. Aleksander Kostrowicki – Przewodniczący

2. Jan Kaczmarczyk

3. Kazimierz Teperski – Wicperzewodniczący

4. Robert Falkowski – Sekretarz

5. Tadeusz Stański

6. Teresa Czajkowska

7. Zbigniew Majchrzak

8. Leszek Steć

9. Anna Wadas – Wiceprzewodnicząca

 

zastępcy członków GKR

1. Grzegorz Narzymski

2. Edward Kwiatkowski

3. Piotr Kosowicz