1. Aleksander Kostrowicki – Przewodniczący

2. Jan Kaczmarczyk

3. Kazimierz Teperski – Wiceprzewodniczący

4. Robert Falkowski – Sekretarz

5. Tadeusz Stański

6. Teresa Czajkowska

7. Zbigniew Majchrzak

8. Leszek Steć

9. Anna Wadas – Wiceprzewodnicząca