GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA (kadencja 2021-2024)

 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (według ilości orzymanych głosów)

 

1. Aleksander Kostrowicki  - Przewodniczący 

2. Jan Kaczmarczyk 

3. Kazimierz Teperski - Wicperzewodniczący 

4. Robert Falkowski - Sekretarz 

5. Tadeusz Stański 

6. Teresa Czajkowska 

7. Zbigniew Majchrzak 

8. Leszek Steć 

9. Anna Wadas - Wiceprzewodnicząca 

 

zastępcy członków GKR

1. Grzegorz Narzymski 

2. Edward Kwiatkowski 

3. Piotr Kosowicz