W dniu 17 września br. na zaproszenie Prezesa Federacji Organizacji Proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusława Packa, Prezes ZG ŚZŻAK oraz członkowie Prezydium ZG uczestniczyli w I Zlocie Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno”.

Na Zlot, który odbył się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza przybyło ok 3 tys. osób z całej Polski: związki strzeleckie, harcerze, bractwa kurkowe, uczniowie klas mundurowych, grupy rekonstrukcyjne itp.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się przeglądem pododdziałów przez Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in.: Prezes Federacji Organizacji Proobronnych, Prezes ZG ŚZŻAK, Minister Obrony Narodowej. Również Pani Karolina Ratajczak ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” wygłosiła okolicznościowe przemówienie i apel do władz państwowych oraz wszystkich Polaków. Tym samym młodzi ludzie złożyli hołd obrońcom Polski, pamiętając o wydarzeniach sprzed 76 laty tj. z 17 września 1939 r.

Kolejnym punktem uroczystego Zlotu było złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów.

Zwieńczeniem był piknik militarny w Akademii Obrony Narodowej.

Dzień wcześniej tj. 16 września br. podczas zebrania Prezydium ZG Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski wspólnie z Prezesem Federacji Organizacji Proobronnych gen. prof. dr hab. Bogusławem Packiem podpisali „Porozumienie” na mocy którego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przystąpił do Federacji Organizacji Proobronnych jako członek wspierający. Organizacje zrzeszone w Federacji przyjmują jako wzorzec w swoim funkcjonowaniu etos i bohaterskie dokonania żołnierzy Armii Krajowej.

/S.K/

                                        fot. A.M Nowacka-Brysiak

                                        A.M Nowacka-Brysiak

                                        fot. A.M Nowacka-Brysiak

                                        A.M Nowacka-Brysiak

                                        fot. Magdalena Rochnowska

                                       fot. Magdalena Rochnowska