W 1994 roku w 50. rocznicę zmobilizowania 1. batalionu jędrzejowskiego pułku piechoty AK w Zespole Szkół Zawodowych w Jędrzejowie odbył się zjazd żołnierzy Armii Krajowej w którym uczestniczył m.in. dowódca batalionu por. Józef Kurek VM „Halny”. Zjazd wraz z prezesem Koła Jędrzejów Światowego Związku Żołnierzy AK por. Stanisławem Wielińskim ps. ”Skok” zaproponował aby Zespołowi Szkół nadać imię generała Stefana Roweckiego „Grota”.

16.09.1995 roku w obecności społeczności szkolnej i licznej grupy żołnierzy Armii Krajowej Kurator Oświaty z Kielc wręczył ówczesnemu dyrektorowi szkoły Władysławowi Blicharskiemu Akt Nadania szkole imienia generała Stefana Roweckiego „Grota”

Obchody rocznicowe 20-lecia przyjęcia przez szkołę imienia generała Stefana Roweckiego „Grota” rozpoczęła msza święta w Archiopactwie ojców Cystersów po której uczestnicy przeszli w kolumnie na plac apelowy szkoły. Gości i społeczność szkolną przywitała dyrektor Jolanta Jędrzejewska oraz prowadzący uroczystość wicedyrektor Bernard Suchmiel członek ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich. Po ślubowaniu na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych przemawiali m.in. Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł. Apel Poległych prowadzony przez kpt. Rafała Sapienia z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, a następnie salwa honorowa
po której delegacje składały kwiaty przy tablicy poświęconej gen. Stefanowi Roweckiem oraz przy pomniku Komendanta Obwodu Jędrzejów AK mjr. Stefana Gądzio „Kosa” zakończyły oficjalna cześć obchodów rocznicowych. Zwieńczeniem uroczystości była inscenizacja "Aresztowanie generała" przedstawiona przez Jędrzejowską Grupę Rekonstrukcyjną.

Organizatorami uroczystości rocznicowych połączonych ze spotkaniem kombatantów z okazji Powiatowego Dnia Weterana był starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek - członek ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich, Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Powiatowa Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Koło Jędrzejów Światowego Związku Żołnierzy AK z prezesem Pawłem Kowalskim nauczycielem w ZSP nr 2.

                                                                                  Piotr W. Kurek

/S.K/

                                       fot. U. Lubczyńska-Gładka

                                       fot. U.Lubczyńska-Gładka

                                       fot. P.W.Kurek

                                       fot. P.W.Kurek

                                       fot. P.W.Kurek

                                        fot. P.W.Kurek