W dniu 14.10.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Związkiem, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli: gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Włodzimierz Paszkowski – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz przedstawiciele naszego Związku: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz Skarbnik Maciej Jarosiński.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie współpracy pomiędzy ŚZŻAK, a CZSW i ma na względzie podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji celów statutowych ŚZŻAK i ustawowych CZSW oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, a wola wynika z dostrzeżenia potrzeby wspierania rozwoju wiedzy i edukacji obywatelskiej oraz budowania etosu Służby Więziennej.

/S.K/

          fot. A.M. Nowacka-Brysiak

           fot. A.M. Nowacka-Brysiak

           fot. A.M.Nowacka-Brysiak