W dniu 2 listopada br. na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Wiesława Grudzińskiego, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystości 90. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania aktu ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza, odegrano hymn i odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Uroczystość zakończyła defilada.

Następnie przed tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie frontowej budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa, poświęconej Jadwidze Zarugiewiczowej i jej synowi Konstantemu złożono kwiaty.

/S.K/