W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 9 listopada 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Przed tablicami pamiątkowymi poświęconymi ofiarom II wojny światowej poległych członków społeczności akademickiej SGGW odbył się Apel Poległych. W czasie Apelu przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Prezes prof. Leszek Żukowski i członek Prezydium prof. Marek Cieciura przykleili dwie tabliczki z kodami QR udostępniające opracowane przez ŚZŻAK biogramy:

- prof. Seweryna Dziubałtowskiego, w latach 1935-1938 prorektora SGGW, w czasie wojny członka ścisłego kierownictwa Obozu Endecji pod pseudonimem „Smardz’’, który zginął podczas Powstania Warszawskiego;

- prof. Marii Joanny Radomskiej, która w czasie wojny należała do Zgrupowania Jodła „IBIS” Armii Krajowej i pełniła funkcję rektora uczelni w latach 1981 – 1987W Ministerstwie Edukacji Nrodowej 11 listopada 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Rozpoczęły się one od złożenia wieńców przez Minister Edukacji Narodowej pod tablicą pamiątkową przed gmachem MEN. Joannie Kluzik-Rostkowskiej towarzyszyli m.in. Stanisław Zalewski – były więzień Pawiaka, KL Auschwitz-Birkenau i KL Mauthausen-Gusen, Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Pawiaka oraz Andrzej Kotecki – kierownik Mauzoleum Walki i Męczeństwa.
Gośćmi byli także przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Prezes ZG prof. Leszek Żukowski i członek Prezydium ZG prof. Marek Cieciura. Wspólnie z Joanną Kluzik-Rostkowską przyłączyli gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej do szlaku miejsc pamięci żołnierzy Armii Krajowej – umieścili na ścianie gmachu MEN tabliczkę z kodem QR, udostępniającą stronę z historią budynku, przygotowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.